Mac — podstawy: program iCal (system OS X Lion lub starszy)

Program iCal w systemie Mac OS X udostępnia narzędzia umożliwiające śledzenie informacji dotyczących harmonogramów, terminów, urodzin, przypomnień i innych ważnych wydarzeń. Dowiedz się, jak planować różne wydarzenia, subskrybować kalendarze innych osób i konfigurować konta usługi iCloud w programie iCal.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Twoje kalendarze i kalendarze subskrybowane są wyświetlane na liście kalendarzy programu iCal.

Okno aplikacji iCal

 

Korzystanie z programu iCal

Otwórz program iCal w Docku lub w katalogu Programy. W okienku głównym pojawi się widok tygodnia. Widok kalendarza można zmieniać, klikając znajdujące się nad kalendarzem karty Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.

Dowiedz się więcej o możliwościach programu iCal.

Tworzenie nowych kalendarzy

Aby utworzyć nowy kalendarz, wybierz polecenie Nowy kalendarz z menu Plik. Wprowadź nazwę kalendarza w polu tekstowym. Jeśli masz dzieci, możesz na przykład utworzyć osobny kalendarz dla każdego dziecka.

Planowanie wydarzenia w kalendarzu

 1. Kliknij i przytrzymaj przycisk Dodaj (+) nad kalendarzem, a następnie wybierz kalendarz.
 2. Wprowadź nazwę, datę i czas trwania wydarzenia, a następnie naciśnij klawisz Return. Można na przykład podać takie dane: „Przyjęcie urodzinowe, 11 czerwca, 19.00”, a potem nacisnąć klawisz Return.
 3. Wydarzenie zostanie umieszczone w kalendarzu zgodnie z podaną datą i godziną. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić w nim zmiany lub dodać inne opcje (na przykład określić częstotliwość powtarzania, ustawić alarm czy zaprosić inne osoby do wzięcia udziału). Po wprowadzeniu zmian w wydarzeniu kliknij przycisk Gotowe.
 4. Wydarzenie możesz także dodać, przeciągając kursorem w obszarze odpowiedniej daty i godziny. Dla wydarzenia zostanie określona nazwa „Nowe wydarzenie”.
  Jeśli wydarzenie wypada w przyszłym dniu, który nie jest widoczny w kalendarzu, kliknij przycisk strzałki w lewo lub strzałki w prawo w górnej części okna albo wybierz polecenie Idź do daty, Następne lub Poprzednie z menu Widok.
 5. Kliknij dwukrotnie tekst Nowe wydarzenie, aby zmienić nazwę wydarzenia. Nadaj wydarzeniu rozpoznawalną nazwę, na przykład „wizyta u dentysty”, „próba zespołu” lub „przyjęcie urodzinowe”.
 6. Aby wybrać lokalizację (opcjonalnie), kliknij tekst Lokalizacja i wpisz lokalizację wydarzenia.
 7. Kliknij pola godziny, minuty i pory dnia obok pozycji „od” i „do”, aby określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia.
 8. Aby zaplanować powtarzające się wydarzenie (na przykład wydarzenie powtarzające się co tydzień), wybierz interwał z menu podręcznego „powtarzaj”.
 9. Aby zmienić kalendarz, w którym ma być wyświetlane wydarzenie, użyj menu podręcznego „kalendarz”.
 10. Aby otrzymywać przypomnienia o nadchodzącym wydarzeniu, wybierz odpowiedni typ powiadomienia z menu podręcznego „przypomnienie”.
 11. Jeśli chcesz utworzyć listę uczestników wydarzenia, kliknij opcję Dodaj zaproszonych obok pozycji „uczestnicy” i wprowadź listę gości.
 12. Na koniec kliknij przycisk Gotowe. Jeśli chcesz dostosować opcje wydarzenia, kliknij dwukrotnie wydarzenie, a następnie kliknij opcję Edycja.

Wskazówka: w przypadku przejścia do innej daty w kalendarzu można szybko wrócić do bieżącego dnia przez naciśnięcie klawiszy Command-T lub wybranie kolejno opcji Widok > Pokaż dzień dzisiejszy.

Tworzenie przypomnień

Aby utworzyć przypomnienie, wybierz opcję Nowe przypomnienie z menu Plik. Po prawej stronie zostanie wyświetlone okienko Przypomnienia. Wprowadź informacje dotyczące przypomnienia i powtórz tę procedurę, jeśli chcesz dodać więcej przypomnień.

Oprócz tego można też tworzyć listy przypomnień związane z określonymi sferami życia (na przykład z pracą, domem czy szkołą) lub z konkretnymi zadaniami do wykonania. Jest to podobne do oferowanej w programie iCal możliwości tworzenia różnych kalendarzy. Aby utworzyć nową listę przypomnień, wybierz opcję Nowa lista przypomnień z menu Plik. Następnie wprowadź nazwę listy przypomnień i naciśnij klawisz Return.

Gotowa lista przypomnień pojawia się na liście Przypomnienia w menu podręcznym. Z poziomu tego menu podręcznego można pokazywać lub ukrywać poszczególne listy przypomnień. W tym celu należy kliknąć pozycję Przypomnienia u góry listy przypomnień i zaznaczyć lub odznaczyć wybrane listy.

Publikowanie kalendarza

Aby udostępnić swój kalendarz innym, wybierz opcję Publikuj z menu Kalendarz. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę kalendarza w górnym polu, z menu podręcznego „Publikuj na” wybierz własny serwer, określ dowolne inne opcje i kliknij opcję Publikuj.

Po zakończeniu publikowania kalendarza przez program iCal zostanie wyświetlone okno dialogowe z adresem URL kalendarza. Zanotuj go.

Konfigurowanie konta kalendarza iCloud do użytku z programem iCal

Usługa iCloud jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników systemów OS X Lion i iOS 5. Po założeniu darmowego konta usługi iCloud można uaktualniać kalendarze na różnych urządzeniach w trybie push, udostępniać Kalendarz iCloud i korzystać z Kalendarza iCloud w Internecie.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system OS X Lion 10.7.5 lub nowszy, użytkownik konta usługi iCloud może uzyskiwać dostęp do kalendarzy iCloud i zarządzać nimi z poziomu programu iCal. Jeśli usługa Kalendarz iCloud zostanie skonfigurowana na kilku urządzeniach lub komputerach, dane dotyczące kalendarzy i przypomnień w usłudze iCloud będą zawsze aktualne na każdym urządzeniu i komputerze.

Skonfiguruj konto kalendarza iCloud na jeden z poniższych sposobów.

 • W Preferencjach systemowych:
  1. Kliknij pozycję iCloud.
  2. Zaloguj się do usługi iCloud.
  3. Jeśli po raz pierwszy logujesz się na tym urządzeniu, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz użyć usługi iCloud do obsługi kontaktów, kalendarzy i zakładek. Upewnij się, że pole wyboru jest zaznaczone (wybrane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Jeśli to nie jest Twoje pierwsze logowanie do usługi iCloud, zostanie wyświetlona lista usług iCloud. Zaznacz pole wyboru obok opcji Kalendarze. Wydarzenia kalendarza iCloud powinny być teraz widoczne w programie iCal.
 • W programie iCal:
  1. Wybierz kolejno opcje iCal > Preferencje.
  2. Kliknij opcję Konta.
  3. Aby dodać nowe konto, kliknij przycisk Dodaj (+) w lewym dolnym rogu.
  4. Jako typ konta wybierz usługę iCloud.
  5. Wprowadź adres e-mail i hasło usługi iCloud, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Wydarzenia kalendarza iCloud powinny być teraz widoczne w programie iCal.

W programie iCal zostaną odszukane wszystkie konta kalendarzy powiązane z podanym adresem e-mail.

Konfigurowanie konta kalendarza CalDAV w programie iCal

W programie iCal można skonfigurować konto CalDAV, na przykład to używane w miejscu pracy.

 1. Wybierz kolejno opcje iCal > Preferencje i kliknij opcję Konta.
 2. Aby dodać nowe konto, kliknij przycisk Dodaj (+) w lewym dolnym rogu.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło przydzielone przez administratora serwera, a następnie kliknij opcję Utwórz.

Konfigurowanie konta kalendarza Exchange w programie iCal

W programie iCal można skonfigurować konto programu Exchange, na przykład to używane w miejscu pracy. Uwaga: konto kalendarza musi być obsługiwane przez serwer z programem Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym.

 1. Wybierz kolejno opcje iCal > Preferencje i kliknij opcję Konta.
 2. Aby dodać nowe konto, kliknij przycisk Dodaj (+) w lewym dolnym rogu.
 3. Wprowadź adres e-mail i hasło przydzielone przez administratora serwera, a następnie kliknij opcję Utwórz.

Subskrybowanie innych kalendarzy

Za pośrednictwem programu iCal można subskrybować opublikowane kalendarze należące na przykład do członków rodziny czy zespołu oraz publicznie dostępne harmonogramy programu iCal.

Kalendarz subskrybowany można dodać do konta usługi iCloud skonfigurowanego w programie iCal. Następnie kalendarz subskrybowany można wyświetlać w programie iCal, a także w aplikacji Kalendarz na urządzeniach z systemem iOS 5 lub nowszym, które zostały skonfigurowane w celu użycia usługi iCloud. Nie wymaga to ponownej subskrypcji kalendarza.

 1. W programie iCal wybierz kolejno opcje Kalendarz > Subskrybuj.
 2. Wprowadź adres internetowy kalendarza, który chcesz zasubskrybować, a następnie kliknij opcję Subskrybuj.
 3. Wpisz nazwę kalendarza w polu Nazwa i wybierz dla niego kolor ze znajdującego się obok menu podręcznego.
  • Jeśli masz konto usługi iCloud, wybierz, czy kalendarz ma się znajdować tylko na komputerze Mac, czy na koncie usługi iCloud. Jeśli chcesz mieć możliwość wyświetlania kalendarza subskrybowanego w programie iCal i w aplikacji Kalendarz na urządzeniach z systemem iOS 5 lub nowszym bez konieczności ponownego subskrybowania go, wybierz opcję konta usługi iCloud.
  • Aby otrzymywać przypomnienia lub załączniki albo korzystać z alarmów powiązanych z kalendarzem, usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru obok opcji Usuń.
  • Jeśli chcesz, aby Twoja kopia tego kalendarza była w programie iCal uaktualniana, gdy w internetowej wersji kalendarza zostaną wprowadzone zmiany, wybierz częstotliwość uaktualniania z menu podręcznego Odświeżanie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Zasubskrybowany kalendarz pojawi się na liście Kalendarze w menu podręcznym pod nagłówkiem Subskrypcje. Aby wprowadzić zmiany w tym kalendarzu, kliknij opcję Kalendarze, wybierz właściwy kalendarz, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Informacje.

Uwagi:

 • Subskrypcje dodane ręcznie na urządzeniach z systemem iOS nie będą przesyłane w trybie push do usługi iCloud, a więc nie pojawią się na innych urządzeniach ani komputerach. Aby tak się stało, należy zasubskrybować kalendarze za pośrednictwem programu iCal w systemie OS X.
 • Kalendarze subskrybowane przesłane w trybie push do usługi iCloud nie są wyświetlane w witrynie icloud.com ani w programie Microsoft Outlook.

Dowiedz się więcej na temat używania usługi iCloud z subskrypcjami kalendarzy.

Synchronizowanie kalendarzy z telefonem iPhone, iPodem lub iPadem

Jeśli masz subskrypcję usługi iCloud, możesz przy jej użyciu automatycznie synchronizować kalendarze na różnych komputerach lub urządzeniach, w tym na telefonie iPhone, iPodzie touch i iPadzie. Jeśli nie masz subskrypcji usługi iCloud, możesz przeprowadzić synchronizację z telefonem iPhone, iPodem touch lub iPadem za pomocą programu iTunes. Program iTunes umożliwia również przeprowadzanie synchronizacji z iPodami classic, iPodami nano i iPodami mini. Więcej informacji znajdziesz w następujących artykułach:

Udostępnianie kalendarzy na telefonie iPhone, iPodzie lub iPadzie

Kalendarze można udostępniać innym osobom do wyświetlania lub edytowania przy użyciu Kalendarza iCloud, programu iCal, programu Microsoft Outlook, telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Więcej informacji zawiera artykuł iCloud: udostępnianie kalendarza lub listy przypomnień innym osobom.

Więcej informacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat programu iCal? Zajrzyj do wbudowanej pomocy programu iCal na komputerze Mac. (W programie iCal wybierz opcję Pomoc iCal z menu Pomoc).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: