Łączenie komputera Mac z iPodem, iPadem, domowym zestawem stereo, głośnikami i instrumentami muzycznymi

Dowiedz się, jak łączyć z komputerem Mac urządzenia Apple, urządzenia audio innych firm oraz instrumenty muzyczne, a także jak z nich korzystać.

Odtwarzanie i przesyłanie strumieniowe muzyki z komputera Mac, iPoda lub iPada

Mac oferuje wiele metod odtwarzania muzyki:

Możesz użyć urządzenia audio innej firmy, aby podłączyć głośniki do komputera Mac. Możesz podłączyć urządzenie przy użyciu przewodu FireWire, USB, Thunderbolt lub S/PDIF. Jeśli urządzenie audio wymaga sterowników, zainstaluj je zanim podłączysz urządzenie do komputera Mac. Jeśli nie masz pewności, czy sterowniki są wymagane, zapoznaj się z podręcznikiem lub skorzystaj z witryny producenta. Urządzenia plug-and-play nie wymagają sterowników programowych do współpracy z komputerem Mac. Sterowniki należy zainstalować w następujących sytuacjach:

 • Brak dźwięku
 • Diody urządzenia audio ciągle migają
 • Nie można wybrać urządzenia jako wejściowego lub wyjściowego w preferencjach dźwięku

Podłączanie domowego zestawu stereo do komputera Mac

Aby przekształcić do postaci cyfrowej kolekcję płyt winylowych lub kaset albo dźwięk z innego źródła, możesz łatwo podłączyć domowy zestaw stereo do komputera. Następnie przy użyciu oprogramowania GarageBand możesz nagrać tę muzykę na komputer Mac.

Potrzebujesz interfejsu audio USB lub FireWire z dwoma wejściami RCA. Jeśli Twój Mac ma wejście audio, możesz użyć miniwtyczki stereo 1/8 cala.

Aby nagrywać z domowego zestawu stereo na komputer Mac, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz wtyczki RCA do wyjścia dodatkowego (aux) zestawu stereo. W niektórych urządzeniach może ono nosić nazwę „Record” lub „Tape Out”.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu do portu wejścia audio w komputerze Mac lub interfejsu audio podłączonego do komputera Mac.
 3. Włącz zestaw stereo.
 4. Upewnij się, że wyjście zestawu stereo jest ustawione na wyjście dodatkowe.
 5. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Dźwięk.
 6. Wybierz kartę Wejście i wybierz interfejs audio lub wejście liniowe audio.

Podłączanie słuchawek i głośników

Komputery Mac zawierają wbudowane głośniki, ale można do nich podłączać słuchawki i głośniki zewnętrzne. O ile nie używasz systemu dźwięku przestrzennego, nie wymaga to instalowania dodatkowego oprogramowania.

Aby użyć słuchawek, podłącz je do gniazdka słuchawkowego/wyjścia liniowego komputera Mac. Jeśli wtyczka stereo słuchawek ma średnicę 1/4 cala, podłącz ją przez przejściówkę z żeńską wtyczką stereo 1/4 i miniwtyczką stereo 1/8 cala.

Podłącz głośniki do gniazdka słuchawkowego/wyjścia liniowego, portu USB, portu FireWire lub portu cyfrowego wyjścia audio komputera Mac. W celu uzyskania pomocy na temat podłączania systemu głośnikowego, przeczytaj dołączoną do niego dokumentację.

Jeśli dźwięk przestrzenny jest odtwarzany tylko na dwóch z pięciu (lub większej liczby) głośników w konfiguracji dźwięku przestrzennego, może to wskazywać na problem z konfiguracją głośników albo na brak obsługi wyjścia dźwięku przestrzennego przez aplikację używaną do odtwarzania zawartości na komputerze Mac. W celu uzyskania najlepszych rezultatów związanych z odtwarzaniem dźwięku przestrzennego na komputerze Mac należy używać aplikacji iTunes lub Odtwarzacz DVD.

Podłączanie interfejsu audio

Korzystając z interfejsu audio innej firmy, możesz nagrywać śpiew lub grę na instrumentach muzycznych przy użyciu komputera Mac. Możesz także słuchać dźwięku z komputera Mac przy użyciu profesjonalnych głośników.

Aby nagrywać instrumenty na komputerze Mac, użyj interfejsu audio USB, Thunderbolt lub FireWire. Możesz korzystać z wtyczek XLR, analogowego 1/4-cala, RCA, S/PDIF oraz MIDI.

Niektóre interfejsy zgodne z komputerem Mac: AlesisApogee DigitalRoland, MOTU, PreSonus.

Połączony interfejs FireWire/USB (MOTU Audio Express) zawiera wbudowany interfejs audio.

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki interfejsu audio. Następnie podłącz urządzenie do komputera Mac i wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli masz interfejs audio USB, FireWire lub Thunderbolt, podłącz go do odpowiedniego portu komputera Mac.
 2. Jeśli interfejs audio ma zasilacz, podłącz go do zasilania. Następnie włącz interfejs audio.
 3. Aby Mac używał interfejsu audio jako wejścia lub wyjścia audio, wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe.
 4. Kliknij opcję Dźwięk.
 5. Kliknij kartę Wejście.
 6. Wybierz interfejs audio z listy. Jeśli używany interfejs nie znajduje się na liście, upewnij się, że zainstalowano poprawne sterowniki.
 7. Wybierz kartę Wyjście.
 8. Wybierz interfejs audio z listy.

Podłączanie gitary, basu, keyboardu lub mikrofonu

Aby podłączyć instrument muzyczny do komputera Mac, użyj interfejsu audio. Taki interfejs zawiera przedwzmacniacz, który jest konieczny do uzyskania odpowiednich poziomów audio instrumentów i mikrofonów.

Jeśli nie dysponujesz interfejsem, możesz podłączyć instrument do portu wejścia audio 1/8 cala komputera Mac. W przypadku gitary, basu lub mikrofonu ze złączem phono 1/4 cala podłącz instrument za pośrednictwem przejściówki lub przewodu z miniwtyczki stereo 1/8 cala na wtyczkę phono 1/4 cala. Aby podłączyć profesjonalny mikrofon, użyj przejściówki z miniwtyczki stereo 1/8 cala na złącze XLR. Wiele profesjonalnych mikrofonów wymaga zasilania fantomowego 48 V. Nie będą one działać po bezpośrednim podłączeniu do komputera. Podłącz końcówkę z miniwtyczką 1/8 cala do portu wejścia audio komputera, a drugą końcówkę do mikrofonu. 

Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście. Upewnij się, że wybrano urządzenie wejściowe audio Wejście liniowe.

Aby użyć portu wejścia audio komputera jako wejścia audio, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Wejście dźwięku.

Podłączanie keyboardu USB

Keyboard MIDI wymaga interfejsu audio z wejściowym i wyjściowym portem MIDI. Oprócz tego należy wykonać poniższe czynności, aby podłączyć keyboard lub kontroler USB do komputera Mac.

 1. Jeśli keyboard wymaga sterowników urządzenia innej firmy, zainstaluj je. 
 2. Jeśli zostanie wyświetlony stosowny monit, uruchom komputer ponownie i podłącz keyboard do portu USB komputera Mac. 
 3. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście.
 4. Wybierz keyboard z listy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: