Konfiguracja urządzenia audio na komputerze Mac lub strumieniowanie muzyki z komputera Mac

Dowiedz się, jak podłączyć do komputera Mac urządzenia audio (np. głośniki) i jak strumieniować muzykę do urządzeń audio niepodłączonych do komputera Mac.

Konfiguracja urządzenia audio na komputerze Mac

  1. W razie konieczności zainstaluj oprogramowanie dołączone do urządzeń (np. sterowniki programowe). Urządzenia plug-and-play nie wymagają sterowników programowych do współpracy z komputerem Mac. 
  2. Podłącz urządzenie audio do komputera Mac.
  3. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Dźwięk.
  4. Wybierz kartę Wejście i wybierz interfejs audio lub wejście liniowe audio.

Strumieniowanie dźwięku z komputera Mac

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: