Mac — podstawy: szybki dostęp do często używanych informacji na pulpicie Dashboard

Pulpit Dashboard zawiera podręczny przegląd codziennie używanych informacji, takich jak lokalna prognoza pogody, szybkie notatki czy kalkulator.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ikona pulpitu Dashboard

Pulpit Dashboard umożliwia dostęp do kilku zabawnych i funkcjonalnych aplikacji nazywanych widgetami. System OS X zawiera widgety niektórych ulubionych aplikacji na komputer Mac, takich jak Kontakty i Kalendarz. Widgety te pozwalają szybko uzyskać dostęp do kontaktów lub wydarzeń bez konieczności otwierania aplikacji. Do pulpitu Dashboard można dodać więcej widgetów. Można nawet tworzyć własne widgety.

Praca z pulpitem Dashboard i widgetami

Aby otworzyć pulpit Dashboard:

 • Kliknij ikonę pulpitu Dashboard w Docku lub otwórz go z katalogu Programy.
 • Jeśli pulpit Dashboard jest skonfigurowany jako oddzielna przestrzeń, wykonaj na gładziku gest machnięcia w lewo dwoma palcami. 
 • Przejdź do widoku Mission Control. Wybierz przestrzeń pulpitu Dashboard, aby się do niej przełączyć.

Po przejściu do pulpitu Dashboard powinny być widoczne widgety, takie jak Zegary świata lub Kalkulator. Widgety można przesunąć w dowolne miejsce przez proste przeciągnięcie ich za pomocą wskaźnika.

Pulpit Dashboard z widgetami

Aby uaktywnić widget, wystarczy go wybrać. Na przykład natychmiast po kliknięciu widgetu Słownik można wpisać słowo w polu wyszukiwania. Aby wprowadzić notatkę, kliknij widget Nalepki. 

Dodawanie widgetów w pulpicie Dashboard

Aby wyświetlić wszystkie widgety dostępne na komputerze Mac, kliknij przycisk dodawania (+) w lewym dolnym rogu ekranu. Zostanie otwarta przeglądarka widgetów. Zawarte są w niej wszystkie widgety zainstalowane na komputerze Mac.

Przycisk dodawania widgetu

Aby dodać widget do pulpitu Dashboard, kliknij jego ikonę w przeglądarce widgetów. Możesz także zacząć wpisywać nazwę widgetu w polu wyszukiwania, a następnie kliknąć widget w celu dodania go do pulpitu Dashboard. Można dodać więcej niż jedną kopię danego widgetu. Jest to przydatne, gdy trzeba śledzić godzinę w kilku strefach czasowych lub utworzyć wiele nalepek.

Klikając przycisk Więcej widgetów, można pobrać i zainstalować dodatkowe widgety. Powoduje on przejście do strony pobierania pulpitu Apple Dashboard.

Tworzenie własnych widgetów

Przeglądarka Safari pozwala utworzyć własny widget z funkcji ulubionej witryny. Aby na przykład śledzić na bieżąco stan zamówienia z witryny:

 1. Przejdź do witryny w przeglądarce Safari.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz w Dashboard.
 3. Podświetl obszar, z którego chcesz utworzyć widget.
 4. Kliknij przycisk Dodaj w górnej części okna przeglądarki Safari. 

Usuwanie widgetów

Aby usunąć widget z pulpitu Dashboard, kliknij przycisk Usuń (–) w lewym dolnym rogu pulpitu Dashboard, a następnie kliknij przycisk zamykania (X) niechcianego widgetu.

Dostosowywanie widgetów

Niektóre widgety można dostosować tak, aby wyświetlały informacje odpowiednie dla użytkownika. Można na przykład dodawać i usuwać ulubione akcje w widgecie Giełda, a także wybrać strefę czasową lub miasto w widgecie Zegary świata.

Aby dostosować widget, kliknij przycisk informacji (i). Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić ustawienia:

 1. Otwórz Dashboard w opisany wyżej sposób.
 2. Przesuwaj wskaźnik na poszczególne widgety. Widgety z opcjami lub ustawieniami zawierają w rogu mały przycisk informacji (i).
 3. Kliknij przycisk Informacje, aby wyświetlić ustawienia, które można zmienić.

Zamykanie pulpitu Dashboard

Aby zamknąć pulpit Dashboard, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz Escape (Esc).
 • Przełącz się do innej aplikacji za pomocą widoku Mission Control lub funkcji Przełączanie programów.
 • Wykonaj na gładziku gest machnięcia w lewo dwoma palcami.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o pulpicie Dashboard? Skorzystaj z wbudowanej pomocy systemu OS X. W programie Finder wybierz polecenie Pomoc Maca z menu Pomoc, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź tekst „Dashboard”.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: