Łączenie się z Internetem na komputerze Mac

Dowiedz się, jak połączyć się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi, hotspotu osobistego oraz sieci Ethernet.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Kliknij ikonę sieci Wi-Fi  na pasku menu, a następnie wybierz sieć z menu. Zanim przyłączysz się do sieci, może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła sieci lub zaakceptowanie warunków.

Potrzebujesz pomocy?

  • Jeśli nie widzisz ikony sieci Wi-Fi  na pasku menu, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć. Wybierz opcję Wi-Fi na pasku bocznym, a następnie wybierz polecenie Pokazuj status Wi-Fi na pasku menu. 
  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli komputer Mac nie łączy się z Internetem po przyłączeniu do sieci Wi-Fi.
  • Aby połączyć się z ukrytą siecią Wi-Fi, wybierz opcję Inne sieci (lub Przyłącz się do innej sieci) z menu Wi-Fi , a następnie wybierz opcję Inne. Wprowadź żądaną nazwę sieci, zabezpieczenia i hasło.

 


Łączenie się przez hotspot osobisty

W przypadku większości planów taryfowych połączenie z siecią komórkową danych telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular) można dzielić z komputerem Mac. Dowiedz się, jak skonfigurować hotspot osobisty.


Łączenie się przez Ethernet

Aby połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, podłącz router lub modem z portem Ethernet na komputerze Mac przy użyciu kabla Ethernet. Niektóre modele komputera Mac wymagają przejściówki Ethernet, na przykład przejściówki Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet lub przejściówki z portu Apple Thunderbolt na port Gigabit Ethernet.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: