Jak nawiązać połączenie z Internetem na komputerze Mac

Dowiedz się, jak połączyć się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi, hotspotu osobistego oraz sieci Ethernet.

Sieć Wi-Fi

Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z otwartą, zabezpieczoną lub ukrytą siecią Wi-Fi oraz jak utworzyć własną sieć Wi-Fi.

lista sieci Wi-Fi      

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

Kliknij ikonę ikona sieci Wi-Fi na pasku menu, a następnie wybierz sieć. Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, kliknij ikonę ikona wyłączonej sieci Wi-Fi, a następnie wybierz polecenie „Włącz sieć Wi-Fi”.*

Podczas łączenia się z publiczną siecią Wi-Fi może zostać wyświetlone okienko z warunkami i zasadami korzystania z sieci, które należy zaakceptować przed połączeniem.

Nawiązywanie połączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi

Zabezpieczone sieci Wi-Fi są chronione hasłem, a przy ich nazwie widnieje ikona ikona kłódki

  1. Kliknij ikonę ikona sieci Wi-Fi na pasku menu. Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, kliknij ikonę ikona wyłączonej sieci Wi-Fi, a następnie wybierz polecenie „Włącz sieć Wi-Fi”.*
  2. Wybierz sieć.
  3. Wprowadź hasło, a następnie kliknij opcję Przyłącz się. Jeśli nie znasz hasła do sieci Wi-Fi, skontaktuj się z jej administratorem.

Nawiązywanie połączenia z ukrytą siecią

  1. Kliknij ikonę ikona sieci Wi-Fi na pasku menu. Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, wybierz ikonę ikona wyłączonej sieci Wi-Fi, a następnie wybierz polecenie „Włącz sieć Wi-Fi”.*
  2. Wybierz opcję Przyłącz się do innej sieci. 
  3. Wprowadź nazwę sieci. Upewnij się, że nazwa sieci została wprowadzona poprawnie.
  4. Jeśli sieć jest zabezpieczona, wybierz typ zabezpieczeń i wprowadź hasło.
  5. Kliknij opcję Przyłącz się.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz połączyć się z ukrytą siecią.

Tworzenie sieci Wi-Fi

Jeśli w Twojej lokalizacji jest dostępna usługa internetowa, możesz połączyć stację bazową AirPort lub router innej firmy z modemem, aby utworzyć sieć Wi-Fi. Skorzystaj z podręcznika konfigurowania stacji bazowej AirPort lub instrukcji obsługi routera innej firmy.

* Jeśli na pasku menu nie widać ikony sieci Wi-Fi, możesz dodać ją z powrotem. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij opcję Sieć, kliknij pozycję Wi-Fi, a następnie wybierz polecenie „Pokazuj status Wi-Fi na pasku menu”.

Hotspot osobisty

W przypadku większości planów taryfowych połączenie z siecią komórkową danych telefonu iPhone lub iPada (Wi-Fi + Cellular) można dzielić z komputerem Mac.

Dowiedz się, jak jak skonfigurować hotspot osobisty.

Sieć Ethernet

Aby połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego, podłącz router lub modem z portem Ethernet ikona sieci Ethernet na komputerze Mac przy użyciu kabla Ethernet.

Niektóre komputery Mac wymagają przejściówki Ethernet, na przykład przejściówki Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet lub przejściówki z portu Apple Thunderbolt na port Gigabit Ethernet.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: