Konfigurowanie konta programu Exchange ActiveSync na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dodanie konta programu Exchange ActiveSync umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek na urządzeniu z systemem iOS.

Dodaj konto programu Exchange

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta > Dodaj konto > Exchange.

 

Wprowadź adres

Wprowadź adres e-mail. Możesz również podać opis konta.

Nawiąż połączenie z serwerem Exchange

Gdy wprowadzisz adres e-mail, możesz wybrać opcję Konfiguruj ręcznie lub Zaloguj się, aby połączyć się z serwerem Exchange.

Jeśli wybierzesz opcję Konfiguruj ręcznie, możesz skonfigurować konto programu Exchange przy użyciu uwierzytelniania podstawowego. Wprowadź hasło konta e-mail. Może też zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji o serwerze.

Jeśli wybierzesz opcję Zaloguj się, Twój adres e-mail zostanie wysłany do firmy Microsoft w celu uzyskania informacji o koncie programu Exchange. Jeśli konto korzysta z uwierzytelniania wielopoziomowego, postępuj zgodnie z wyświetlanymi kolejno na ekranie instrukcjami dotyczącymi kolejki uwierzytelniania własnego. Dowiedz się więcej na temat nowoczesnego uwierzytelniania firmy Microsoft.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

Zsynchronizuj zawartość

Zsynchronizować możesz dane poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek. Po zakończeniu stuknij opcję Zachowaj.

Edytowanie ustawień programu Exchange

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta i wybierz swoje konto Exchange. Możesz też skonfigurować automatyczne odpowiedzi z powiadomieniem o nieobecności i zmienić częstotliwość synchronizowania poczty. Możesz również stuknąć nazwę konta, aby zmienić ustawienia zaawansowane, np. opcję SSL lub S/MIME.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o wdrażaniu systemu iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: