Konfigurowanie konta programu Exchange ActiveSync na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dodanie konta programu Exchange ActiveSync umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek na urządzeniu z systemem iOS.

Dodaj konto programu Exchange

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta > Dodaj konto > Exchange.

 

Wprowadź adres

Wprowadź swój adres e-mail i stuknij opcję Dalej. Możesz również podać opis konta.

Nawiąż połączenie z serwerem Exchange

Wpisz swój adres e-mail i wybierz opcję Zaloguj lub Konfiguruj ręcznie.

Stuknij opcję Zaloguj, aby automatycznie uzyskać informacje o koncie programu Exchange. Jeśli konto korzysta z nowoczesnego uwierzytelniania, postępuj zgodnie z wyświetlanymi kolejno na ekranie instrukcjami dotyczącymi kolejki uwierzytelniania własnego. 

Stuknij opcję Konfiguruj ręcznie, aby skonfigurować konto przy użyciu uwierzytelniania podstawowego. Wprowadź hasło konta poczty e-mail i stuknij przycisk Dalej. Może też zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji o serwerze. Aby je uzyskać, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

Zsynchronizuj zawartość

Zsynchronizować możesz dane poczty, kontaktów, kalendarzy, przypomnień i notatek. Po zakończeniu stuknij opcję Zachowaj.

Edytowanie ustawień programu Exchange

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta i wybierz swoje konto programu Exchange. Możesz też skonfigurować automatyczne odpowiedzi z powiadomieniem o nieobecności i zmienić częstotliwość synchronizowania poczty. Aby zmienić ustawienia zaawansowane, stuknij nazwę swojego konta i zmień ustawienia takie jak SSL i S/MIME.


Więcej informacji

Dowiedz się więcej o wdrażaniu systemu iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: