Mac — podstawy: modyfikowanie okien

Okna można dostosowywać na wiele sposobów. Można między innymi zmieniać rozmiar okien, powiększać je do pełnego ekranu oraz zmieniać ich paski narzędzi i paski boczne.

Elementy sterujące oknem

Większość okien w systemie OS X zawiera co najmniej jeden z elementów sterujących — zamknięcia, minimalizacji i powiększenia. Znajdują się one w lewym górnym rogu okna.

Elementy sterujące oknem 1

Wskazanie każdego z tych elementów sterujących powoduje wyświetlenie symbolu:

Elementy sterujące oknem 2 

Zamknięcie (X)

Przycisk zamknięcia pozwala zamknąć otwarte obecnie okno. Kliknięcie tego przycisku może spowodować wyświetlenie monitu o zachowanie efektów pracy, gdy dokument zawarty w oknie nie został zachowany automatycznie. Aplikacja może zostać zamknięta w przypadku zamknięcia ostatniego otwartego w niej okna.=

Minimalizacja (–)

Przycisk minimalizacji pozwala ukryć okno — umieścić je w Docku. Kliknij ten przycisk raz, aby zmniejszyć okno. Kliknij okno w Docku, aby przywrócić jego pełny rozmiar.

Widok powiększony (+)

Przycisk powiększenia przełącza okno do trybu maksymalnego wypełniania widocznego obszaru. Kliknij go raz, aby automatycznie zmienić rozmiar okna. Kliknij go ponownie, aby przywrócić poprzedni rozmiar okna.

Zmienianie rozmiaru okna

Aby zmienić rozmiar okna, umieść wskaźnik na krawędzi lub rogu okna. Wskaźnik powinien zmienić się, co wskazuje gotowość do zmiany rozmiaru. Kliknij i przeciągnij krawędź lub róg okna, aby zmienić jego rozmiar.

Można wypełnić oknem cały ekran, klikając przycisk pełnego ekranu w prawym górnym rogu okna.

Element sterujący pełnego ekranu

Funkcja Przełączanie programów i widok Mission Control pozwalają na przełączanie się między oknami wyświetlanymi na pełnym ekranie. Aby wyjść z widoku pełnoekranowego, umieść wskaźnik u góry ekranu w celu wyświetlenia paska menu. Następnie kliknij ponownie przycisk Pełny ekran 

Ukrywanie okien

Można ukryć i wyświetlić wszystkie okna otwarte w aplikacji. Aby ukryć aplikację, wybierz polecenie Ukryj (Command-H) z menu o nazwie odpowiadającej nazwie aplikacji. Aby na przykład ukryć wszystkie okna przeglądarki Safari, należy wybrać kolejno opcje Safari > Ukryj.

Menu Ukryj

Aby wyświetlić aplikację, przełącz się do niej przez wybranie jej ikony w Docku albo za pomocą funkcji Przełączanie programów lub widoku Mission Control.

Menu Okno

Jeśli jest otwartych, zminimalizowanych i ukrytych wiele okien, czasami nie jest jasne, gdzie znajduje się określone okno. Łatwą metodę znajdowania elementów oferuje menu Okno. Wystarczy przełączyć się do aplikacji, do której należy okno, a następnie wybrać okno z listy w celu jego wyświetlenia.

Menu Okno

Również widok Mission Control pozwala łatwo przeglądać i przełączać wszystkie otwarte okna lub okna należące do jednej aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z okien, wybierz temat na poniższej liście.

Paski boczne

Niektóre okna zawierają pasek boczny. Występuje on na przykład w programach Finder i iTunes oraz oknach otwierania i zachowywania plików.

Okno programu Finder z paskiem bocznym

Aby zmienić szerokość paska bocznego, umieść wskaźnik na jego krawędzi. Następnie kliknij krawędź i przeciągnij ją w lewo lub w prawo, aby powiększyć lub zmniejszyć pasek boczny.

Aby ukryć pasek boczny, wybierz kolejno opcje Widok > Ukryj pasek boczny. Aby ponownie wyświetlić pasek boczny, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny.

Preferencje paska bocznego można również zmienić z poziomu programu Finder i Preferencji systemowych. Wybrane opcje mają wpływ na wygląd paska bocznego w programie Finder oraz oknach otwierania i zachowywania plików.

  1. Z menu Finder wybierz polecenie Preferencje, aby otworzyć okno preferencji programu Finder.
  2. Kliknij opcję Pasek boczny, aby wyświetlić preferencje paska bocznego.
  3. Zaznacz pole wyboru obok elementów, które mają być wyświetlane na pasku bocznym w sekcjach Ulubione, Udostępniane i Urządzenia.
    Okno preferencji programu Finder

Aby zmienić rozmiar ikon paska bocznego, wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe > Ogólne. Wybierz opcję w menu Wielkość ikon na pasku bocznym.

Okienko Ogólne w Preferencjach systemowych

Paski narzędzi

W górnej części wielu okien, w tym okien programów Safari, Mail i Finder, znajduje się pasek narzędzi. Polecenia paska narzędzi można dostosować, wybierając kolejno opcje Widok > Dostosuj pasek narzędzi.

Dostosowywanie paska narzędzi programu Finder

Przeciągając i upuszczając, wybierz elementy, które mają się znajdować na pasku narzędzi. Aby usunąć element, przeciągnij go poza pasek narzędzi. Aby zmienić układ elementów, przeciągnij elementy do żądanych pozycji. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Data publikacji: