Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego komputerów Mac z procesorami firmy Intel wymagają schematu partycji GUID

Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego nie zostaną zainstalowane na komputerze Mac z procesorem firmy Intel, jeśli na komputerze zastosowano niestandardowy schemat partycji, na przykład schemat fdisk. W takiej sytuacji może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Wystąpił nieoczekiwany błąd (0); nie można uaktualnić oprogramowania sprzętowego” lub komputer może uruchomić się normalnie (po pojedynczym sygnale dźwiękowym, jeśli zostanie przytrzymany przycisk zasilania) podczas próby instalacji uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Ustalanie schematu partycji

Narzędzie dyskowe pozwala z łatwością sprawdzić, jaki schemat partycji został użyty na dysku.

 1. Otwórz Narzędzie dyskowe:
   
  • Jeśli Mac został uruchomiony z płyty instalacyjnej systemu Mac OS X, wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie dyskowe.
  • Jeśli Mac został uruchomiony z woluminu z systemem Mac OS X, otwórz Narzędzie dyskowe z katalogu Narzędzia. Do tego katalogu można przejść, wybierając kolejno opcje Idź > Narzędzia.
 2. Wybierz dysk twardy (nie wolumin) po lewej stronie okna Narzędzia dyskowego. Nazwa dysku zawiera zwykle nazwę producenta dysku, a nie nazwę „Macintosh HD” ani inną wybraną nazwę.

  Wskazówka: w Narzędziu dyskowym wiersze zawierające nazwy woluminów w lewej części okna są wcięte. Wiersze z nazwami dysków nie są wcięte.
 3. Kliknij napęd, aby go wybrać.
 4. Poszukaj napisu „Schemat mapy partycji” u dołu ekranu. Na komputerze Mac z procesorem firmy Intel można zainstalować uaktualnienia oprogramowania sprzętowego tylko na dysku ze schematem Tablica partycji GUID.
  Informacje o schemacie partycji

Rozwiązanie

Jeśli schemat partycji jest inny niż GUID_partition_scheme (Schemat partycji GUID), należy utworzyć kopię zapasową danych, naprawić dysk i ponownie zainstalować system Mac OS X.

Spowoduje to usunięcie wszystkich danych z dysku i umożliwi zainstalowanie oprogramowania sprzętowego. Ważne: należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych. Podział dysku twardego na partycje spowoduje wymazanie wszystkich danych przechowywanych na dysku.

 1. Utwórz kopię zapasową ważnych danych. Podział dysku twardego na partycje spowoduje wymazanie wszystkich danych przechowywanych na dysku.
 2. Uruchom system z płyty instalacyjnej systemu Mac OS X, a następnie wybierz kolejno opcje Narzędzia > Narzędzie dyskowe.
 3. Wybierz dysk twardy komputera.
 4. W oknie Narzędzie dyskowe kliknij kartę Partycje. Jeśli karta Partycje nie jest widoczna, upewnij się, że w lewej części okna został wybrany dysk (a nie wolumin). Nazwa dysku zawiera zwykle nazwę producenta dysku, a nie nazwę „Macintosh HD” ani inną wybraną nazwę.

  Wskazówka: w Narzędziu dyskowym wiersze zawierające nazwy woluminów w lewej części okna są wcięte. Wiersze z nazwami dysków nie są wcięte.
 5. Wybierz odpowiednią liczbę partycji z menu podręcznego Schemat woluminu. Jeśli chcesz utworzyć tylko jedną partycję, możesz wybrać opcję „Schemat 1 partycji”.
 6. Kliknij przycisk Opcje.

  Uwaga: w przypadku niektórych komputerów Mac z procesorem firmy Intel przycisk Opcje nie jest wyświetlany na karcie Partycje. Należy wówczas wymazać dysk, używając karty Wymaż. Spowoduje to zmianę schematu partycji na opcję domyślną „Schemat tablicy partycji GUID”. W razie potrzeby można wówczas użyć karty Partycje, aby utworzyć dodatkowe partycje.

 7. Na arkuszu Schemat partycji wybierz opcję Tablica partycji GUID.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Wprowadź inne potrzebne zmiany w sekcji Informacje o woluminie, na przykład wielkość partycji lub jej nazwę.
 10. Kliknij przycisk Partycje, aby wymazać dane z dysku i podzielić go na partycje.
 11. Po zakończeniu dzielenia na partycje zainstaluj ponownie system Mac OS X na woluminie.
 12. Po zakończeniu ponownej instalacji systemu Mac OS X pobierz i zainstaluj uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dla komputera. Po zainstalowaniu systemu możesz odtworzyć dane z kopii zapasowej.

 

Data publikacji: