Ponowne tworzenie indeksu pętli w aplikacji GarageBand 6 lub starszym

W niektórych sytuacjach indeks pętli może stać się niestabilny i wymagać ponownego utworzenia.

W takich przypadkach występują następujące objawy:

 • Po otwarciu przeglądarki pętli pojawia się komunikat „Nie znaleziono pętli Apple Loops”.
 • Przyciski przeglądarki pętli są wygaszone i nie ma w niej żadnych pętli.
 • Występują problemy z pętlami Apple Loops.

Aby ponownie utworzyć pliki indeksów, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na koncie administratora.
 2. Jeśli aplikacja GarageBand jest otwarta, zamknij ją.
 3. Kliknij ikonę programu Finder w Docku.
 4. Z menu Idź wybierz opcję Idź do katalogu.
 5. Wpisz lokalizację katalogu zgodnie z opisem w tym artykule.
 6. Kliknij przycisk Idź.
 7. Przeciągnij wszystkie pliki „Indeks wyszukiwania” z katalogu indeksów pętli Apple Loops do Kosza. Te pliki zostaną ponownie utworzone później.
 8. Otwórz aplikację GarageBand.
 9. Kliknij przycisk Przeglądarka pętli. Może zostać wyświetlony komunikat „Nie znaleziono pętli Apple Loops”.
 10. Kliknij ikonę programu Finder w Docku.
 11. Z menu Idź wybierz opcję Idź do katalogu.
 12. Wpisz lokalizację katalogu zgodnie z opisem w tym artykule.
 13. Kliknij przycisk Idź.
 14. Znajdź katalog pętli Apple Loops i przeciągnij go z programu Finder do przeglądarki pętli w aplikacji GarageBand.
 15. Pamiętaj, aby powtórzyć kroki od 11 do 14, sprawdzając wszystkie możliwe lokalizacje pętli zgodnie z opisem w tym artykule.

W ostatnim kroku zostanie ponownie utworzony indeks katalogu pętli Apple Loops. Jeśli zainstalowano pakiet Jam Pack aplikacji GarageBand, należy powtórzyć ostatni krok dla pętli Apple Loops w katalogu GarageBand Jam Pack.

Data publikacji: