Odbudowywanie indeksu funkcji Spotlight na komputerze Mac

Jeśli wyszukiwanie na komputerze Mac nie zwraca spodziewanych wyników, rozwiązaniem może być odbudowanie indeksu funkcji Spotlight.

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Spotlight.
  2. Kliknij kartę Prywatność.
  3. Przeciągnij folder lub dysk, który chcesz ponownie zaindeksować, do listy miejsc wykluczonych z wyszukiwania przez Spotlight. Możesz też kliknąć przycisk Dodaj (+) i wybrać folder lub dysk, który chcesz dodać.
    Aby dodać element na karcie Prywatność, musisz mieć do niego uprawnienia własności. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, kliknij Pomoc na pasku menu Findera i wpisz „uprawnienia” w polu wyszukiwania.
  4. Wybierz z tej samej listy lokalizacji dodany przed chwilą folder lub dysk. Następnie kliknij przycisk Usuń (–), aby usunąć go z listy.
  5. Zamknij okno Preferencje systemowe. Spotlight przeprowadzi ponowne indeksowanie zawartości folderu lub dysku.
Data publikacji: