Odbudowywanie indeksu funkcji Spotlight na komputerze Mac

Jeśli wyszukiwanie na komputerze Mac nie zwraca spodziewanych wyników, rozwiązaniem może być odbudowanie indeksu funkcji Spotlight.

Przed odbudowaniem indeksu funkcji Spotlight


Odbudowywanie indeksu funkcji Spotlight

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Spotlight.
 2. Kliknij kartę Prywatność.
 3. Przeciągnij dysk lub folder, który chcesz ponownie zaindeksować, do listy miejsc wykluczonych z wyszukiwania przez Spotlight. Możesz też kliknąć przycisk Dodaj (+) i wybrać dysk lub folder, który chcesz dodać.
  folder o nazwie Dokumenty przeciągnięty na listę Miejsca wykluczone z wyszukiwania przez Spotlight w Preferencjach systemowych funkcji Spotlight
  Aby dodać element na karcie Prywatność, musisz mieć do niego uprawnienia własności. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, kliknij Pomoc na pasku menu Findera i wpisz „uprawnienia” w polu wyszukiwania.
 4. Wybierz z tej samej listy lokalizacji dodany przed chwilą dysk lub folder. Następnie kliknij przycisk Usuń (–), aby usunąć go z listy.
  Karta Prywatność w Preferencjach systemowych funkcji Spotlight ze wskazanym przyciskiem dodawania i usuwania
 5. Zamknij okno Preferencje systemowe. Funkcja Spotlight przeprowadzi ponowne indeksowanie zawartości dysku lub folderu. Może to zająć trochę czasu, w zależności od ilości indeksowanych informacji.
Data publikacji: