Kamera FaceTime: komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”

Kamera FaceTime może być używana tylko przez jedną aplikację jednocześnie. Przy próbie nawiązania połączenia wideo może się pojawić komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”.

Jeśli napotkasz powyższy komunikat, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje używające kamery FaceTime. Jeśli nie wiesz, które aplikacje mogą używać kamery FaceTime, zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Do aplikacji, które mogą używać kamery FaceTime, należą iChat, iMessage i PhotoBoot, ale nie jest to wyczerpująca lista. 
  2. Otwórz tylko jedną aplikację używającą kamery FaceTime.
  3. Jeśli problem nadal występuje, a używasz kamery zewnętrznej, odłącz kabel połączeniowy od komputera i od kamery, odczekaj kilka sekund, a następnie mocno (ale nie na siłę) podłącz kabel z powrotem do kamery i do komputera.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: