Kamera FaceTime: komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”

Kamera FaceTime może być używana tylko przez jedną aplikację jednocześnie. Przy próbie nawiązania połączenia wideo może się pojawić komunikat „Kamera jest używana przez inną aplikację”.

Jeśli napotkasz powyższy komunikat, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij wszystkie aplikacje używające kamery FaceTime. Jeśli nie wiesz, które aplikacje mogą używać kamery FaceTime, zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Do aplikacji, które mogą używać kamery FaceTime, należą iChat, iMessage i PhotoBoot, ale nie jest to wyczerpująca lista. 
  2. Otwórz tylko jedną aplikację używającą kamery FaceTime.
  3. Jeśli problem nadal występuje, a używasz kamery zewnętrznej, odłącz kabel połączeniowy od komputera i od kamery, odczekaj kilka sekund, a następnie mocno (ale nie na siłę) podłącz kabel z powrotem do kamery i do komputera.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: