Mac OS X, AirPort: zgodność kart bezprzewodowych innych firm

W tym dokumencie opisano możliwe zastosowania kart bezprzewodowych do komputerów PC innych firm w systemie Mac OS X.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Karty bezprzewodowe przeznaczone do używania w środowisku AirPort mogą być typu 802.11b lub 802.11g. Należy wybrać kartę odpowiednią do używanej wersji systemu Mac OS X.

Jeśli komputer ma gniazdo karty AirPort lub AirPort Extreme, należy rozważyć użycie odpowiedniej karty Apple Card, która oferuje lepszą integrację. Karta do komputera PC innej firmy może być przydatna w następujących sytuacjach:

  • Zainstalowano system Mac OS X na starszym modelu komputera PowerBook, który nie ma gniazda kart AirPort.
  • Jest używany nowszy komputer PowerBook, na przykład PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) z gniazdem oryginalnej karty AirPort. W takiej sytuacji warto rozważyć modernizację do standardu 802.11g. Karty AirPort Extreme nie można używać w gnieździe karty AirPort, dlatego karta innej firmy do komputerów PC oferuje możliwość modernizacji.

Uwaga: w gnieździe karty AirPort lub AirPort Extreme można użyć tylko odpowiedniej karty Apple. Karty innych firm omawiane w tym artykule mogą być używane tylko w gnieździe kart PCMCIA (do komputerów PC) komputera PowerBook.

Korzystanie z kart 802.11g

Karty bezprzewodowe innych firm mogą obsługiwać protokół 802.11g, który jest stosowany w kartach i stacjach bazowych AirPort Extreme. Protokół ten umożliwia transmisję danych z szybkością do 54 Mb/s.

Karta 802.11g może oferować najlepszą wydajność, jeśli jest używany system Mac OS X 10.2 lub nowszy. Apple nie klasyfikuje poszczególnych kart innych firm. Informacje o zgodności należy uzyskać w witrynie producenta karty.

Uwagi:

1. Użycie funkcji Uaktualnienia programów w Preferencjach systemowych gwarantuje, że są używane najnowsze wersje oprogramowania Mac OS X i AirPort.

2. Karty 802.11g mogą nie działać bez systemu Mac OS X 10.2 lub nowszego. System Mac OS X 10.2 można kupić w sklepie Apple Store (http://store.apple.com/pl/).

3. Jeśli jest zainstalowana karta AirPort, należy usunąć ją przed użyciem karty innej firmy.Używanie starszych kart 802.11b

Wiele kart bezprzewodowych obsługuje protokół 802.11b, który umożliwia transmisję danych z szybkością 11 Mb/s. Oryginalne karty i stacje bazowe AirPort również używają tego protokołu.

Do korzystania z karty 802.11b innej firmy w systemie Mac OS X może być konieczne zainstalowanie sterownika innej firmy. Informacje o dostępności sterownika dla systemu Mac OS X można uzyskać w witrynie producenta karty.

Uwaga: oprogramowanie AirPort dla systemu Mac OS 9 zawiera sterowniki kart IEEE 802.11b dla komputerów PC, takich jak Lucent WaveLAN i Agere Orinoco. Sterowniki te nie są dołączone do oprogramowania AirPort dla systemu Mac OS X. Z tego powodu karta 802.11b może działać po uruchomieniu systemu Mac OS 9, ale nie w przypadku używania systemu Mac OS X.

Uwaga: bezprzewodowy dostęp do Internetu wymaga karty AirPort, stacji bazowej AirPort oraz planu dostawcy usług internetowych, który może wiązać się z opłatami. Usługi niektórych dostawców usług internetowych są niezgodne z urządzeniami AirPort. Dostawca America Online (AOL) obsługuje oprogramowanie AirPort 2.0 lub nowsze. Więcej informacji o zgodności z dostawcą AOL można znaleźć w dokumencie technicznym 106591: „AirPort: Używanie z usługami AOL”. Zasięg zależy od warunków panujących w otoczeniu.

Więcej informacji

Fizyczna szybkość transmisji danych jest podana na podstawie danych technicznych IEEE 802.11g. Rzeczywista przepustowość jest niższa. Zasięg zależy od warunków panujących w otoczeniu. Założono, że jest używana sieć AirPort Express/Extreme z komputerem obsługującym protokół 802.11g. Szybkość i zasięg będą mniejsze, gdy do sieci zostanie przyłączone urządzenie działające w standardzie 802.11b. W celu uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej jest niezbędny komputer współdziałający ze stacją AirPort lub AirPort Extreme albo inny komputer obsługujący sieci Wi-Fi 802.11a/b/g.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: