Zastosowania portu USB stacji bazowych AirPort Time Capsule, AirPort Extreme i AirPort Express

Port USB stacji bazowych AirPort Time Capsule, AirPort Extreme i AirPort Express jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań opisanych w tym artykule. Nie jest on przeznaczony do użytku z innymi urządzeniami USB, takimi jak modemy szerokopasmowe, głośniki i klawiatury.

AirPort Time Capsule 802.11ac i AirPort Time Capsule 802.11n (od 1. do 4. generacji)

  • Dysk twardy USB z własnym zasilaniem
  • Drukarka USB
  • Koncentrator USB, który może służyć do podłączenia wielu dysków twardych i (lub) drukarek USB

AirPort Extreme 802.11ac i AirPort Extreme 802.11n (od 1. do 5. generacji)

  • Dysk twardy USB z własnym zasilaniem
  • Drukarka USB
  • Koncentrator USB, który może służyć do podłączenia wielu dysków twardych i (lub) drukarek USB

AirPort Express 802.11n (2. generacji) i AirPort Express 802.11n (1. generacji)

  • Drukarka USB

Więcej informacji

Tryb modemu szerokopasmowego

Aby podłączyć modem szerokopasmowy, na przykład modem kablowy lub modem DSL, należy użyć interfejsu Ethernet. Jeśli określony dostawca Internetu szerokopasmowego korzysta z modemów USB, należy skontaktować się z nim w celu ustalenia alternatywnego rozwiązania.

Data publikacji: