Używanie narzędzia kickstart wiersza poleceń w oprogramowaniu Apple Remote Desktop

Za pomocą narzędzia kickstart możesz wykonywać polecenia oprogramowania Apple Remote Desktop bez ponownego uruchamiania zdalnego komputera.

Użyj narzędzia kickstart, aby ustawić preferencje oprogramowania Apple Remote Desktop. Przykładowo możesz zainstalować, odinstalować, aktywować, skonfigurować lub ponownie uruchomić komponenty Apple Remote Desktop.

Dowiedz się, jak kontrolować zdalny komputer Mac za pomocą współdzielenia ekranu przy użyciu narzędzia kickstart wiersza poleceń w systemie macOS Mojave 10.14 i nowszym.

Pierwsze kroki

Narzędzie kickstart jest dostępne tutaj:
/System/Biblioteki/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Wpisuj polecenia z tego artykułu jako jeden wiersz tekstu. Tekst może się zawijać podczas wpisywania. Naciśnij klawisz Return po wprowadzeniu całego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu kickstart, użyj flagi -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Przykładowe polecenia

Polecenia zawarte w tym artykule działają w oprogramowaniu Apple Remote Desktop 3.2 i nowszym.

Polecenia, których możesz użyć:

 • Ponowne uruchamianie ARD Agent oraz narzędzia pomocniczego:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Włączanie funkcji Remote Desktop Sharing, zezwalanie na dostęp wszystkim użytkownikom oraz włączanie dodatkowego menu:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Włączanie funkcji Remote Desktop Sharing, zezwalanie na dostęp określonym użytkownikom:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Aby określić użytkowników i ich uprawnienia dostępu, należy użyć opcji -configure, -access i -privs w osobnych poleceniach. Przykładowo to polecenie dotyczy użytkowników ze skróconymi nazwami „teacher” oraz „student”. Mogą oni obserwować (ale nie kontrolować) komputer oraz wysyłać wiadomości tekstowe:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  Inaczej niż w przypadku innych opcji narzędzia kickstart, nie można połączyć opcji allowAccessFor z innymi opcjami narzędzia kickstar. Należy jej użyć tak, jak pokazano w dwóch ostatnich przykładach powyżej. Aby ukończyć konfigurację komputera, konieczne może być parokrotne użycie narzędzia kickstart.
 • Usuwanie uprawnień dostępu określonych użytkowników (w tym przykładzie „student”):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Wyłączanie ARD Agent i usuwanie uprawnień dostępu wszystkich użytkowników:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Data publikacji: