Informacje o kodach błędów pamięci RAM w teście POST (Power On Self Test)

Dowiedz się, w jaki sposób komputery Mac z procesorami firmy Intel mogą wyświetlać kody błędów pamięci RAM w teście POST.

W komputerach Mac z procesorami firmy Intel kody błędów testu POST są sygnalizowane kombinacją sygnałów dźwiękowych i miganiem diod LED. W niektórych nowszych modelach komputerów Macintosh błędy są sygnalizowane jedynie za pomocą dźwięków startowych.

Jeśli komputer nie wykryje pamięci RAM (Random Access Memory) lub zainstalowana pamięć RAM nie odpowiada wymaganiom, ekran pozostanie czarny, ale dioda LED znajdująca się w przedniej części komputera będzie migać co sekundę, aby zasygnalizować błąd. Ten warunek błędu może wynikać z fizycznego uszkodzenia pamięci RAM, zainstalowania pamięci RAM nieprawidłowego typu lub braku zainstalowanej pamięci RAM.

Niektóre pamięci RAM mogą przejść pomyślnie test POST, a mimo to nie będą mogły być używane przez system operacyjny. W takim przypadku na komputerze Mac zostanie wyświetlony szary ekran, zostaną odtworzone trzy sygnały dźwiękowe, a dioda LED znajdująca się w przedniej części komputera zostanie trzykrotnie podświetlona, po czym zgaśnie — trzeci proces będzie powtarzany do wyłączenia komputera.

Aby rozwiązać ten problem, wyjmij i ponownie zainstaluj moduł pamięci oraz ponowne przetestuj komputer. Jeśli test POST pamięci ponownie się nie powiedzie, wypróbuj pamięć, której poprawność działania zweryfikowano w innym komputerze (tzw. „znaną sprawną”), lub nową pamięć.

Data publikacji: