Zmienianie języka menu w programie iTunes na komputerze Mac lub PC

Dowiedz się, jak zmienić język przycisków nawigacyjnych, kart i innych elementów interfejsu w programie iTunes. 

Możesz zmienić język pozycji menu, elementów nawigacyjnych oraz innych elementów wyświetlanych w programie iTunes. Na komputerze Mac to ustawienie jest powiązane z językiem systemu. Na komputerze PC ustawienia języka programu iTunes można wybrać w samej aplikacji. Możesz także zmienić język ścieżki dźwiękowej lub język napisów dla materiałów wideo ze sklepu iTunes Store. Dla każdego filmu mogą być dostępne inne opcje językowe. Wszystko zależy od tego, co dostawca zawartości uwzględni w zakupionej przez Ciebie pozycji.

Zmienianie języka na komputerze Mac

Aby zmienić język, który widzisz w aplikacji iTunes i innych aplikacjach, ustaw go w Preferencjach systemowych. Spowoduje to zmianę języka menu i komunikatów na komputerze Mac, w tym tych w programie iTunes. 

 1. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Język i region.
 3. W sekcji Preferowane języki zobaczysz języki dostępne na komputerze Mac. Kliknij i przeciągnij na górę listy język, w którym chcesz używać programu iTunes.
 4. Jeśli nie widzisz języka, którego szukasz, kliknij przycisk + pod listą Preferowane języki. Wybierz język i kliknij Dodaj.
 5. Aby ustawić nowy język jako główny, kliknij go i przeciągnij na górę listy lub kliknij „Użyj: [nowy język]”, gdy pojawi się pytanie.
 6. Zamknij okno Preferencji systemowych i wybierz opcję Uruchom ponownie teraz.

Zmienianie języka w programie iTunes na komputerze PC

Aby zmienić język w programie iTunes na komputerze PC, ustaw go w Preferencjach programu iTunes na karcie Ogólne. Spowoduje to zmianę języka menu i komunikatów w programie iTunes.

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W menu Język na dole okna wybierz język, w którym chcesz używać programu iTunes.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij program iTunes i otwórz go ponownie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: