Korzystanie z systemu dostarczonego z komputerem Mac lub z jego nowszej zgodnej wersji

Próba użycia wersji systemu macOS niezgodnej z komputerem Mac może spowodować nieukończenie procesu uruchamiania lub sprawić, że komputer będzie działać niezgodnie z oczekiwaniami.

Przy próbie uruchomienia komputera Mac z dysku twardego, woluminu sieciowego lub backupu Time Machine zawierającego niezgodną wersję lub kompilację systemu macOS, mogą wystąpić następujące objawy:

 • Proces uruchamiania komputera Mac się nie kończy lub podczas uruchamiania wyświetlany jest symbol zakazu.
 • Pojawia się informacja o nieobsługiwanej lub nieprawidłowej wersji systemu operacyjnego komputera Mac.
 • Komputer Mac nie odpowiada na polecenia wydawane za pomocą gładzika, myszy lub klawiatury.
 • Aplikacje nieoczekiwanie kończą działanie.
 • Komputer Mac nie przechodzi w tryb uśpienia lub się nie wybudza.
 • Komputer Mac nie odtwarza żadnych dźwięków.
 • Wentylatory w komputerze Mac szybciej się obracają, a tym samym działają głośniej.
 • Obraz na wyświetlaczu wydaje się mniejszy, ma czarne paski dookoła lub wydaje się zabarwiony innym kolorem.
 • Nie można używać funkcji Bluetooth lub sieci Wi-Fi.

Zgodne systemy operacyjne komputera Mac

Wersja systemu macOS dołączona do komputera Mac to najstarsza wersja systemu zgodna z tym komputerem Mac. Aby sprawdzić, czy komputer Mac jest zgodny z nowszą wersją systemu macOS, sprawdź wymagania systemowe:

Jeśli nie można uruchomić komputera Mac ze zgodnej wersji systemu macOS, może być wymagana określona kompilacja tego systemu. Aby uzyskać właściwą kompilację:

 • Użyj funkcji odzyskiwania systemu macOS, aby ponownie zainstalować system macOS na komputerze Mac, którego dotyczy problem.
 • Możesz również zainstalować nowszą wersję systemu macOS. 
Data publikacji: