Sprawdzanie wersji oprogramowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie

Wersję oprogramowania iOS lub iPod zainstalowanego na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie możesz sprawdzić na urządzeniu lub przy użyciu aplikacji iTunes.

 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby sprawdzić wersję oprogramowania iOS zainstalowanego na urządzeniu, przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > To urządzenie.

Na iPodzie, iPodzie classic, iPodzie nano lub iPodzie mini

  1. Naciskaj przycisk Menu, aż zostanie wyświetlone menu główne.
  2. Przewiń do opcji Ustawienia > To urządzenie i wybierz ją.
  3. Na wyświetlonym ekranie powinna się pojawić wersja oprogramowania urządzenia. Aby sprawdzić wersję oprogramowania w przypadku iPoda nano (3. lub 4. generacji) i iPoda classic, przejdź do ekranu To urządzenie i dwa razy naciśnij przycisk środkowy.

W aplikacji iTunes

Wersję oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu można również sprawdzić przy użyciu aplikacji iTunes. Wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.
  2. Otwórz aplikację iTunes i podłącz urządzenie.
  3. Kliknij ikonę urządzenia w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes.
  4. Wersję oprogramowania znajdziesz w sekcji Podsumowanie.

Jeśli aplikacja iTunes nie rozpoznaje urządzenia, sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

Data publikacji: