Sprawdzanie wersji oprogramowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie

Wersję oprogramowania iOS, iPadOS lub iPod zainstalowanego na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie możesz sprawdzić na urządzeniu lub na komputerze.

 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby sprawdzić wersję oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne, a następnie stuknij opcję To urządzenie.

Na iPodzie, iPodzie classic, iPodzie nano lub iPodzie mini

  1. Naciskaj przycisk Menu, aż zostanie wyświetlone menu główne.
  2. Przewiń do opcji Ustawienia > To urządzenie i wybierz ją.
  3. Na wyświetlonym ekranie powinna się pojawić wersja oprogramowania urządzenia. Aby sprawdzić wersję oprogramowania w przypadku iPoda nano (3. lub 4. generacji) i iPoda classic, przejdź do ekranu To urządzenie i dwa razy naciśnij przycisk środkowy.

Na komputerze

Wersję oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu można również sprawdzić na komputerze. Wykonaj następujące czynności:

  1. Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes.
  2. Podłącz urządzenie do komputera.
  3. Odszukaj urządzenie na komputerze. Dowiedz się, co zrobić, jeśli komputer nie rozpoznaje urządzenia.
  4. Wersję oprogramowania znajdziesz na karcie Ogólne lub na karcie Podsumowanie.

Data publikacji: