Jeśli nie można zainstalować lub uaktualnić aplikacji iTunes dla systemu Windows

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zainstalować lub uaktualnić aplikacji iTunes na komputerze z systemem Windows.

Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny Apple, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Jeśli masz system Windows 10, możesz też pobrać aplikację iTunes ze sklepu Microsoft Store. W przypadku problemów z zainstalowaniem aplikacji iTunes pochodzącej z witryny Apple pobierz ją ze sklepu Microsoft Store. Jeśli nie możesz pobrać ani uaktualnić aplikacji iTunes ze sklepu Microsoft Store, skontaktuj się z firmą Microsoft, aby uzyskać pomoc.

Jeśli nie możesz zainstalować na komputerze z systemem Windows aplikacji iTunes z witryny Apple albo jest wyświetlany komunikat o błędzie „błąd 2” lub „Nie odnaleziono usługi Apple Application Support”, wykonaj kolejno opisane poniżej czynności.

Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) jako administrator komputera

Jeśli nie wiesz, czy masz konto administratora, dowiedz się, jak zalogować się jako administrator

Możesz też zapytać o to w dziale informatycznym, zajrzeć do systemu pomocy na komputerze lub poszukać informacji na stronie support.microsoft.com/pl-pl.

 

Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu Microsoft Windows

Aby pobrać najnowsze uaktualnienia, odwiedź stronę Microsoft Windows Update

Aplikacja iTunes dla systemu Windows wymaga systemu Windows 7 lub nowszego z zainstalowanym najnowszym dodatkiem Service Pack. Jeśli nie możesz zainstalować uaktualnień, poproś o pomoc w dziale informatycznym, poszukaj instrukcji w systemie pomocy na komputerze lub zajrzyj na stronę support.microsoft.com/pl-pl.

 

Pobierz najnowszą obsługiwaną wersję aplikacji iTunes dla komputera z systemem Windows

Pobierz aplikację iTunes z witryny Apple, a następnie kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać instalator aplikacji iTunes. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Zapisz (a nie Uruchom).

Jeśli masz system Windows 10, możesz pobrać najnowszą wersję aplikacji iTunes ze sklepu Microsoft Store. Jeśli pobierzesz aplikację iTunes ze sklepu Microsoft Store, nie powinno być konieczne wykonywanie pozostałych czynności z tego artykułu. Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny Apple, wykonaj następujące czynności.

 

Napraw aplikację iTunes

Kliknij prawym przyciskiem myszy instalator pobrany w kroku 3 (będzie nosił nazwę iTunesSetup lub iTunes6464Setup) i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Jeśli na komputerze była już wcześniej zainstalowana aplikacja iTunes, instalator wyświetli monit o naprawę oprogramowania.

Gdy naprawa dobiegnie końca, uruchom komputer ponownie i spróbuj uruchomić aplikację iTunes.

 

Usuń składniki pozostałe po poprzedniej instalacji

Jeśli nie powiedzie się zainstalowanie lub naprawienie aplikacji iTunes, może być konieczne usunięcie składników pozostałych po jej poprzedniej instalacji i ponowne zainstalowanie aplikacji.

Dowiedz się, jak usunąć i ponownie zainstalować aplikację iTunes oraz inne składniki oprogramowania dla systemu Windows Vista lub nowszego.

Utwory muzyczne kupione w sklepie iTunes Store lub zaimportowane z płyt CD są domyślnie zachowywane w folderze Moja muzyka. Usunięcie aplikacji iTunes nie powoduje usunięcia muzyki.

 

Wyłącz oprogramowanie powodujące konflikty

Niektóre procesy działające w tle mogą powodować problemy uniemożliwiające zainstalowanie aplikacji takich jak iTunes.

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające i występują problemy z instalacją aplikacji iTunes dla systemu Windows, w celu rozwiązania problemów może być konieczne wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

Ponownie uruchom komputer

Po ponownym uruchomieniu spróbuj jeszcze raz zainstalować aplikację iTunes.

Dodatkowa pomoc

Jeśli czynności przedstawione w tych artykułach nie pomogły w rozwiązaniu problemu, możesz spróbować poszukać innego rozwiązania w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: