Notebooki Mac: informacje o czujniku gwałtownych ruchów

Czujnik gwałtownych ruchów to wbudowane zabezpieczenie dysku twardego mające za zadanie chronić go przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać na skutek upuszczenia komputera lub poddania go działaniu silnych wibracji.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

W czujnik ten wyposażone są wszystkie notebooki Mac z procesorami firmy Intel. Należą do nich:

 • MacBook
 • MacBook Pro
 • MacBook Air 
 • Komputery PowerPC, począwszy od PowerBook G4 (12-calowy, 1,5 GHz), PowerBook G4 (15-calowy, 1,67/1,5 GHz), PowerBook G4 (17-calowy, 1,67 GHz) oraz komputery iBook G4, począwszy od modelu iBook G4 (połowa 2005 r.).

Uwaga: komputery z dyskami Solid State Drive (SSD) lub pamięcią flash nie używają czujników gwałtownych ruchów, ponieważ ich dyski nie mają części ruchomych.

Czujnik gwałtownych ruchów został zaprojektowany w celu wykrywania niezwykle silnych wibracji, nagłych zmian położenia i szybkiego przemieszczania. Gdy czujnik wykryje jakąkolwiek z tych sytuacji, natychmiast unieruchamia głowice dysku twardego w celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń, jakie mogą powstać na skutek upadku. Unieruchomieniu głowic może towarzyszyć ciche kliknięcie lub brzęknięcie. Jest to normalny i spodziewany objaw. Podczas odtwarzania filmu albo muzyki lub wykonywania innych podobnych zadań może nastąpić przerwa, gdy czujnik się aktywuje. Wykonywane zadanie powinno zostać wznowione, gdy czujnik powróci do stanu czuwania.

Kiedy komputer znajdzie się w stabilnym położeniu, czujnik gwałtownych ruchów zwolni głowice dysku twardego i powróci do normalnej pracy. Zasadniczo zabezpieczenie w postaci czujnika gwałtownych ruchów nie wpływa na wydajność dysku twardego podczas normalnej pracy komputera. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy unikać podnoszenia lub przesuwania komputera, gdy jest włączony i wykonuje jakieś zadania. Jeśli konieczne jest jego przesunięcie, należy go uśpić, zamykając pokrywę lub używając menu Apple.

 

Co zrobić, gdy muszę wyłączyć czujnik gwałtownych ruchów? 

Firma Apple dostosowała odpowiednio tę funkcję, aby zapewnić właściwą równowagę między ochroną dysku twardego a zapobieganiem niepożądanej aktywacji czujnika gwałtownych ruchów. Większość użytkowników notebooków Mac nie powinna nigdy wyłączać tej funkcji. Firma Apple zaleca, aby nie modyfikować tych ustawień, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W niektórych środowiskach, takich jak sale koncertowe, studia nagraniowe lub kluby taneczne, wibracje zewnętrzne mogą być tak silne, że powodują nieoczekiwane zaparkowanie głowic dysku przez moduł, czego wynikiem jest przerywane odtwarzanie dźwięku lub wideo. W takich przypadkach można tymczasowo wyłączyć tę funkcję.

 

Najpierw określ stan czujnika gwałtownych ruchów.

 1. Z menu Idź programu Finder wybierz opcję Narzędzia.
 2. Otwórz program Terminal znajdujący się w katalogu Narzędzia.
 3. Po wyświetleniu wiersza poleceń wpisz polecenie sudo pmset -g i naciśnij klawisz Return.
 4. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora i naciśnij klawisz Return. To polecenie wyśle do komputera zapytanie o bieżące ustawienie czujnika gwałtownych ruchów. Ustawienie to można określić przez wyszukanie wpisu Sudden Motion Sensor (w systemie Mac OS X 10.4 i nowszych wersjach) oraz sprawdzenie wartości po prawej stronie. Ustawienie domyślne to 1 (włączony). Jeśli czujnik jest wyłączony, ustawienie to będzie miało wartość 0.

 

Aby wyłączyć czujnik gwałtownych ruchów w systemie Mac OS X 10.4 i nowszych wersjach:

 1. Jeśli czujnik jest włączony, możesz wyłączyć go, wpisując polecenie sudo pmset -a sms 0 w programie Terminal i naciskając klawisz Return.
 2. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 3. Wpisz polecenie sudo pmset -g , aby upewnić się, że ustawienie zostało ustawione ponownie na wartość 0.

Wszystkie zmiany ustawienia czujnika gwałtownych ruchów będą obowiązywać również po ponownym uruchomieniu komputera. W przypadku wyłączenia czujnika gwałtownych ruchów firma Apple zaleca jego włączenie tak szybko, jak to możliwe, tak aby jego funkcja była w pełni używana.

 

Aby ponownie włączyć czujnik gwałtownych ruchów w systemie Mac OS X 10.4 i nowszych wersjach:

 1. Jeśli czujnik jest wyłączony, a ustawienie jego stanu ma wartość 0, możesz włączyć go ponownie, wpisując polecenie sudo pmset -a sms 1 w programie Terminal i naciskając klawisz Return.
 2. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 3. Wpisz polecenie pmset -g, aby upewnić się, że ustawienie zostało ustawione ponownie na wartość 1.
Data publikacji: