Konfigurowanie funkcji Apple TV Remote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Apple TV Remote w centrum sterowania możesz sterować urządzeniem Apple TV lub telewizorem Smart TV zgodnym z funkcją AirPlay 2, korzystając z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch — nawet jeśli zgubisz pilota do Apple TV. 

Konfigurowanie opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

Zanim zaczniesz, dodaj funkcję Apple TV Remote w centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

Aby korzystać z funkcji Apple TV Remote w przypadku telewizora Smart TV zgodnego z funkcją AirPlay 2, dodaj telewizor Smart TV do aplikacji Dom i przypisz go do pokoju.

Funkcja Apple TV Remote w centrum sterowania na telefonie iPhone.

Następnie skonfiguruj funkcję Apple TV Remote w centrum sterowania:

 1. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym bądź iPadzie z najnowszą wersją systemu iPadOS: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
 2. Stuknij opcję Apple TV Remote.
 3. Na liście stuknij urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić czterocyfrowy kod do Apple TV, telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. 

Funkcja Apple TV Remote w centrum sterowania działa wyłącznie w przypadku urządzeń Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3. generacji) oraz telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2.

Jeśli pilot Apple TV został zgubiony

 • Jeśli urządzenie Apple TV jest wyłączone, możesz je włączyć bez pilota. Odłącz urządzenie Apple TV od zasilania, a następnie podłącz je z powrotem.
 • Jeśli urządzenie Apple TV nie zostało jeszcze skonfigurowane, podłącz je do routera Wi-Fi za pomocą kabla Ethernet. 

Następnie wykonaj wymienione czynności, aby skonfigurować aplikację Apple TV Remote w centrum sterowania.

Możesz także kupić nowego pilota Siri Remote lub Apple Remote do urządzenia Apple TV ze sklepu Apple Online Store, Apple Store lub u innego sprzedawcy.

Pomoc

Jeśli nie możesz skonfigurować funkcji Apple TV Remote w centrum sterowania, spróbuj wykonać kroki opisane poniżej:

 1. Sprawdź, czy telefon iPhone, iPad lub iPod touch są w tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć.
 2. Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch został uaktualniony do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, a urządzenie Apple TV zostało uaktualnione do najnowszej wersji systemu tvOS.
 3. Ponownie uruchom urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Ponownie uruchom również telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 4. Jeśli nadal nie możesz skonfigurować funkcji Apple TV Remote, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: