Konfigurowanie aplikacji Apple TV Remote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki aplikacji Apple TV Remote lub funkcji Apple TV Remote w centrum sterowania możesz sterować urządzeniem Apple TV lub telewizorem Smart TV zgodnym z funkcją AirPlay 2 za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Ikona aplikacji Remote

W najnowszej wersji systemu iOS aplikacja Apple TV Remote jest automatycznie dodawana do centrum sterowania, co umożliwia szybkie nawigowanie i sterowanie urządzeniem Apple TV lub telewizorem Smart TV zgodnym z funkcją AirPlay 2 z poziomu ekranu blokady urządzenia z systemem iOS.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie masz pilota do urządzenia Apple TV (na przykład został zgubiony).

Konfigurowanie opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

Jeśli urządzenie z systemem iOS zostało skonfigurowane do sterowania urządzeniem Apple TV, aplikacja Apple TV Remote zostanie automatycznie dodana do centrum sterowania podczas uaktualniania do najnowszej wersji systemu iOS.

Jeśli urządzenie z systemem iOS nie zostało skonfigurowane do sterowania urządzeniem Apple TV bądź jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu iOS, możesz ręcznie dodać aplikację Apple TV Remote do centrum sterowania. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosuj narzędzia, a następnie stuknij ikonę Dodaj znajdującą się obok pozycji Apple TV Remote.

Aby korzystać z aplikacji Apple TV Remote w przypadku telewizora Smart TV zgodnego z funkcją AirPlay 2, dodaj telewizor Smart TV do aplikacji Dom i przypisz go do pokoju.

Następnie skonfiguruj funkcję Apple TV Remote w centrum sterowania:

 1. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym albo na iPadzie z systemem iOS 12 lub nowszym: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu dowolnego ekranu.
 2. Stuknij opcję Apple TV Remote.
 3. Na liście stuknij urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV.
 4. Wprowadź czterocyfrowy kod wyświetlony na ekranie telewizora.

Funkcja Apple TV Remote w centrum sterowania działa wyłącznie w przypadku urządzeń Apple TV 4K, Apple TV HD oraz telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2.

Konfigurowanie aplikacji Apple TV Remote

Aby sterować urządzeniem Apple TV (3. generacji), pobierz aplikację Apple TV Remote ze sklepu App Store.

 1. Upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania urządzenia Apple TV oraz urządzenia z systemem iOS.
 2. Pobierz aplikację Apple TV Remote ze sklepu App Store na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Jeśli już ją masz, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja. W tym celu otwórz sklep App Store i stuknij opcję Uaktualnienia.
 3. Połącz urządzenie z systemem iOS z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie Apple TV.
 4. Otwórz aplikację Apple TV Remote na urządzeniu z systemem iOS i wybierz urządzenie Apple TV. Nie widzisz go?
 5. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Piloty, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod wyświetlony na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli kod nie pojawi się, a możesz sterować urządzeniem Apple TV, oznacza to, że urządzenie z systemem iOS jest już połączone w parę i możesz zacząć korzystać z aplikacji.

Aplikacja Apple TV Remote działa również z urządzeniami Apple TV 4K i Apple TV HD. Przy użyciu aplikacji Apple TV Remote nie można sterować telewizorami Smart TV zgodnymi z funkcją AirPlay 2.

Pomoc

Jeśli nie możesz skonfigurować funkcji Apple TV Remote w centrum sterowania* lub aplikacji Apple TV Remote, wypróbuj poniższe rozwiązania. Po wykonaniu każdego kolejnego kroku sprawdź, czy jest możliwa konfiguracja aplikacji:

 1. Sprawdź, czy telefon iPhone, iPad lub iPod touch są w tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć.
 2. Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch został uaktualniony do najnowszej wersji systemu iOS, a urządzenie Apple TV zostało uaktualnione do najnowszej wersji systemu tvOS.
 3. Ponownie uruchom urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Ponownie uruchom również telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 4. Jeśli nie masz pilota do urządzenia Apple TV (na przykład został zgubiony), odłącz urządzenie Apple TV i podłącz je z powrotem.
 5. Jeśli nadal nie możesz skonfigurować aplikacji lub opcji Apple TV Remote, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

* Z funkcji Apple TV Remote w centrum sterowania możesz korzystać wyłącznie w przypadku urządzeń Apple TV 4K i Apple TV HD oraz telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2.

Data publikacji: