Konfigurowanie aplikacji Apple TV Remote

Dzięki aplikacji Apple TV Remote możesz sterować urządzeniem Apple TV za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. System iOS 11 i nowszy umożliwia również sterowanie urządzeniem Apple TV z centrum sterowania.

Ikona aplikacji Remote

W systemie iOS 11 i nowszym możesz dodać opcję Apple TV Remote do centrum sterowania, co umożliwi Ci szybkie nawigowanie i sterowanie odtwarzaniem na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji). Możesz również pobrać aplikację Apple TV Remote ze sklepu App Store, aby mieć dostęp do większej liczby funkcji, np. Odtwarzane lub trybu gier.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie masz pilota do urządzenia Apple TV (na przykład został zgubiony).

        

Konfigurowanie opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

Upewnij się, że na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS. Następnie wykonaj wymienione czynności, aby skonfigurować opcję Apple TV Remote w centrum sterowania.

 1. Dodaj opcję Apple TV Remote do centrum sterowania. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosuj narzędzia, a następnie stuknij ikonę  znajdującą się obok opcji Apple TV Remote.
 2. Otwórz centrum sterowania i stuknij pozycję Apple TV Remote.
 3. Stuknij swoje urządzenie Apple TV na liście. Następnie wprowadź czterocyfrowy kod wyświetlony na ekranie urządzenia Apple TV.

Opcja Apple TV Remote w centrum sterowania działa tylko z urządzeniami Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji).

        

 

 

Konfigurowanie aplikacji Apple TV Remote

 1. Upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania urządzenia Apple TV oraz urządzenia z systemem iOS.
 2. Pobierz aplikację Apple TV Remote ze sklepu App Store na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Jeśli już ją masz, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja. W tym celu otwórz sklep App Store i stuknij opcję Uaktualnienia.
 3. Podłącz urządzenie z systemem iOS do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie Apple TV.
 4. Otwórz aplikację Apple TV Remote na urządzeniu z systemem iOS, stuknij opcję Dodaj Apple TV, a następnie stuknij swoje urządzenie Apple TV. Nie widzisz go?
 5. W przypadku urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) poczekaj, aż na telewizorze pojawi się czterocyfrowy kod. Wprowadź ten kod na ekranie łączenia w parę, który pojawi się na urządzeniu z systemem iOS.  Jeśli kod nie pojawi się, a możesz sterować urządzeniem Apple TV, oznacza to, że urządzenie z systemem iOS jest już połączone w parę i możesz zacząć korzystać z aplikacji.

Teraz możesz korzystać z aplikacji Apple TV Remote , która jest przeznaczona wyłącznie dla urządzenia Apple TV.

Pomoc

Jeśli nie możesz skonfigurować aplikacji Apple TV Remote lub opcji Apple TV Remote w centrum sterowania* , spróbuj wykonać kroki opisane poniżej. Po wykonaniu każdego kolejnego kroku sprawdź, czy jest możliwa konfiguracja aplikacji:

 1. Sprawdź, czy telefon iPhone, iPad lub iPod touch są w tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie Apple TV. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć.
 2. Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch jest uaktualniony do najnowszej wersji systemu iOS, urządzenie Apple TV jest uaktualnione do najnowszej wersji systemu tvOS i aplikacja Apple TV Remote jest uaktualniona do najnowszej wersji.
 3. Ponownie uruchom urządzenie Apple TV, używając pilota Apple TV Remote lub odłączając urządzenie Apple TV od zasilania i ponownie je do niego podłączając. Możesz także spróbować ponownie uruchomić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.
 4. Jeśli nadal nie możesz skonfigurować aplikacji Apple TV Remote, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

*Aby używać opcji Apple TV Remote w centrum sterowania, musisz mieć urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).

Data publikacji: