Opcja Ograniczenia w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC

Opcja Ograniczenia pozwala na zablokowanie lub ograniczenie dostępu do wybranych funkcji i usług w aplikacji iTunes na komputerze, w tym dostępu do zawartości dla dorosłych w sklepie iTunes Store.

Opcja Ograniczenia w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC umożliwia zablokowanie dostępu do:

 • Podcastów
 • Radia internetowego
 • Sklepu iTunes Store i usługi iTunes U
 • Apple Music
 • Apple Music Connect
 • Bibliotek udostępnionych

Istnieje również możliwość skonfigurowania ograniczeń, aby osoby korzystające z Twojego komputera nie mogły słuchać utworów muzycznych zawierających treść tylko dla dorosłych, oglądać filmów oraz programów telewizyjnych o określonych klasyfikacjach wiekowych, pobierać aplikacji o określonych klasyfikacjach wiekowych lub czytać książek zawierających treść tylko dla dorosłych.

Konfigurowanie ograniczeń

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Mac: na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ograniczenia. Jeśli nie widać karty Ograniczenia, być może aplikacja iTunes została pobrana ze sklepu Microsoft Store.
 4. Wybierz rzeczy, które chcesz zablokować i ograniczyć. Przy użyciu menu po prawej stronie opcji dotyczących filmów, programów TV i aplikacji możesz też określić dozwoloną klasyfikację wiekową. 
 5. Aby uniemożliwić innym użytkownikom wprowadzanie zmian w funkcji Ograniczenia, kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna i wprowadź hasło administratora komputera. Aby później wprowadzić zmiany do zablokowanych lub ograniczonych rzeczy, kliknij ikonę kłódki i wprowadź hasło.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zachować zmiany.

Jeśli program iTunes pobrano ze sklepu Microsoft Store

 1. Otwórz menu Okna i wybierz opcję Wszystkie aplikacje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję iTunes i wybierz kolejno opcje Więcej > Uruchom jako administrator.
 3. W wyświetlonym panelu zaznacz elementy, które chcesz wyłączyć lub ograniczyć. Menu na prawo od filmów, programów TV i aplikacji pozwala też określić dozwoloną klasyfikację wiekową.
 4. Aby uniemożliwić innym użytkownikom wprowadzanie zmian w funkcji Ograniczenia, kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna i wprowadź hasło administratora komputera. Aby później wprowadzić zmiany do zablokowanych lub ograniczonych elementów, kliknij ikonę kłódki i wprowadź hasło.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zachować zmiany.

Więcej informacji

Data publikacji: