Sprawdzanie wersji systemu Windows XP zainstalowanej na komputerze

Dowiedz się, jak sprawdzić wersję systemu Windows XP zainstalowaną na komputerze.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Niniejszy artykuł dotyczy systemu Windows XP. Użytkownicy systemu Windows Vista lub Windows 7 mogą uzyskać pomoc tutaj.

Sprawdzenie wersji systemu Microsoft Windows zainstalowanego na komputerze może być wymagane w celu upewnienia się, że system obsługuje produkty firmy Apple, takie jak program iTunes, urządzenie iPod, program QuickTime i inne. Aby sprawdzić wersję systemu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości, aby otworzyć okno Właściwości systemu. Ikona Mój komputer może znajdować się w menu Start lub na pulpicie.
  2. Kliknij kartę Ogólne, aby wyświetlić informacje o wersji systemu operacyjnego.

W razie potrzeby możesz pobrać i zainstalować najnowsze uaktualnienia systemu Windows XP za pomocą usługi Windows Update.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: