OS X Server: informacje dotyczące zgodności narzędzi administracyjnych

Ten artykuł przedstawia zgodne kombinacje aplikacji Server i oprogramowania systemowego do administrowania systemem OS X Server z innego komputera z systemem OS X.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

OS X Server (Yosemite)

Aby administrować systemem OS X Server w systemie Yosemite, użyj aplikacji Server w wersji 4 lub nowszej w systemie OS X Yosemite. Aplikacja Server jest dostępna w sklepie Mac App Store.

Aby administrować systemem OS X Server w systemie Yosemite przy użyciu klienta w innej wersji systemu OS X, połącz się z serwerem przy użyciu funkcji współdzielenia ekranu lub programu Apple Remote Desktop.

Uwaga: Workgroup Manager i wcześniejsze wersje aplikacji Server nie są zgodne z systemem Yosemite.

OS X Server (Mavericks)

Aby administrować systemem OS X Server w systemie Mavericks, użyj aplikacji Server w wersji 3 lub nowszej w systemie OS X Mavericks. Aplikacja Server jest dostępna w sklepie Mac App Store. Aplikacji Server w systemie OS X Mavericks można używać do zdalnego administrowania serwerami z systemem OS X Server (Mavericks) lub OS X Server (Mountain Lion).

Aby administrować systemem OS X Server przy użyciu klienta w innej wersji systemu OS X, połącz się z serwerem przy użyciu funkcji współdzielenia ekranu lub programu Apple Remote Desktop. Aby zarządzać preferencjami starszego klienta w systemie OS X Server, użyj programu Workgroup Manager 10.9, który jest dostępny w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Uwaga: wcześniejsze wersje aplikacji Server i programu Workgroup Manager nie są zgodne z systemem Mavericks.

OS X Server (Mountain Lion)

Aby administrować systemem OS X Server w systemie Mountain Lion, użyj aplikacji Server w wersji 2 lub w systemie OS X Mountain Lion albo aplikacji Server w wersji 3 w systemie OS X Mavericks. Aplikacja Server jest dostępna w sklepie Mac App Store. Aby zarządzać preferencjami klienta w systemie OS X Server, użyj programu Workgroup Manager 10.8 w systemie OS X Mountain Lion, który jest dostępny w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Aby administrować systemem OS X Server przy użyciu klienta w starszej wersji systemu OS X, połącz się z serwerem przy użyciu funkcji współdzielenia ekranu lub programu Apple Remote Desktop. Do zarządzania preferencjami klienta można także użyć programu Workgroup Manager z pakietu Server Admin Tools 10.7 w systemie OS X Lion.

Uwaga: aplikacja Server z systemu OS X Lion i pakiet Server Admin Tools 10.7 nie są zgodne z systemem Mountain Lion.

Lion Server

Aby administrować systemem Lion Server, użyj aplikacji Server i pakietu Server Admin Tools 10.7 w systemie OS X Lion. Pakiet Server Admin Tools 10.7 jest dostępny w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Aby administrować systemem Lion Server przy użyciu klienta w innej wersji systemu OS X, połącz się z serwerem przy użyciu funkcji współdzielenia ekranu lub programu Apple Remote Desktop. Możesz także użyć programu Workgroup Manager 10.8 w systemie Mountain Lion w celu połączenia się z systemem Lion Server.

Uwaga: jeśli pakiet Server Admin Tools 10.6 został zainstalowany w systemie Mac OS X lub Mac OS X Server 10.6 Snow Leopard, a następnie zostanie przeprowadzone uaktualnienie lub migracja do systemu OS X Lion, pakiet Server Admin Tools 10.6 zostanie usunięty, ponieważ nie jest zgodny z systemem Lion.

Mac OS X Server 10.6

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.6, użyj pakietu Server Admin Tools 10.6 w systemie Mac OS X 10.6. Numery wersji serwera, narzędzi i stacji roboczej administratora należy dopasować, aby były jak najbardziej zbliżone. Dla przykładu, należy używać pakietu Server Admin Tools 10.6.8 w systemie Mac OS X 10.6.8 w celu administrowania systemem Mac OS X Server 10.6.8.

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.6, można także użyć pakietu Server Admin Tools 10.7 w systemie OS X Lion.

Uwaga: jeśli pakiet Server Admin Tools 10.5 został zainstalowany w systemie Mac OS X lub Mac OS X 10.5, a następnie zostanie przeprowadzone uaktualnienie lub migracja do systemu Mac OS X 10.6, pakiet Server Admin Tools 10.5 zostanie usunięty, ponieważ nie jest zgodny z systemem Mac OS X 10.6. Pakiet Server Admin Tools 10.6 można pobrać z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

Informacje dotyczące systemu Mac OS X Server w wersji 10.5 lub starszej

Mac OS X Server 10.5

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.5, wymagany jest pakiet Server Admin Tools 10.5 na komputerze z systemem Mac OS X 10.5 lub pakiet Server Admin Tools 10.6 na komputerze z systemem Mac OS X 10.6 (z uwzględnieniem ograniczeń przedstawionych poniżej). Numery wersji serwera, narzędzi i stacji roboczej administratora należy dopasować, aby były jak najbardziej zbliżone. Należy jednak pamiętać, że najnowsza wersja pakietu Admin Tools dla systemu 10.5 Server ma numer 10.5.7.

Uwaga: aplikacji Mac OS X 10.6 Server Preferences nie można używać do administrowania systemem Mac OS X Server 10.5. Do administrowania systemem Mac OS X Server 10.5 (z wyjątkiem zarządzania certyfikatami) można używać programów Mac OS X 10.6 Workgroup Manager i Server Admin. Aby używać aplikacji Server Preferences bądź tworzyć certyfikaty i administrować nimi w systemie Mac OS X Server 10.5, należy korzystać z narzędzi administracyjnych zainstalowanych na serwerze.

Mac OS X Server 10.4

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.4, można użyć narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X Server 10.4 w systemie Mac OS X 10.4 lub narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X Server 10.5 (z wyjątkiem usługi DNS) w systemie Mac OS X 10.5.

Uwaga: narzędzia administracyjne systemu Mac OS X Server 10.5 działają tylko z systemem Mac OS X Server 10.4.11 lub nowszym. Usługa DNS w systemie Mac OS X Server 10.4 nie jest zgodna z narzędziami administracyjnymi systemu Mac OS X Server 10.5. W celu administracji usługą DNS wymagane są narzędzia administracyjne systemu Mac OS X Server 10.4 w systemie Mac OS X 10.4. Narzędzia administracyjne systemu Mac OS X Server 10.5 są ograniczone do jednego punktu udostępniania dla danej nazwy w przypadku zarządzania systemem Mac OS X Server 10.4. To ograniczenie nie ma zastosowania do systemu Mac OS X Server 10.5.

Mac OS X Server 10.3

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.3, można użyć narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X Server 10.3 w systemie Mac OS X 10.3 lub narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X Server 10.4 w systemie Mac OS X 10.4. Jeśli użyto narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X 10.4 do zarządzania użytkownikami, grupami lub komputerami, należy kontynuować korzystanie z tych narzędzi.

Uwaga: w narzędziach administracyjnych systemu Mac OS X 10.4 mogą być wyświetlane funkcje, które nie są dostępne na serwerze w wersji 10.3 lub nie są przez niego obsługiwane. Ponadto narzędzia administracyjne systemu Mac OS X 10.4 zapisują zarządzane ustawienia w sposób, który nie jest zgodny z narzędziami administracyjnymi systemu w wersji 10.3. Oznacza to, że w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X 10.4 należy nadal korzystać z tych narzędzi.

Mac OS X Server 10.2

Aby administrować systemem Mac OS X Server 10.2, należy użyć narzędzi administracyjnych systemu Mac OS X Server 10.2 w systemie Mac OS X 10.2 lub 10.3.

Data publikacji: