Stacje bazowe AirPort: uzyskiwanie równoważnego hasła sieci

Dowiedz się, jak uzyskać równoważne hasło sieci dla stacji bazowej AirPort.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wyjaśnienie, kiedy należy użyć równoważnego hasła sieci, można znaleźć w artykule dotyczącym przyłączania się do zaszyfrowanej sieci bezprzewodowej. Można też wyeliminować konieczność stosowania równoważnego hasła sieci, wybierając lepsze hasło.

Zanim rozpoczniesz

 1. Musisz poznać hasło stacji bazowej.
 2. Musisz połączyć się ze stacją bazową z systemu Mac OS X albo z komputera PC z systemem Windows XP lub nowszym.
 3. W systemie Windows musi być zainstalowana najnowsza wersja Narzędzia AirPort dla systemu Windows.

Uzyskiwanie hasła 

W przypadku korzystania z Narzędzia AirPort wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Narzędzie AirPort — w systemie Mac OS X z katalogu Programy/Narzędzia, a w systemie Windows, wybierając kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > AirPort.
 2. Wybierz z listy odpowiednią stację bazową.
 3. Ręcznie skonfiguruj stację bazową (naciśnij klawisze Command-L lub z menu Stacja bazowa wybierz polecenie Konfigurowanie ręczne).
 4. Z menu Stacja bazowa wybierz polecenie Równoważne hasło sieci.
 5. W oknie dialogowym podświetl tekst do skopiowania i wklejenia.

W przypadku korzystania z Narzędzia administrowania AirPort wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Narzędzie administrowania AirPort — w systemie Mac OS X z katalogu Programy/Narzędzia, a w systemie Windows, wybierając kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > AirPort.
 2. Wybierz z listy odpowiednią stację bazową.
 3. Kliknij przycisk Konfiguruj.
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło stacji bazowej.
 5. Kliknij ikonę Hasło w górnej części okna.

Zostanie wyświetlone okno zawierające równoważne hasło sieci dla stacji bazowej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: