Korzystanie z roamingu danych komórkowych na urządzeniach iPhone oraz iPad

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych, przygotować się do międzynarodowych podróży i inne informacje.

Wyłączanie roamingu danych lub przygotowywanie się do podróży

Jesteś na miejscu, nie masz międzynarodowego planu danych i chcesz uniknąć opłat za roaming danych w podróży? Wyłącz opcje Dane sieci komórkowej i Roaming danych.1,2 Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Sieć komórkowa, Dane sieci komórkowej albo Mobile Data (Dane mobilne). Wyłącz funkcję Dane sieci komórkowej, następnie stuknij Opcje danych sieci komórkowej i wyłącz Roaming danych.

Wciąż planujesz podróż? Oto trzy sposoby, jak możesz się do niej przygotować:

Kup plan roamingowy u swojego operatora

Przed podróżą: aby uniknąć dodatkowych opłat i wyższych stawek, zadzwoń do swojego operatora lub odwiedź jego stronę, aby kupić międzynarodowy plan roamingowy.

Na miejscu: Otwórz Ustawienia. Stuknij opcję Sieć komórkowa lub Dane sieci komórkowej albo Mobile Data (Dane mobilne). Następnie stuknij pozycję Opcje danych komórkowych i włącz Roaming danych oraz inne ustawienia sugerowane przez operatora.

Kup plan roamingowy z kartą Apple SIM

Przed podróżą: jeśli masz urządzenie iPad z kartą Apple SIM, możesz kupić plany danych sieci komórkowej od wybranych operatorów w ponad 90 krajach, regionach i terytoriach na całym świecie. 

Na miejscu: stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dane sieci komórkowej i kup plan roamingowy odpowiedni do swoich potrzeb.

Kup lub wypożycz kartę SIM lokalnego operatora

Przed podróżą: zazwyczaj można3 kupić lub wypożyczyć kartę SIM w odwiedzanym kraju lub regionie. Więcej informacji znajdziesz w przewodnikach turystycznych oraz w internetowych serwisach turystycznych o kraju lub regionie, do którego się wybierasz.

Na miejscu: zastąp swoją kartę SIM nową kartą. Nie zgub wyjętej karty SIM, bo będzie Ci znów potrzebna po powrocie do domu.

  1. Kiedy opcje Dane sieci komórkowej i Roaming danych są wyłączone, na pasku stanu nie powinno być ikony danych komórkowych. Dowiedz się więcej o ustawieniach i użyciu danych sieci komórkowej.
  2. Apple Watch serii 3 z obsługą danych GPS i danych sieci komórkowej nie obsługuje roamingu danych. Podczas korzystania z roamingu danych w urządzeniu iPhone, Apple Watch serii 3 z obsługą danych GPS i danych sieci komórkowej będzie umożliwiać korzystanie wyłącznie z sieci Wi-Fi lub połączenia komórkowego urządzenia iPhone.
  3. Aby skorzystać z kupionej lub wypożyczonej karty SIM, potrzebujesz jednego z urządzeń — iPad (z obsługą sieci Wi-Fi i danych sieci komórkowej), iPhone bez blokady lub iPhone bez karty SIM.

     Ekran ustawień sieci komórkowych w urządzeniu iPhone

Sprawdzanie użycia danych

Po przekroczeniu limitu danych międzynarodowego planu danych następuje spowolnienie transmisji danych lub trzeba dokupić więcej danych. Aby sprawdzić, ile danych zostało wykorzystanych, otwórz Ustawienia i stuknij opcję Sieć komórkowa lub Dane sieci komórkowej albo Mobile Data (Dane mobilne). Spójrz poniżej nagłówka Dane sieci komórkowej.

Dowiedz się więcej o użyciu danych komórkowych.

Pomoc w przypadku problemów z roamingiem podczas podróży międzynarodowych

  1. Włącz tryb Samolot na około pół minuty. Następnie wyłącz tryb Samolot i poczekaj, aż iPhone automatycznie wybierze najlepszą sieć. 
  2. Jeśli na pasku stanu urządzenia iPhone jest wyświetlany komunikat Brak sieci, otwórz Ustawienia i stuknij opcję Sieć komórkowa lub Dane sieci komórkowej albo Mobile Data (Dane mobilne). Stuknij pozycję Opcje danych komórkowych i upewnij się, że Roaming danych jest włączony. Następnie skontaktuj się ze swoim operatorem i sprawdź, czy na Twoim koncie jest włączony roaming międzynarodowy.
  3. Jeśli po przyjeździe na miejsce data i godzina są nieprawidłowe, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i godzina, a następnie upewnij się, że jest włączona opcja Ustaw automatycznie.

Nadal potrzebujesz pomocy? Spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Operator i wyłącz opcję Automatycznie. Poczekaj na wyświetlenie dostępnych sieci. Może to zająć do dwóch minut.
  2. Stuknij nazwę operatora, którego chcesz wybrać.
  3. Wróć do ekranu Ustawienia i poczekaj, aż urządzenie iPhone lub iPad połączy się z wybraną siecią.
  4. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, spróbuj użyć innej karty SIM lub skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

 

Data publikacji: