Tworzenie backupów biblioteki multimediów iTunes i zarządzanie nimi

Dowiedz się, jak znaleźć, skonsolidować i tworzyć backup biblioteki multimediów iTunes.

Twoja biblioteka iTunes, baza danych zawierająca całą muzykę i inne pliki multimedialne dodawane do iTunes, jest uporządkowana w dwóch plikach biblioteki iTunes oraz folderze iTunes Media.

Zanim utworzysz backup multimediów, znajdź folder iTunes Media i skonsoliduj bibliotekę.

Znajdowanie folderu iTunes Media

Domyślnie folder iTunes Media znajduje się w folderze iTunes:

 • Mac: Finder > nazwa użytkownika > Muzyka
 • Windows 7 lub nowszy: \Users\username\Music\
 • Windows XP: \Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\

Jeśli folderu nie ma w lokalizacji domyślnej, możesz go znaleźć, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Mac: na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Znajdź pole w sekcji „Miejsce folderu iTunes Media”, aby określić lokalizację folderu iTunes Media.

Konsolidowanie biblioteki programu iTunes

Zanim wykonasz backup plików iTunes, skonsoliduj wszystkie swoje multimedia w folderze iTunes Media. Aby skonsolidować multimedia:

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę.
 3. Wybierz opcję Skonsoliduj pliki.
 4. Kliknij przycisk OK.

Konsolidacja powoduje skopiowanie plików, które znajdują się poza folderem iTunes Media, do folderu iTunes Media. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, możesz usunąć oryginalne pliki po upewnieniu się, że kopie znajdują się w folderze iTunes Media.

Wykonywanie backupów biblioteki i plików multimedialnych

Po skonsolidowaniu plików multimedialnych możesz wykonać backup biblioteki i plików multimedialnych na dysku zewnętrznym.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Znajdź folder iTunes.
 3. Przeciągnij folder iTunes z jego lokalizacji na dysk zewnętrzny. Twoja biblioteka i pliki multimedialne są kopiowane na dysk.

Odtwórz bibliotekę z backupu

Możesz odtworzyć bibliotekę iTunes lub folder iTunes Media z dysku zewnętrznego na komputer.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Znajdź dysk zewnętrzny.
  Komputer Mac: na biurku lub w pasku bocznym Findera. 
  Windows: w folderze Mój komputer.
 3. Przeciągnij folder iTunes (którego kopia zapasowa została wcześniej wykonana) z dysku zewnętrznego do dowolnej lokalizacji na dysku komputera. Zalecamy umieszczenie folderu iTunes w jego domyślnej lokalizacji.
 4. Przytrzymaj klawisz Option (Mac) lub Shift (Windows) podczas otwierania programu iTunes.
 5. Gdy wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie biblioteki iTunes, kliknij opcję Wskaż bibliotekę.
 6. Wybierz folder iTunes (przeciągnięty w punkcie 3) z dysku wewnętrznego.
 7. Mac: Kliknij opcję Wybierz.
  Windows: Wybierz opcję Otwórz.
 8. Wybierz plik iTunes Library.itl.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: