Tworzenie backupu i odtwarzanie biblioteki iTunes

Przed przeniesieniem lub odtworzeniem biblioteki multimediów iTunes należy ją skonsolidować i utworzyć jej backup.

Biblioteka iTunes — baza danych zawierająca całą muzykę i inne pliki multimedialne dodawane do aplikacji iTunes — jest uporządkowana w dwóch plikach biblioteki iTunes oraz folderze iTunes Media.

Przed utworzeniem backupu multimediów należy skonsolidować bibliotekę.

Należy też ponownie pobrać wszelkie zakupy (muzykę, filmy, programy TV itp.) oraz włączyć automatyczne pobieranie dla przyszłych zakupów. iTunes w iCloud nie jest usługą tworzenia backupu i przechowywanie kopii lokalnej (kopii pobranej na komputer) jest jedynym sposobem tworzenia backupu zakupionych multimediów.

Aby upewnić się, że lokalne kopie filmów i programów TV pozostają pobrane na komputer, wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje > Zaawansowane (Mac) lub Edycja > Preferencja > Zaawansowane (PC) i usuń zaznaczenie opcji „Automatycznie usuwaj obejrzane filmy i programy TV”.


Konsolidowanie biblioteki iTunes

Wykonaj następujące czynności, aby skonsolidować wszystkie multimedia w folderze iTunes Media.

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę.
 3. Wybierz opcję Skonsoliduj pliki.
  Panel Uporządkuj bibliotekę w aplikacji iTunes z wybraną opcją Skonsoliduj pliki.
 4. Kliknij przycisk OK.

W wyniku konsolidacji kopie wszelkich plików, które znajdowały się poza folderem iTunes Media, zostają dodane do folderu iTunes Media. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, możesz usunąć oryginalne pliki po upewnieniu się, że ich kopie znajdują się w folderze iTunes Media.


Znajdowanie folderu iTunes Media

Domyślnie folder iTunes Media znajduje się w folderze iTunes:

 • Mac: otwórz okno Findera, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika na lewym pasku bocznym i poszukaj folderu Music.
 • Windows 7 lub nowszy: przejdź do folderu \Użytkownicy\nazwa użytkownika\Muzyka\.
 • Windows XP: przejdź do folderu \Documents and Settings\nazwa użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\.

Jeśli folderu nie ma w lokalizacji domyślnej, możesz go znaleźć, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Mac: na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Znajdź pole w sekcji „Miejsce folderu iTunes Media”, aby określić lokalizację folderu iTunes Media.
  Panel Preferencje zaawansowane w preferencjach aplikacji iTunes. Wyświetla lokalizację folderu iTunes Media.


Wykonywanie backupu biblioteki i plików multimedialnych

Po skonsolidowaniu plików multimedialnych możesz wykonać backup biblioteki i plików multimedialnych na dysku zewnętrznym.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Znajdź folder iTunes.
 3. Przeciągnij folder iTunes z jego lokalizacji na dysk zewnętrzny. Twoja biblioteka i pliki multimedialne są kopiowane na dysk.
  Finder na komputerze Mac otwarty w folderze Muzyka. Wybrany wewnątrz folder iTunes jest przeciągany na dysk zewnętrzny na lewym pasku bocznym okna.


Odtwarzanie biblioteki z backupu

Możesz odtworzyć bibliotekę iTunes lub folder iTunes Media z dysku zewnętrznego na komputer.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Znajdź dysk zewnętrzny.
  Komputer Mac: na biurku lub w pasku bocznym Findera. 
  Windows: w folderze Mój komputer.
 3. Przeciągnij folder iTunes (którego backup został wcześniej wykonany) z dysku zewnętrznego do dowolnej lokalizacji na dysku komputera. Zalecamy umieszczenie folderu iTunes w jego domyślnej lokalizacji.
 4. Przytrzymaj klawisz Option (Mac) lub Shift (Windows) podczas otwierania aplikacji iTunes.
 5. Gdy wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie biblioteki iTunes, kliknij opcję Wskaż bibliotekę.
  Komunikat Wybierz bibliotekę iTunes w wybranym przyciskiem Wybierz bibliotekę.
 6. Wybierz folder iTunes (przeciągnięty w punkcie 3) z dysku wewnętrznego.
 7. Mac: kliknij opcję Wybierz.
  Windows: wybierz opcję Otwórz.
 8. Wybierz plik iTunes Library.itl.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: