Tworzenie backupu i odtwarzanie biblioteki iTunes na komputerze PC

Przed przeniesieniem lub odtworzeniem biblioteki multimediów iTunes na komputerze PC należy ją skonsolidować i utworzyć jej backup.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć

Biblioteka iTunes — baza danych zawierająca całą muzykę i inne pliki multimedialne dodawane do aplikacji iTunes dla systemu Windows — jest uporządkowana w dwóch plikach biblioteki iTunes oraz w folderze iTunes Media.

Przed utworzeniem backupu multimediów:

Dostępność materiałów w sklepie i jego funkcji oraz aplikacji iTunes może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Jeśli masz komputer Mac

W systemie macOS Catalina lub nowszym poprzednia biblioteka multimediów iTunes jest teraz dostępna w aplikacjach Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts i Apple Books. Po utworzeniu backupu komputera Mac biblioteka multimediów jest automatycznie uwzględniana w tym backupie. Podczas konfiguracji nowego komputera Mac możesz również odtworzyć komputer Mac z backupu.


Konsolidowanie biblioteki iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę.
 3. Wybierz opcję Skonsoliduj pliki.
  Ekran opcji Uporządkuj bibliotekę z zaznaczoną pozycją Skonsoliduj pliki
 4. Kliknij przycisk OK.

W wyniku konsolidacji kopie wszelkich plików, które znajdowały się poza folderem iTunes Media, zostaną do niego dodane. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, możesz usunąć oryginalne pliki po upewnieniu się, że kopie znajdują się w folderze iTunes Media.


Znajdowanie folderu iTunes Media

Domyślnie folder iTunes Media znajduje się w folderze iTunes. Aby go zlokalizować, wybierz kolejno opcje Użytkownik > Muzyka > iTunes > iTunes Media.

Jeśli nie widzisz folderu iTunes Media w powyższej lokalizacji, znajdziesz go, wykonując poniższe kroki:

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  Ekran opcji Preferencje zaawansowane z lokalizacją folderu iTunes Media
 4. Znajdź pole w sekcji „Miejsce folderu iTunes Media”, aby określić lokalizację folderu iTunes Media.
   

Wykonywanie backupów biblioteki i plików multimedialnych

Po skonsolidowaniu plików multimedialnych możesz wykonać backup biblioteki i plików multimedialnych na dysku zewnętrznym.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Znajdź folder iTunes.
  Folder aplikacji iTunes z zaznaczoną opcją Muzyka i iTunes
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder iTunes, a następnie wybierz opcję Kopiuj.
 4. Przejdź do zewnętrznego dysku twardego, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej.

Odtwarzanie biblioteki z backupu

Możesz odtworzyć bibliotekę iTunes z dysku zewnętrznego na komputer. Jeśli odtwarzasz bibliotekę iTunes z innego komputera, upewnij się, że jest na nim zainstalowana najnowsza wersja aplikacji iTunes.

 1. Zamknij aplikację iTunes.
 2. Przejdź do ekranu Ten komputer, a następnie kliknij dysk zewnętrzny.
 3. Wybierz folder iTunes, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj.
 4. Przejdź do lokalizacji na komputerze, w której chcesz wstawić bibliotekę iTunes, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej.
 5. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas otwierania programu iTunes.
 6. Gdy wyświetli się komunikat z prośbą o wybranie biblioteki iTunes, kliknij opcję Wybierz bibliotekę.
  Komunikat aplikacji iTunes z opcją Wybierz bibliotekę
 7. Wybierz lokalizację, do której skopiowano folder iTunes.
 8. Wybierz plik iTunes Library.itl. 
 9. Kliknij przycisk Otwórz.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: