AirPort Express: dołączanie do istniejącej sieci Wi-Fi w trybie klienta

Dowiedz się, jak dołączyć do istniejącej sieci Wi-Fi w trybie klienta.

Niektóre urządzenia z interfejsem Ethernet, takie jak konsole do gier i drukarki, a także pewne zgodne drukarki USB nie mają wbudowanego interfejsu Wi-Fi. Aby podłączyć te urządzenia do sieci za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, można użyć stacji bazowej AirPort Express, która będzie służyć jako mostek.

Ponadto można użyć trybu klienta w celu strumieniowego przesyłania muzyki przy użyciu funkcji AirPlay z komputera z programem iTunes do zestawu audio.

Wystarczy podłączyć odpowiedni kabel (kabel Ethernet między urządzeniem a stacją bazową AirPort Express, kabel USB ze zgodnej drukarki USB lub kabel audio w celu strumieniowego przesyłania muzyki), a następnie skonfigurować stację bazową AirPort Express w trybie klienta przy użyciu Narzędzia AirPort.

 • W trybie klienta stacja bazowa AirPort Express jest używana wyłącznie przez urządzenie, do którego jest fizycznie podłączona. Nie rozszerza ona zasięgu sieci Wi-Fi, co oznacza, że inne urządzenia, takie jak komputery, nie mogą połączyć się bezprzewodowo ze stacją bazową.
 • Podczas pracy w trybie klienta stacja bazowa AirPort Express z obsługą standardu 802.11n będzie mogła używać portu Ethernet w celu przekazywania ruchu Wi-Fi do urządzenia podłączonego do tego portu. Jednak oryginalna stacja bazowa AirPort Express 802.11g nie obsługuje tej funkcji i wyłączy port Ethernet. Obsługiwane są tylko zgodne drukarki USB lub urządzenia audio.
 • Aby skorzystać z tych funkcji, wymagany jest również odpowiedni kabel Ethernet, audio lub USB w celu podłączenia urządzenia do stacji bazowej AirPort Express.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że oprogramowanie AirPort jest aktualne. Jego najnowszą wersję dla komputera Mac lub komputera z systemem Windows można pobrać ze strony wsparcia dla stacji bazowych AirPort.

W Narzędziu AirPort 6

 1. Podłącz odpowiedni kabel między stacją bazową AirPort Express a urządzeniem, które będzie obsługiwane przez tę stację.
 2. Podłącz stację bazową AirPort Express do gniazdka elektrycznego.
 3. Po uruchomieniu stacji bazowej AirPort Express wybierz ją na ekranie Narzędzia AirPort.
 4. Jeśli zmieniasz teraz przeznaczenie stacji bazowej AirPort Express, najpierw ją wyzeruj, wybierając opcję Przywróć ustawienia domyślne z menu Stacja bazowa na pasku menu.
 5. Gdy stacja bazowa AirPort Express ukończy proces przywracania, wybierz tę stację z menu Wi-Fi w lewym górnym rogu.
 6. Kliknij przycisk Inne opcje.
 7. Wybierz opcję Dodaj do istniejącej sieci.
 8. Z menu Nazwa sieci bezprzewodowej wybierz nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W razie potrzeby wprowadź hasło tej sieci.

W Narzędziu AirPort 5

 1. Podłącz odpowiedni kabel między stacją bazową AirPort Express a urządzeniem, które będzie obsługiwane przez tę stację.
 2. Podłącz stację bazową AirPort Express do gniazdka elektrycznego.
 3. Po uruchomieniu stacji bazowej AirPort Express wybierz ją z menu Wi-Fi, a następnie skonfiguruj przy użyciu Asystenta ustawień w Narzędziu AirPort.
 4. Jeśli zmieniasz teraz przeznaczenie stacji bazowej AirPort Express, najpierw ją wyzeruj, wybierając opcję Przywróć ustawienia domyślne z menu Stacja bazowa na pasku menu.
 5. Wybierz stację bazową AirPort Express w Narzędziu AirPort i kliknij przycisk Dalej.
 6. Wprowadź nazwę i hasło stacji bazowej AirPort Express, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz opcję „Urządzenie AirPort Express ma łączyć się z bieżącą siecią”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Wybierz opcję Przyłącz do sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi z menu rozwijanego Nazwa sieci bezprzewodowej, dopasuj odpowiednie zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Kliknij przycisk Uaktualnij.
 11. Poczekaj na ponowne uruchomienie stacji bazowej AirPort Express.

Po ponownym uruchomieniu stacja bazowa AirPort Express powinna automatycznie dołączyć do istniejącej sieci Wi-Fi i poinformować o tym fakcie za pomocą wskaźnika stanu.

Więcej informacji

Narzędzie AirPort i oprogramowanie sprzętowe stacji bazowej AirPort można pobrać ręcznie ze strony AirPort — Wsparcie — Materiały do pobrania.

Data publikacji: