Informacje o akcesoriach do telefonu iPhone, iPada i iPoda

Telefon iPhone i iPad używają tego samego złącza dokującego co iPod. Dzięki temu właściwie zaprojektowane akcesoria mogą być używane z wszystkimi tymi produktami.

Istnieją tysiące akcesoriów przygotowanych specjalnie dla iPoda, jednak nie wszystkie są w pełni zgodne z każdym urządzeniem. W tym artykule opisano poszczególne kategorie akcesoriów do telefonu iPhone, iPada i iPoda oraz podano informacje dotyczące rozwiązywania problemów z akcesoriami i odbiorem.

Aby zapewnić najlepszą możliwą jakość, firma Apple opracowała dla producentów akcesoriów specjalne wymagania dotyczące zgodności. Na opakowaniach produktów skonstruowanych i certyfikowanych pod kątem zgodności znajduje się etykieta „Made for” (przeznaczone dla). Aby mieć pewność, że kupowane akcesoria innych firm będą zgodne z danym urządzeniem, należy szukać autoryzowanych akcesoriów z etykietą „Made for” dotyczącą tego urządzenia (zobacz niżej).

Etykieta „Made for iPod” (przeznaczone dla iPoda) oznacza, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane w celu podłączania do iPoda oraz że producent uzyskał certyfikat w zakresie spełnienia standardów wydajności firmy Apple.

Etykieta „Made for iPhone” (przeznaczone dla telefonu iPhone) oznacza, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane w celu podłączania do telefonu iPhone oraz że producent uzyskał certyfikat w zakresie spełnienia standardów wydajności firmy Apple.

Etykieta „Made for iPad” (przeznaczone dla iPada) oznacza, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane w celu podłączania do iPada oraz że producent uzyskał certyfikat w zakresie spełnienia standardów wydajności firmy Apple.

Etykieta „Made for iPod/iPhone/iPad” (przeznaczone dla iPoda, telefonu iPhone i iPada) oznacza, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane w celu podłączania do telefonu iPhone, iPada i iPoda oraz że producent uzyskał certyfikat w zakresie spełnienia standardów wydajności firmy Apple.

Rozwiązywanie problemów dotyczących odbioru i zakłóceń

W przypadku wielu istniejących akcesoriów dla iPoda oznaczonych etykietą „Made for iPod” (przeznaczone dla iPoda) mogą występować zakłócenia dźwięku, jeśli te akcesoria są używane z telefonem iPhone. Podczas podłączania telefonu iPhone do jednego z takich akcesoriów może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że akcesorium nie zostało zoptymalizowane na potrzeby telefonu iPhone. Aby nadal korzystać z akcesorium i zapobiec potencjalnym problemom spowodowanym zakłóceniami, można włączyć tryb Samolot, wyłączając w ten sposób bezprzewodowe funkcje telefonu iPhone.

Uwaga: w trybie Samolot nie można nawiązywać i odbierać połączeń ani korzystać z niektórych funkcji wymagających komunikacji bezprzewodowej. Więcej informacji o trybie Samolot można znaleźć w tym artykule.

Ponadto niektóre akcesoria mogą wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej telefonu iPhone. Zmiana orientacji lub przeniesienie telefonu iPhone i podłączonego akcesorium może poprawić wydajność łączności bezprzewodowej.

Jeśli problemy dotyczące zakłóceń lub odbioru będą się powtarzać, skontaktuj się z producentem danego akcesorium i sprawdź, jakie modele telefonu iPhone są obsługiwane przez to urządzenie.

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z akcesoriami zawiera ten artykuł.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: