Jeśli komputer Mac powtarza prośbę o hasło pęku kluczy logowania

Hasło do konta użytkownika systemu macOS może nie odpowiadać hasłu pęku kluczy logowania. Utwórz nowy pęk kluczy logowania lub uaktualnij go przy użyciu nowego hasła.

Po zresetowaniu hasła do konta użytkownika systemu macOS przez Ciebie lub administratora Twojego komputera Mac może zostać wyświetlona prośba o uaktualnienie hasła pęku kluczy lub podanie hasła pęku kluczy logowania. Może zostać również wyświetlona informacja, że system nie mógł odblokować pęku kluczy logowania. Dzieje się tak, ponieważ pęk kluczy logowania nadal korzysta ze starego hasła. 

Jeśli nie znasz starego hasła

Jeśli nie znasz starego hasła, możesz utworzyć nowy pęk kluczy logowania.

Jeśli znasz stare hasło

Jeśli znasz stare hasło, użyj go do uaktualnienia bieżącego pęku kluczy logowania:

  1. Otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy w folderze Narzędzia znajdującym się w folderze Programy.
  2. Z listy pęków kluczy po lewej stronie okna wybierz pozycję „login”. 
  3. W menu Edycja na pasku menu wybierz opcję Zmień hasło dostępu do pęku kluczy „login”.
  4. W polu Bieżące hasło wprowadź stare hasło do konta użytkownika. Jest to hasło używane przed jego zresetowaniem.
  5. W polu Nowe hasło wprowadź nowe hasło do konta użytkownika. Jest to hasło, przy użyciu którego aktualnie logujesz się do komputera Mac. Wprowadź to samo hasło w polu Potwierdź.
  6. Po zakończeniu kliknij przycisk OK i zamknij aplikację Dostęp do pęku kluczy.
Data publikacji: