Zmienianie domyślnej przeglądarki lub aplikacji poczty e-mail na komputerze Mac

Wybierz, która aplikacja ma się otwierać po kliknięciu w łącze internetowe lub adres poczty e-mail.

Jak zmienić domyślną przeglądarkę internetową

  1. Upewnij się, że inna przeglądarka internetowa jest zainstalowana.
  2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Ogólne.
  3. Wybierz przeglądarkę internetową z menu Domyślna przeglądarka Internetu.

Jak zmienić domyślną aplikację poczty e-mail

  1. Upewnij się, że inna aplikacja poczty e-mail jest zainstalowana. Przeglądarka internetowa nie jest aplikacją poczty e-mail, choć można za jej pomocą obsługiwać pocztę e-mail (poczta w witrynie internetowej).
  2. Otwórz aplikację Mail.
  3. Wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje, a następnie kliknij pozycję Ogólne.
  4. Wybierz aplikację poczty e-mail z menu Domyślna aplikacja pocztowa.

Może zostać wyświetlony monit o dodanie konta e-mail zanim będzie można zmienić ustawienie w aplikacji Mail. Jeśli nie chcesz tego robić, sprawdź preferencje innej aplikacji poczty e-mail. W tym miejscu możesz ustawić domyślną aplikację poczty e-mail.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: