Zmienianie domyślnej przeglądarki lub klienta poczty e-mail na komputerze Mac

Dowiedz się, jak wybrać, która aplikacja ma się otwierać po kliknięciu w łącze internetowe lub adres poczty e-mail.

Zmienianie domyślnej przeglądarki internetowej

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Ogólne.
  3. W menu rozwijanym Domyślna przeglądarka Internetu wybierz odpowiednią przeglądarkę.

Zmienianie domyślnej aplikacji pocztowej

  1. Otwórz aplikację Mail.
  2. Z menu Mail wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij opcję Ogólne. Jeśli zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie konta poczty e-mail, dodaj konto, a następnie z menu Mail wybierz pozycję Preferencje.*
  3. W menu rozwijanym Domyślna aplikacja pocztowa wybierz odpowiednią aplikację.

* Domyślną aplikację poczty e-mail możesz również skonfigurować w preferencjach aplikacji pocztowej innej firmy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: