Zmienianie domyślnej przeglądarki lub klienta poczty e-mail na komputerze Mac

Dowiedz się, jak wybrać, która aplikacja ma się otwierać po kliknięciu w łącze internetowe lub adres poczty e-mail.

Zmienianie domyślnej przeglądarki internetowej

  1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Kliknij opcję Ogólne.
  3. W menu rozwijanym Domyślna przeglądarka Internetu wybierz odpowiednią przeglądarkę.

Zmienianie domyślnej aplikacji pocztowej

  1. Otwórz aplikację Mail.
  2. Z menu Mail wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij opcję Ogólne. Jeśli zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie konta poczty e-mail, dodaj konto, a następnie z menu Mail wybierz pozycję Preferencje.*
  3. W menu rozwijanym Domyślna aplikacja pocztowa wybierz odpowiednią aplikację.

* Domyślną aplikację poczty e-mail możesz również skonfigurować w preferencjach aplikacji pocztowej innej firmy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: