Jak wymusić ponowne uruchomienie iPoda shuffle

Jeśli iPod shuffle nie reaguje na naciskanie przycisków, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda shuffle

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda shuffle

  1. Odłącz iPoda shuffle od ładowarki i komputera. 
  2. Za pomocą włącznika zasilania wyłącz iPoda shuffle. Jeśli obok włącznika jest widoczne zielone pole, urządzenie jest włączone. (Nie możesz znaleźć włącznika zasilania?)
  3. Poczekaj dziesięć sekund. Następnie ponownie włącz iPoda shuffle. 

Dowiedz się, jak naładować iPoda shuffle.

Znajdowanie włącznika zasilania w swoim modelu

Włącznik zasilania iPoda shuffle

 

Data publikacji: