Otwieranie innego pliku biblioteki programu iTunes lub tworzenie nowego

Dowiedz się, jak utworzyć nową bibliotekę programu iTunes lub przełączyć się na inną, aby rozwiązać problemy z uruchamianiem albo udostępnić komputer innym członkom rodziny.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Tworzenie lub wybieranie innego pliku biblioteki programu iTunes

Użycie nowego pliku biblioteki programu iTunes może pomóc w zdiagnozowaniu lub rozwiązaniu problemów z uruchamianiem. Utworzenie oddzielnych bibliotek programu iTunes może być też przydatne w sytuacji, gdy komputer jest współużytkowany przez różnych członków rodziny.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć lub wybrać inny plik biblioteki programu iTunes na komputerze Mac lub PC.

Mac

  1. Jeśli program iTunes jest uruchomiony, zamknij go.
  2. Podczas otwierania programu iTunes przytrzymaj klawisz Opcja.
  3. Zobaczysz komunikat „Wskaż bibliotekę iTunes”. W zależności od tego, co chcesz zrobić, wybierz opcję Utwórz bibliotekę lub Wskaż bibliotekę.

Komputer z systemem Windows

  1. Jeśli program iTunes jest uruchomiony, zamknij go.
  2. Przytrzymaj klawisz Shift. Następnie z menu Start wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > iTunes > iTunes.
  3. Zobaczysz komunikat „Wskaż bibliotekę iTunes”. W zależności od tego, co chcesz zrobić, wybierz opcję Wskaż bibliotekę lub Utwórz bibliotekę.

Jeśli nie widzisz komunikatu, spróbuj jeszcze raz. Pamiętaj o przytrzymaniu naciśniętego klawisza Opcja w przypadku korzystania z komputera Mac lub klawisza Shift w przypadku korzystania z systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: