Ponowne wysyłanie upominków App Store i iTunes

Możesz wysyłać ponownie upominki zakupione dla innych osób w sklepie App Store, iTunes Store lub Apple Books.

Jeśli odbiorca wysłanego przez Ciebie upominku App Store i iTunes nie otrzymał wiadomości e-mail z instrukcjami pozwalającymi go zrealizować, możesz ponownie wysłać upominek z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Ponowne wysłanie upominku App Store i iTunes spowoduje, że do odbiorcy zostanie wysłana kolejna wiadomość e-mail z łączem pozwalającym zrealizować ten upominek.

Możesz ponownie wysyłać upominki App Store i iTunes do czasu, gdy ujęte w nich pozycje lub środki zostaną zrealizowane przez jedno z kont Apple ID.

Jeśli odbiorca nadal nie może znaleźć ponownie wysłanej przez Ciebie wiadomości e-mail, poproś o sprawdzenie folderu spam lub wiadomości niechciane.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
 3. Stuknij opcję Upominki. Jeśli nie widzisz opcji Upominki, oznacza to, że w ostatnim czasie nie użyto tego konta Apple ID do zakupu żadnych upominków App Store i iTunes.
  Telefon iPhone X z otwartą opcją Ustawienia konta i zaznaczonym przyciskiem Upominki
 4. Stuknij upominek, który chcesz wysłać ponownie.
  Telefon iPhone X wyświetlający wysłane upominki z zaznaczonym upominkiem dla janeappleseed@icloud.com
 5. Stuknij przycisk Wyślij upominek ponownie. Możesz zmodyfikować lub zmienić adres e-mail odbiorcy upominku App Store i iTunes pod warunkiem, że odbiorca nie zrealizował jeszcze upominku. Aby edytować lub zmienić adres e-mail odbiorcy, stuknij go na ekranie szczegółów upominku. Sprawdź uważnie, czy wpisany adres e-mail odbiorcy jest prawidłowy.
  Telefon iPhone X wyświetlający szczegóły wysłanego upominku

Jeśli nie widzisz opcji Wyślij upominek ponownie, oznacza to, że upominek został już zrealizowany przez osobę korzystającą z podanego adresu e-mail.


Na komputerze Mac lub PC

Aby otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Okno aplikacji iTunes z otwartym menu Konto na pasku menu na górze ekranu komputera i zaznaczoną opcją Wyświetl moje konto
 3. Zaloguj się za pomocą konta Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń do sekcji Historia zakupów. W obszarze „Upominek wysłano ostatnio w dniu [data]” kliknij opcję Zarządzaj upominkami. Jeśli nie widzisz opcji Upominki, oznacza to, że w ostatnim czasie nie użyto tego konta Apple ID do zakupu żadnych upominków App Store i iTunes.
  Okno aplikacji iTunes wyświetlające sekcję Historia zakupów pozycji Informacje o koncie z zaznaczonym przyciskiem Zarządzaj upominkami
 5. Znajdź upominek, który chcesz wysłać ponownie, a następnie kliknij przycisk Pokaż na prawo od daty wysłania upominku.
 6. W oknie podręcznym kliknij opcję Wyślij upominek ponownie. Aby edytować adres e-mail odbiorcy, zmień wartość w polu Odbiorca przed kliknięciem opcji Wyślij upominek ponownie. Sprawdź uważnie, czy wpisany adres e-mail odbiorcy jest prawidłowy.
  Okno aplikacji iTunes z otwartą sekcją Upominki pozycji Informacje o koncie i otwartymi w tle szczegółami wysłanego upominku

Jeśli nie widzisz opcji Wyślij upominek ponownie, oznacza to, że upominek został już zrealizowany przez osobę korzystającą z podanego adresu e-mail.

Data publikacji: