Uruchamianie komputera Mac w trybie pojedynczego użytkownika lub trybie opisowym

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem znającym system UNIX, możesz skorzystać z trybu pojedynczego użytkownika lub trybu opisowego, aby łatwiej zidentyfikować problemy związane z uruchamianiem komputera.

Tryb pojedynczego użytkownika

 1. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+R, aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
 2. Wybierz opcję Narzędzie dyskowe z okna narzędzi, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Z paska bocznego Narzędzia dyskowego wybierz wolumin, którego używasz, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Zamontuj z paska menu. (Jeśli wolumin jest już zamontowany, ta opcja będzie wyszarzona.) Następnie wpisz hasło konta administratora, jeśli zostanie wyświetlony monit.
 4. Zamknij Narzędzie dyskowe.
 5. Wybierz aplikację Terminal z menu Narzędzia na pasku menu.
 6. Możesz teraz wpisywać polecenia systemu UNIX. Następnie wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uruchom ponownie.
   

Te kroki zastępują kombinację klawiszy Command+S, która nie działa na zalecanych ustawieniach dla bieżących komputerów Mac.

Tryb opisowy

 1. Włącz komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command+V.
 2. Przytrzymaj klawisze, dopóki na ekranie nie pojawi się biały tekst.
  • Jeśli korzystasz z funkcji FileVault, puść klawisze, gdy pojawi się okno logowania. Następnie zaloguj się, aby kontynuować uruchamianie komputera w trybie opisowym.
  • Jeśli używasz hasła sprzętowego, musisz je wyłączyć zanim uruchomisz komputer w trybie opisowym.
 3. Możesz teraz wpisywać polecenia systemu UNIX. Aby wyjść z trybu specjalnego i uruchomić komputer Mac w normalny sposób, wpisz reboot i naciśnij klawisz Return.
Data publikacji: