Przenoszenie danych z komputera PC na komputer Mac

Ten artykuł zawiera informacje na temat przenoszenia danych (plików) z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac.

Istnieje wiele metod przenoszenia danych (plików) z komputera PC na komputer Mac, między innymi:

  • Użycie Asystenta migracji dostarczanego z systemem OS X Lion i nowszym
  • Skorzystanie z usługi przenoszenia danych z komputera PC („PC Data Transfer Service”) dostępnej w sklepach detalicznych Apple Store i u specjalistów Apple
  • Użycie przenośnego dysku twardego lub urządzenia pamięci masowej
  • Użycie nagrywarki płyt CD lub DVD
  • Użycie innych nośników
  • Użycie udostępnionego serwera plików
  • Użycie poczty e-mail
  • Użycie bezpośredniego połączenia Ethernet
  • Zainstalowanie zgodnego dysku twardego z komputera PC w komputerze Mac

Asystent migracji 

System OS X Lion (i nowsze wersje) jest dostarczany z aplikacją Asystent migracji, która ułatwia przenoszenie plików, programów i ustawień ze starego komputera PC z systemem Windows na nowy komputer Mac. Więcej informacji można znaleźć w artykule OS X Lion: informacje o Asystencie migracji systemu Windows.

Usługa przenoszenia danych z komputera PC dostępna w sklepach detalicznych Apple Store i u specjalistów Apple (tylko w Stanach Zjednoczonych)

W sklepach detalicznych Apple Store można skorzystać z kilku poziomów usług przenoszenia danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług przenoszenia danych z komputera PC, skontaktuj się z lokalnym sklepem detalicznym Apple Store. Oprócz sklepów detalicznych Apple Store różne poziomy usług przenoszenia danych z komputera PC na komputer Mac oferuje także wielu specjalistów Apple, sprzedawców Apple oraz Autoryzowanych Serwisów Apple. Aby znaleźć specjalistę Apple w swojej okolicy, skorzystaj ze strony Znajdź lokalizacje.

Przenośny dysk twardy lub urządzenie pamięci masowej

Dane z komputera PC można przenieść na komputer Mac przy użyciu przenośnych dysków twardych FireWire (IEEE 1394, iLink) oraz dysków lub urządzeń pamięci masowej USB. Przenośne dyski FireWire zapewniają największą szybkość transmisji i są powszechnie dostępne. Można ich jednak użyć tylko wtedy, gdy komputer PC jest wyposażony w port FireWire, co jest raczej rzadkością. Jeśli w starym komputerze PC nie ma portu FireWire, można skorzystać z dysku twardego z interfejsem USB.

Nagrywarka płyt CD lub DVD

Utworzenie płyty z kopiami zapasowymi plików na komputerze PC to jeden z najłatwiejszych sposobów przenoszenia dowolnej ilości danych. Dodatkową korzyścią z zastosowania tej metody jest utworzenie kopii zapasowej danych.

Inne nośniki

Przenoszenie danych przy użyciu innych nośników przenośnych, takich jak ZIP, Jaz, dyski magnetooptyczne itp., jest podobne do przenoszenia przez nagrywanie płyt CD, z tym że wymaga możliwości użycia nośnika zarówno na komputerze PC, jak i na komputerze Mac. Korzystanie z nośników przenośnych to świetny sposób przenoszenia dowolnej ilości danych.

Udostępniony serwer plików

Serwer sieciowy, z którym może się połączyć zarówno stary komputer PC, jak i nowy komputer Mac, to doskonała alternatywa dla nagrywania płyt CD lub przekładania przenośnych dysków z jednego komputera do drugiego. Trzeba przy tym pamiętać, że oba komputery muszą mieć dostęp do serwera.

Poczta e-mail

Kolejnym sposobem jest przesłanie małych ilości danych (na przykład dokumentów edytora tekstów, obrazów lub małych plików danych aplikacji) w postaci załącznika poczty elektronicznej na swój adres e-mail. Jeśli jednak pliki danych są duże lub nie jest dostępne szybkie połączenie z Internetem, przed skorzystaniem z tej metody należy spróbować przenieść dane przy użyciu innych metod. Więcej informacji zawiera artykuł Mac OS X Mail: przenoszenie pobranej poczty e-mail z komputera innego niż Mac.

Niektórzy dostawcy usług szerokopasmowego Internetu ograniczają wielkość załączników do wiadomości e-mail. W takiej sytuacji tej metody nie można użyć w przypadku dużych plików, nawet jeśli połączenie z Internetem jest szybkie.

Bezpośrednie połączenie z siecią Ethernet

Jeśli oba komputery znajdują się w tej samej lokalizacji, przy użyciu kabla Ethernet można połączyć oba komputery i skopiować pliki z jednego komputera na drugi. Zależnie od posiadanego modelu komputera Mac może być potrzebne użycie kabla skrzyżowanego sieci Ethernet. Zaletą tej metody jest możliwość szybkiego przenoszenia dowolnej ilości danych.

Przenoszenie dysku twardego z komputera PC

Chociaż niektóre dyski twarde można wymontować z komputera PC i zamontować w niektórych modelach komputera Mac, nie zaleca się stosowania takiej metody przenoszenia danych. Z tego sposobu mogą korzystać tylko doświadczeni użytkownicy komputerów, którzy wiedzą, jak instalować i formatować dyski twarde komputera PC. System Mac OS X 10.3 lub nowszy może odczytać zawartość dysku w formacie NTFS, ale nie obsługuje zachowywania nowych plików ani wprowadzania zmian w istniejących plikach na tym dysku bez jego wcześniejszego przeformatowania (i tym samym usunięcia wszystkich danych znajdujących się na dysku).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: