Synchronizowanie kontaktów i kalendarzy z iPodem za pomocą programu iTunes dla systemu Windows

Program iTunes umożliwia synchronizowanie kontaktów i kalendarzy z programu Microsoft Outlook oraz kontaktów z Książki adresowej systemu Windows lub Kontaktów systemu Windows z dowolnym iPodem wyposażonym w wyświetlacz (do synchronizowania kontaktów i kalendarzy z programu Outlook jest wymagany program Outlook 2003 lub nowszy).

Przed rozpoczęciem pobierz najnowszą wersję programu iTunes.

Aby skonfigurować program iTunes do synchronizowania kontaktów z iPodem:

 1. Uruchom program iTunes i podłącz iPoda.
 2. Kliknij przycisk Urządzenia w prawym górnym rogu okna. (Jeśli przeglądasz właśnie sklep iTunes Store, musisz najpierw kliknąć przycisk Biblioteka.) Jeśli nie widzisz swojego urządzenia, ukryj pasek boczny. 
 3. Kliknij kartę Informacje.
 4. Zaznacz opcję „Synchronizuj kontakty z”.
 5. Wybierz z menu program (Outlook, Książka adresowa systemu Windows lub Kontakty systemu Windows) zawierający kontakty, które chcesz zsynchronizować z iPodem.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Uzyskaj pomoc dotyczącą synchronizowania kontaktów i kalendarzy z iPodem touch.

Aby skonfigurować program iTunes do synchronizacji kalendarzy z iPodem:

 1. Uruchom program iTunes i podłącz iPoda.
 2. Kliknij przycisk Urządzenia w prawym górnym rogu okna. (Jeśli przeglądasz właśnie sklep iTunes Store, musisz najpierw kliknąć przycisk Biblioteka.) Jeśli nie widzisz swojego urządzenia, ukryj pasek boczny.  
 3. Kliknij kartę Informacje.
 4. Zaznacz opcję „Synchronizuj kalendarze”.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Jeśli masz problemy podczas synchronizowania kalendarza z iPodem, dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z synchronizowaniem kontaktów i kalendarzy z iPodem. Maksymalna liczba obsługiwanych kontaktów zależy od modelu iPoda. iPod nano (6. generacji) nie obsługuje synchronizowania kontaktów i kalendarzy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: