Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN) w systemie Mac OS X 10.5 bądź starszym

Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z Internetem za pośrednictwem modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN) w systemie Mac OS X 10.5 bądź starszym.

Aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN), należy skonfigurować preferencje sieciowe dla wbudowanego portu sieci Ethernet.Jeśli dostawca usług internetowych wymaga stosowania protokołu PPPoE, najpierw zapoznaj się z artykułem Mac OS X: nawiązywanie połączenia z Internetem za pośrednictwem protokołu PPPoE.

 

Jeśli używasz stacji bazowej AirPort, przed podłączeniem jej do sieci wykonaj czynności wymienione poniżej, a następnie przejdź do sekcji poświęconej stacji bazowej AirPort na końcu tego artykułu.

Instrukcje dla systemu Mac OS X 10.6 lub nowszego znajdziesz w artykule Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN) w systemie Mac OS X 10.6 bądź nowszym.

 

Nawiązywanie połączenia za pomocą modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej lub sieci LAN

 1. Uzyskaj następujące informacje od dostawcy Internetu lub administratora sieci:
  • Adresy serwerów DNS.
  • Czy stosowany ma być protokół DHCP, czy też ręczna konfiguracja adresu IP? (Na potrzeby kroku 6 poniżej).

  W przypadku konfigurowania ręcznego:
  • Adres IP
  • Adres routera
  • Maska podsieci

  Wskazówka: adresy DNS mogą być automatycznie dostarczane przez dostawcę Internetu lub sieć lokalną.
 2. Z menu Apple wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe).
 3. Z menu View (Widok) wybierz polecenie Network (Sieć).
 4. Wybierz polecenie Built-in Ethernet (Ethernet wbudowany) z menu podręcznego Show (Pokaż) (w wersjach systemu Mac OS X starszych niż 10.1 jest to menu Configure (Konfiguruj)).
 5. W razie potrzeby kliknij kartę TCP/IP.
 6. Z menu podręcznego Configure (Konfiguruj) wybierz opcję Manually (Ręcznie) lub Using DHCP (Używając DHCP), zgodnie z instrukcjami uzyskanymi w kroku 1 od dostawcy usług internetowych.
 7. Wprowadź w odpowiednie pola pozostałe informacje uzyskane w kroku 1. O ile dostawca Internetu nie zalecił inaczej, pola DHCP Client ID (ID klienta DHCP) i Search Domains (Domeny przeszukiwania) można zignorować.
 8. Kliknij przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).
 9. Otwórz przeglądarkę internetową lub inną aplikację korzystającą z protokołu TCP/IP, aby przetestować połączenie z Internetem.

  Dodatkowe czynności dla stacji bazowej AirPort
 1. Otwórz przeglądarkę internetową, aby sprawdzić, czy komputer łączy się z Internetem.
 2. Po tym, jak komputer pomyślnie nawiąże połączenie z Internetem, fizycznie podłącz stację bazową do sieci.
 3. Odłącz na kilka sekund kabel zasilający modemu DSL lub modemu kablowego, a następnie podłącz go ponownie.
 4. Użyj programu Asystent ustawień AirPort (/Programy/Narzędzia/) do skopiowania ustawień komputera na stację bazową.
Data publikacji: