Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem Wi-Fi i Bluetooth spowodowanych zakłóceniami sygnału bezprzewodowego

Zakłócenia sygnału bezprzewodowego mogą spowodować rozłączenie lub niepoprawne działanie urządzeń Wi-Fi oraz Bluetooth. Możesz jednak zmniejszyć ich negatywny wpływ lub je zniwelować.

Objawy zakłócenia sygnału bezprzewodowego

Poniższe problemy mogą być spowodowane zakłóceniami mającymi wpływ na sygnał sieci Wi-Fi lub Bluetooth:

 • Urządzenie nie łączy się lub nie utrzymuje połączenia.
 • Połączenie jest wolne, a siła sygnału  niska.
 • Dźwięk odtwarzany za pomocą urządzenia Bluetooth zacina się, urywa lub słychać zakłócenia statyczne albo brzęczenie.
 • Kursor działa nieprawidłowo lub porusza się skokowo.

Zmniejszenie zakłóceń sygnału bezprzewodowego

Poniższe czynności mogą pomóc w osiągnięciu czystszego i mocniejszego sygnału bezprzewodowego:

 • Przybliż do siebie urządzenie Wi-Fi oraz router Wi-Fi. Przybliż do siebie urządzenia Bluetooth, które chcesz ze sobą połączyć. 
 • Unikaj używania bezprzewodowych urządzeń w pobliżu najczęstszych źródeł zakłóceń, takich jak przewody zasilania, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne, bezprzewodowe kamery wideo oraz telefony bezprzewodowe.
 • Zmniejsz ilość aktywnych urządzeń korzystających z tego samego pasma częstotliwości bezprzewodowej. Urządzenia Bluetooth i Wi-Fi używają pasma 2,4 GHz, ale wiele urządzeń Wi-Fi może pracować również w paśmie 5 GHz. Jeśli Twój router Wi-Fi obsługuje oba pasma, spróbuj podłączyć niektóre urządzenia Wi-Fi do pasma 5 GHz. Niektóre dwupasmowe routery robią to automatycznie.
 • Skonfiguruj router Wi-Fi do użycia innego kanału sieci Wi-Fi lub przeprowadź skanowanie, aby wyszukać kanał z najmniejszą ilością zakłóceń. Większość routerów przeprowadza takie skanowanie automatycznie po uruchomieniu lub zresetowaniu.

Jeśli na komputerze używasz urządzeń USB 3, możesz ograniczyć ich zakłócenia z bezprzewodowymi urządzeniami znajdującymi się w pobliżu:

 • Z każdym urządzeniem USB 3 używaj wysokiej jakości ekranowanego przewodu USB.
 • Odsuń urządzenia USB 3 oraz koncentratory USB od urządzeń bezprzewodowych.
 • Podłącz urządzenia USB 3 do portów znajdujących się najdalej od anteny Wi-Fi komputera. Przykładowo jeśli komputer ma porty z tyłu, wybierz te najbliżej środka. Jeśli komputer ma porty z boku, wybierz te najbliżej przodu.
 • Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia USB 3.

Unikaj fizycznych przeszkód na drodze sygnału bezprzewodowego. Przykładowo metalowa powierzchnia między myszką Bluetooth a komputerem może spowodować nieprawidłowe działanie myszki, a żelbetowa podłoga między routerem Wi-Fi a urządzeniem Wi-Fi może mieć negatywny wpływ na sygnał sieci W-Fi.

 • Niski potencjał w zakresie wywoływania zakłóceń: drewno, szkoło i wiele materiałów syntetycznych
 • Średni potencjał w zakresie wywoływania zakłóceń: woda, cegły, marmur
 • Wysoki potencjał w zakresie wywoływania zakłóceń: tynk, beton, kuloodporna szyba
 • Bardzo wysoki potencjał w zakresie wywoływania zakłóceń: metal

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: