Informacje o protokołach VPN dla telefonu iPhone, iPada i iPoda touch

Za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch można połączyć się z siecią VPN. Dowiedz się, jakich protokołów, metod uwierzytelniania i certyfikatów może używać urządzenie do łączenia się z serwerami VPN.

Urządzenie może używać następujących protokołów i metod uwierzytelniania:

  • Protokół L2TP/IPSec z uwierzytelnianiem użytkownika za pomocą hasła MS-CHAPV2, identyfikatora RSA SecurID lub karty CRYPTOCard oraz uwierzytelnianiem komputera za pomocą wspólnego hasła.
  • Protokół PPTP z uwierzytelnianiem użytkownika za pomocą hasła MS-CHAPV2, identyfikatora RSA SecurID lub karty CRYPTOCard.
  • Protokół Cisco IPSec z uwierzytelnianiem użytkownika za pomocą hasła, identyfikatora RSA SecurID lub karty CRYPTOCard oraz uwierzytelnianiem komputera za pomocą wspólnego hasła i certyfikatów. Protokół Cisco IPSec współpracuje z funkcją VPN na żądanie przy użyciu domen określonych przez użytkownika.
  • Można też użyć dostępnych w sklepie App Store aplikacji VPN innych firm. Te aplikacje mogą używać innych protokołów.

Można używać certyfikatów w następujących formatach nieprzetworzonych:

  • PKCS#1 (CER, CRT, DER)
  • PKCS#12 (P12, PFX)

Aby upewnić się, że sieć VPN została poprawnie skonfigurowana do pracy urządzeniem, skontaktuj się z administratorem sieci albo działem informatycznym.

Dowiedz się więcej na temat współpracy sieci VPN z urządzeniami z systemem iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: