Jak wymienić baterię pilota Apple Remote

Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć i wymienić baterię pilota Apple Remote (aluminiowego lub białego). 

Wyjmowanie baterii z pilota Apple Remote (aluminiowego)

Jeśli masz pilot Apple Remote (aluminiowy)

  1. Znajdź komorę baterii z tyłu pilota Apple Remote.
  2. Za pomocą monety obróć pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara — obracaj ją tak długo, aż pokrywa się otworzy.
  3. Wyjmij starą baterię.
  4. Trzymając dodatnią stronę w swoim kierunku, włóż nową trzywoltową okrągłą baterię litową CR2032 lub BR2032 (jest ona dostępna w większości sklepów z elektroniką i w aptekach).

Wyjmowanie baterii z pilota Apple Remote (białego)

Jeśli masz pilot Apple Remote (biały)

  1. Znajdź komorę baterii na spodzie pilota Apple Remote.
  2. Używając końcówki spinacza biurowego lub innego podobnego przedmiotu, naciśnij okrągły przycisk zwalniania komory baterii, a następnie wysuń tackę na baterię.
  3. Wyjmij starą baterię.
  4. Trzymając dodatnią stronę w swoim kierunku, włóż nową okrągłą baterię CR2032 (jest ona dostępna w większości sklepów z elektroniką i w aptekach).
  5. Wsuwaj tackę na baterię do pilota Apple Remote, aż usłyszysz kliknięcie.

Ładowanie baterii pilota Siri Remote. Pilot Siri Remote nie posiada wymiennej baterii.

Jeśli masz pilot Siri Remote lub Apple TV Remote*

Pilot Siri Remote lub Apple TV Remote ma baterię, którą można ładować, ale nie można jej wymieniać. Za pomocą przewodu ze złącza Lightning na USB podłącz pilot Siri Remote lub Apple TV Remote do komputera lub zasilacza USB, aby go naładować. 

*Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.
 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: