iOS: informacje o kodzie PIN karty SIM

Kartę SIM można zablokować, aby nie było możliwe używanie jej bez podania kodu PIN.

Aby ograniczyć dostęp do sieci komórkowych danych, można użyć kodu PIN karty SIM. Aby możliwe było korzystanie z sieci komórkowych danych, po każdym wyjęciu karty SIM lub uruchomieniu telefonu iPhone bądź iPada (modele Wi-Fi &plus Cellular) konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN.

Blokada karty SIM

Uwaga: te informacje dotyczą wyłącznie urządzeń korzystających z karty SIM.

Kod PIN można włączyć, wyłączyć lub zmienić w następujących miejscach:

  • iPhone: Ustawienia > Telefon > PIN karty SIM
  • iPad (modele Wi-Fi &plus Cellular):Ustawienia > Dane sieci komórkowej > PIN karty SIM

Uwaga: niektórzy operatorzy dostarczają karty SIM z już włączonym domyślnym kodem PIN. W celu uzyskania informacji o domyślnym kodzie PIN karty SIM należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Kod PUK (Personal Unlocking Key)

Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN odblokowanie karty SIM będzie możliwe tylko za pomocą kodu (PUK). Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z dokumentacją karty SIM lub skontaktować się ze swoim operatorem.

Uwaga: jeśli niepoprawny kod PUK zostanie wprowadzony zbyt wiele razy, karta SIM zostanie zablokowana na stałe. W takiej sytuacji konieczne będzie skontaktowanie się z operatorem w celu wymiany karty SIM.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania urządzenia należy odblokować kartę SIM w celu dokończenia procesu odtwarzania. Na urządzeniu oraz w programie iTunes są wyświetlane następujące komunikaty informacyjne:

Informacja o blokadzie karty SIM na telefonie iPhone

Karta PIN włożona do tego telefonu iPhone jest zablokowana kodem PIN

Aby dokończyć proces odtwarzania:

  1. Odłącz urządzenie od komputera.
  2. Stuknij opcję Odblokuj na urządzeniu.
  3. Wprowadź kod PIN karty SIM, aby odblokować kartę SIM.
  4. Podłącz ponownie urządzenie do komputera.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: