Używanie kodu PIN karty SIM w telefonie iPhone lub iPadzie

Kartę SIM można zablokować kodem PIN, aby do wykonywania połączeń telefonicznych i używania sieci komórkowej danych wymagane było podanie kodu identyfikacji.

Aby zabezpieczyć kartę SIM przed użyciem jej przez niepowołane osoby do wykonywania połączeń telefonicznych czy korzystania z sieci komórkowej danych, można użyć kodu PIN. W takiej sytuacji po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia lub wyjęciu karty SIM karta automatycznie blokuje się i na pasku stanu jest widoczna ikona Blokada SIM. 

Nie próbuj zgadywać kodu PIN karty SIM. Błąd może doprowadzić do trwałego zablokowania karty SIM, co oznacza konieczność uzyskania nowej karty SIM.

Włączanie lub wyłączanie kodu PIN karty SIM

  1. Jeśli masz telefon iPhone, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > PIN karty SIM. Jeśli masz iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dane sieci komórkowej > PIN karty SIM.
  2. Włącz lub wyłącz kod PIN karty SIM.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod PIN karty SIM. Jeśli nigdy nie używałeś(-aś) tego kodu, wprowadź domyślny kod PIN karty SIM podany przez operatora. Jeśli nie znasz domyślnego kodu, nie próbuj go zgadywać. Poszukaj go na stronie obsługi klienta operatora lub w dokumentach dostarczonych z planem taryfowym. Możesz też skontaktować się z operatorem.
  4. Stuknij przycisk Gotowe.

Jeśli nie pamiętasz lub nie znasz kodu PIN karty SIM

Nigdy nie próbuj zgadywać kodu PIN lub PUK karty SIM.* Błąd może doprowadzić do trwałego zablokowania karty SIM, co oznacza konieczność uzyskania nowej karty SIM. Jeśli urządzenie wyświetla monit o podanie kodu PIN lub innego kodu, którego nie znasz:

  1. Skontaktuj się z operatorem, który dostarczył kartę SIM. Jeśli nie masz pewności, z którym operatorem się skontaktować, wyjmij kartę SIM i sprawdź na niej nazwę lub logo operatora.
  2. Poproś operatora o pomoc w odblokowaniu karty SIM przy użyciu domyślnego kodu PIN lub PUK karty SIM. 
  3. Jeśli nie możesz odblokować karty SIM za pomocą jej kodu PIN lub PUK albo jest wyświetlany komunikat „PUK wyczerpany”, poproś o nową kartę SIM.

* Jeśli błędny kod PIN karty SIM zostanie wprowadzony zbyt wiele razy, operator komórkowy może przydzielić kod PUK (Personal Unlocking Key).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: