Używanie kodu PIN karty SIM na telefonie iPhone lub iPadzie

Zablokuj kartę SIM za pomocą kodu PIN, aby do wykonywania połączeń oraz używania danych komórkowych wymagany był kod identyfikacyjny.

Aby inne osoby nie mogły użyć Twojej karty SIM do wykonywania połączeń lub używania danych komórkowych, możesz użyć kodu PIN karty SIM. Wtedy za każdym razem, gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione lub karta SIM zostanie usunięta, będzie ona automatycznie blokowana, a na pasku stanu pojawi się komunikat „Blokada SIM”. 

Nie próbuj zgadywać numeru PIN karty SIM. Może to doprowadzić do trwałego zablokowania karty SIM, co będzie oznaczało konieczność nabycia nowej karty SIM.

Włączanie lub wyłączanie kodu PIN karty SIM

  1. Jeśli masz telefon iPhone, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > PIN karty SIM. Jeśli masz iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dane mobilne > PIN karty SIM.
  2. Włącz lub wyłącz kod PIN karty SIM.
  3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN karty SIM. Jeśli kod PIN nie był używany, wprowadź domyślny kod PIN karty SIM otrzymany od operatora. Jeśli nie znasz domyślnego kodu PIN karty SIM, nie próbuj go zgadywać. Sprawdź stronę obsługi klienta operatora lub dokumenty dołączone do planu taryfowego. Możesz również skontaktować się ze swoim operatorem.
  4. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli nie pamiętasz lub nie znasz kodu PIN karty SIM

Nigdy nie próbuj zgadywać kodu PIN karty SIM lub kodu PUK.* Może to doprowadzić do trwałego zablokowania karty SIM, co będzie oznaczało konieczność nabycia nowej karty SIM. Jeśli urządzenie wyświetla monit o podanie kodu PIN lub innego kodu, którego nie znasz:

  1. Skontaktuj się z operatorem, który dostarczył Ci kartę SIM. Jeśli nie masz pewności, do którego operatora zadzwonić, wyjmij kartę SIM z telefonu iPhone lub kartę SIM z iPada i sprawdź na karcie nazwę lub logo operatora.
  2. Poproś operatora o pomoc w odblokowaniu karty SIM za pomocą domyślnego kodu PIN karty SIM lub kodu PUK. 
  3. Jeśli nie możesz odblokować karty SIM za pomocą kodu PIN karty SIM lub kodu PUK albo wyświetlany jest komunikat „PUK wyczerpany”, poproś o nową kartę SIM.

* Jeśli kod PIN karty SIM zostanie błędnie wprowadzony zbyt wiele razy, możesz otrzymać od operatora sieci komórkowej kod PUK.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: