Przenoszenie biblioteki aplikacji Zdjęcia w celu zaoszczędzenia miejsca na komputerze Mac

Aby zaoszczędzić miejsce na komputerze Mac, możesz przenieść bibliotekę Zdjęcia na inne urządzenie pamięci masowej.

Przygotuj swoje urządzenie pamięci masowej

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk USB lub Thunderbolt, jest sformatowane dla komputera Mac: ma format APFS albo Mac OS Extended (kronikowany).

Nie możesz przechowywać swojej biblioteki na urządzeniu pamięci masowej używanym do tworzenia backupów Time Machine. Aby uniknąć możliwej utraty danych, nie przechowuj też biblioteki na wymiennym urządzeniu pamięci masowej, takim jak karta SD lub dysk flash USB, ani na urządzeniu udostępnionym w sieci lub Internecie, w tym w usłudze magazynowania w chmurze.

Przenoszenie biblioteki Zdjęcia na urządzenie pamięci masowej

 1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
 2. W Finderze otwórz folder zawierający bibliotekę Zdjęcia. Domyślnie biblioteka Zdjęcia jest przechowywana w folderze Obrazki w folderze domowym. Możesz otworzyć swój katalog domowy, wybierając opcję Idź > Folder domowy z paska menu Findera.
 3. Przeciągnij bibliotekę zdjęć do lokalizacji na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawi się błąd.
 4. Po zakończeniu przenoszenia kliknij dwukrotnie bibliotekę aplikacji Zdjęcia w nowej lokalizacji, aby ją otworzyć.
 5. Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, wyznacz tę bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć.

Jeśli chcesz usunąć oryginalną bibliotekę Zdjęcia, aby zaoszczędzić miejsce na komputerze Mac, możesz przeciągnąć ją z oryginalnej lokalizacji (folder Obrazki w folderze domowym) do Kosza. Następnie opróżnij Kosz.

Przed otwarciem aplikacji Zdjęcia zawsze upewnij się, że urządzenie pamięci masowej jest włączone i dostępne. Jeśli aplikacja Zdjęcia nie znajdzie urządzenia, przestanie korzystać z zapisanej na nim biblioteki.


Otwieranie innej biblioteki Zdjęcia

 1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
 2. Podczas otwierania aplikacji Zdjęcia naciśnij i przytrzymaj klawisz Option.
 3. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij opcję Wybierz bibliotekę. Aplikacja Zdjęcia będzie korzystać z tej biblioteki dopóki inna nie zostanie otworzona.

Okno Wybierz bibliotekę aplikacji Zdjęcia w systemie macOS


Błąd wyświetlony podczas przenoszenia aplikacji Zdjęcia

 1. Wybierz w Finderze zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. 
 2. Jeśli informacje w sekcji Udostępnianie i uprawnienia nie są widoczne, kliknij trójkąt, aby zobaczyć więcej.
  Okno Informacje o dysku zewnętrznym z zaznaczoną opcją Ignoruj prawa własności na tym woluminie
 3. Upewnij się, że pole wyboru Ignoruj prawa własności na tym woluminie jest zaznaczone. Aby to zmienić, być może najpierw trzeba będzie odblokować ustawienie, klikając przycisk blokady. Jeśli urządzenie pamięci masowej nie jest poprawnie sformatowane dla komputerów Mac lub było używane do tworzenia backupów Time Machine i nie zostało wymazane, to pole wyboru nie będzie widoczne lub nie będzie można go zaznaczyć po odblokowaniu. W takim przypadku wymaż najpierw urządzenie pamięci masowej.

W przypadku innego problemu z uprawnieniami możesz spróbować rozwiązać problem, używając narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Data publikacji: