Przenoszenie biblioteki aplikacji Zdjęcia w celu zaoszczędzenia miejsca na komputerze Mac

Dowiedz się, jak przenieść bibliotekę aplikacji Zdjęcia na inny dysk w celu zaoszczędzenia miejsca na komputerze Mac.

Przygotowanie dysku

Biblioteka może być przechowywana na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, takim jak dysk USB lub dysk Thunderbolt sformatowanym w systemie plików APFS lub Mac OS Extended (kronikowany). Nie można jednak przenieść biblioteki na dysk używany na potrzeby backupów Time Machine. Dowiedz się, jak sprawdzić format zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

Apple nie zaleca przechowywania bibliotek zdjęć na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, takich jak karty SD, pamięci USB oraz dyski udostępniane w sieci, gdyż dane te mogą zostać utracone.

Przenoszenie biblioteki aplikacji Zdjęcia na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej

 1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
 2. W Finderze przejdź do dysku zewnętrznego, na którym chcesz przechowywać bibliotekę.
 3. W drugim oknie Findera wyszukaj swoją bibliotekę. Domyślna lokalizacja to Użytkownicy > [nazwa użytkownika] > Obrazki, a nazwa pliku to Biblioteka Zdjęć.
 4. Przeciągnij bibliotekę do nowej lokalizacji na dysku zewnętrznym. Jeśli wystąpi błąd, wybierz ikonę dysku zewnętrznego w Finderze, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Jeśli informacje w sekcji Udostępnianie i uprawnienia nie są widoczne, kliknij przycisk trójkąta , a następnie upewnij się, że pole wyboru „Ignoruj prawa własności na tym woluminie” jest zaznaczone. Jeśli pole nie jest zaznaczone, kliknij przycisk kłódki , aby je odblokować, wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie zaznacz to pole*.
  Okno więcej informacji
 5. Po zakończeniu przenoszenia kliknij dwukrotnie bibliotekę aplikacji Zdjęcia w nowej lokalizacji, aby ją otworzyć.
 6. Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud, wyznacz tę bibliotekę jako systemową bibliotekę zdjęć.

Usuwanie oryginalnej biblioteki w celu zaoszczędzenia miejsca

Po otworzeniu biblioteki w nowej lokalizacji i upewnieniu się, że działa zgodnie z oczekiwaniami, możesz usunąć bibliotekę z jej oryginalnej lokalizacji. 

W oknie Findera wróć do folderu Obrazki (lub innego folderu, z którego została skopiowana biblioteka) i przenieś Bibliotekę Zdjęć do kosza. Następnie wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz, aby usunąć bibliotekę i odzyskać przestrzeń dyskową.

Otwieranie innej biblioteki aplikacji Zdjęcia

Aby otworzyć inną bibliotekę, gdy jest ich wiele:

 1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
 2. Podczas otwierania aplikacji Zdjęcia naciśnij i przytrzymaj klawisz Option.
 3. Zaznacz bibliotekę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij opcję Wybierz bibliotekę.Wybierz bibliotekę

Aplikacja Zdjęcia będzie korzystać z tej biblioteki dopóki inna nie zostanie otworzona.

Więcej informacji

W przypadku problemu z uprawnieniami dotyczącego biblioteki możesz spróbować rozwiązać problem, używając narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia.

* Jeśli ten wolumin nie jest sformatowany w systemie plików APFS lub Mac OS Extended (kronikowany) lub jeśli został użyty na potrzeby backupów Time Machine i nie został wymazany, to pole wyboru nie będzie widoczne lub po jego odblokowaniu nie będzie możliwe jego zaznaczenie. Wymaż i ponownie sformatuj dysk, aby opcja ta była dostępna.

Data publikacji: