Wykonywanie pierwszej kopii zapasowej za pomocą stacji bazowej AirPort Time Capsule

Pierwsza kopia zapasowa wykonana za pomocą programu Time Machine będzie mieć rozmiar kilku gigabajtów, ponieważ obejmuje wszystkie pliki znajdujące się na komputerze. Wykonanie tej kopii zapasowej może potrwać całą noc, a nawet dłużej — zależnie od ilości danych.

Po wykonaniu początkowej kopii zapasowej wszystkie następne kopie zapasowe są tworzone w trybie przyrostowym. Oznacza to, że program Time Machine kopiuje tylko te pliki, które uległy zmianie od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. Dzieje się to automatycznie w tle zawsze wtedy, gdy jest podłączony dysk archiwizacyjny.

Porady dotyczące wykonywania pierwszej kopii zapasowej

 • Należy odczekać, aż proces wykonywania początkowej kopii zapasowej dobiegnie końca i nie przerywać go.
 • W celu uzyskania jak najlepszej wydajności sieci w przypadku korzystania z przenośnego komputera Mac należy pozostawić komputer w tym samym pomieszczeniu co stacja bazowa AirPort Time Capsule i nie odłączać komputera od gniazdka elektrycznego. Aby wykonywanie kopii zapasowych na przenośnym komputerze Mac było inicjowane automatycznie, przewód zasilania komputera musi być podłączony do gniazdka elektrycznego.
 • AirPort Time Capsule oferuje także wszystkie funkcje stacji bazowej Wi-Fi. Dodając stację bazową AirPort Time Capsule do istniejącej sieci bezprzewodowej, należy ustawić ją jako podstawową stację bazową — a nie jako klienta sieci. Pozwoli to skorzystać z wyższej wydajności stacji.
 • Jeśli jest dostępny kabel Ethernet, początkową kopię zapasową można wykonać przy użyciu połączenia Ethernet, które oferuje najwyższą przepustowość. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do jednego z portów Ethernet w stacji bazowej AirPort Time Capsule, a drugi koniec tego kabla — do portu Ethernet komputera Mac.
 • Należy się upewnić, że w okienku Udostępnianie w Preferencjach systemowych w polu Nazwa komputera jest wprowadzona nazwa.

Konfigurowanie programu Time Machine do pracy ze stacją bazową AirPort Time Capsule

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Wybierz kolejno opcje Widok > Time Machine.
 3. Ustaw dla programu Time Machine opcję Włączone, jeśli jest wyłączony.
 4. Wybierz stację bazową AirPort Time Capsule jako miejsce docelowe dla kopii zapasowych. Jeśli odpowiedni monit nie zostanie wyświetlony automatycznie — na przykład dlatego, że używano już innego dysku archiwizacyjnego — kliknij przycisk Wybierz dysk archiwizacyjny, wybierz odpowiednią stację bazową AirPort Time Capsule, a następnie kliknij opcję Użyj dysku.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z monitem, podaj hasło stacji bazowej AirPort Time Capsule.
 6. Kliknij przycisk Połącz.

Program Time Machine rozpocznie wykonywanie początkowej kopii zapasowej w zaplanowanym czasie. Należy odczekać, aż proces wykonywania kopii zapasowej dobiegnie końca i nie przerywać go.

Data publikacji: