Konfigurowanie urządzenia Time Capsule po raz pierwszy

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Time Capsule jako bezprzewodową stację bazową.

Urządzenie Time Capsule może działać jako w pełni funkcjonalna stacja bazowa AirPort Extreme 802.11n. Dodając stację bazową Time Capsule do istniejącej sieci bezprzewodowej, należy ustawić ją jako podstawową stację bazową — a nie jako klienta sieci. Pozwoli to na szybsze przesyłanie danych i zagwarantuje płynne wykonywanie kopii zapasowych bez problemów z wydajnością.

Do konfigurowania urządzenia Time Capsule należy używać Narzędzia AirPort 5.3 lub nowszego, które jest dołączone do urządzenia Time Capsule lub dostępne za pośrednictwem narzędzia Apple Software Update albo w witrynie Wsparcia Apple.

Uwaga: w tym artykule opisano jedną z dostępnych opcji konfiguracji. Można skorzystać z innych opcji, na przykład dodać urządzenie Time Capsule do istniejącej sieci AirPort. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Przewodnik konfiguracji.

  1. Połącz modem kablowy/DSL (szerokopasmowy) z portem WAN w urządzeniu Time Capsule za pomocą kabla Ethernet.
  2. Podłącz kabel zasilający urządzenia Time Capsule do gniazdka elektrycznego.
  3. Otwórz Narzędzie AirPort. Znajduje się ono w katalogu Narzędzia w katalogu Programy (/Programy/Narzędzia).
  4. Urządzenie Time Capsule będzie mieć przypisaną nazwę początkową, taką jak „Time Capsule fea88c”. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  5. Wybierz opcję „Utwórz nową sieć bezprzewodową”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po ukończeniu całej procedury urządzenie Time Capsule zostanie ponownie uruchomione, a wybrane ustawienia zostaną zastosowane.
Data publikacji: