Pierwsza konfiguracja urządzenia Time Capsule

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Time Capsule jako bezprzewodową stację bazową.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Urządzenie Time Capsule może być również używane jako w pełni funkcjonalna stacja AirPort Extreme 802.11n. Więc jeśli dodajesz urządzenie Time Capsule do istniejącej sieci bezprzewodowej, skonfiguruj je jako podstawową stację bazową, a nie klienta sieciowego. Dzięki temu urządzenie będzie działało szybciej, a backupy będą tworzone płynnie.

Aby skonfigurować urządzenie Time Capsule, użyj Narzędzia AirPort 5.3 lub nowszego dołączonego do urządzenia Time Capsule lub dostępnego z poziomu uaktualnień oprogramowania Apple albo materiałów do pobrania Apple.

Uwaga: w tym artykule opisano jedną dostępną opcję konfiguracji. Dostępne są również inne opcje, takie jak dodanie urządzenia Time Capsule do istniejącej sieci AirPort. Zapoznaj się z podręcznikiem konfigurowania, aby sprawdzić szczegóły.

  1. Podłącz modem kablowy lub DSL (szerokopasmowy) do portu WAN urządzenia Time Capsule za pomocą kabla Ethernet.
  2. Podłącz kabel zasilający urządzenia Time Capsule do gniazdka elektrycznego.
  3. Otwórz Narzędzie AirPort znajdujące się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje (/Aplikacje/Narzędzia).
  4. Urządzenie Time Capsule ma nadaną nazwę, np. Time Capsule fea88c. Kliknij opcję Dalej, aby kontynuować.
  5. Wybierz pozycję Utwórz nową sieć bezprzewodową i kliknij opcję Dalej.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po ukończeniu procesu urządzenie Time Capsule ponownie się uruchomi i ustawienia zostaną zastosowane.
Data publikacji: