Podgląd projektu do druku w programie Zdjęcia lub iPhoto w celu uniknięcia problemów

Firma Apple zaleca obejrzenie podglądu zamawianych książek, kart i kalendarzy przed ich wysłaniem do druku.

Przed złożeniem zamówienia należy obejrzeć podgląd projektu. Firma Apple nie ma możliwości modyfikowania otrzymanych obrazów. Zamówienie można anulować w ciągu 30 minut od zakończenia przesyłania.

W przypadku zamówień składanych w Japonii, Singapurze, Australii, Nowej Zelandii lub Hongkongu czas na anulowanie zamówienia wynosi 90 minut.

Aby obejrzeć podgląd zamówienia, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kartę Projekty w górnej części okna i kliknij dwukrotnie projekt, którego podgląd chcesz wyświetlić. Projekt można również wybrać z paska bocznego, jeśli jest widoczny.
  2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij obszar otaczający projekt. Alternatywnie można go kliknąć prawym przyciskiem myszy.

  3. Z wyświetlonego menu skrótów wybierz opcję Zachowaj książkę jako PDF. Jeśli w drugim kroku wybrano pocztówkę lub kalendarz, ta opcja menu nosi nazwę Zachowaj kartę lub Zachowaj kalendarz.
  4. W oknie dialogowym Zachowaj jako nadaj nazwę plikowi i wybierz miejsce zapisu. Kliknij przycisk Zachowaj.
  5. Znajdź zachowany plik PDF i kliknij go dwukrotnie. Gdy zostanie wyświetlony podgląd pliku, upewnij się, że wszystko wygląda prawidłowo. Grzbiet książki nie będzie widoczny.*
  6. Po zakończeniu sprawdzania pliku PDF z projektem wróć do programu Zdjęcia lub iPhoto. Aby przesłać zamówienie, kliknij przycisk Kup.

* Na podglądzie pocztówki z drukiem wypukłym widać dodane zdjęcia i teksty, ale nie widać grafiki motywu pocztówki. Jeśli zdjęcia i tekst wyglądają dobrze, można mieć pewność, że gotowa pocztówka będzie zawierać elementy motywu.

Data publikacji: