Konfigurowanie automatycznego logowania na komputerze Mac w momencie uruchomienia

Jeśli włączysz automatyczne logowanie dla konta użytkownika systemu macOS, komputer Mac będzie automatycznie logować się na to konto podczas uruchomienia.

Wybierz konto do automatycznego logowania

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
  2. Kliknij kłódkę  , a następnie wprowadź hasło do konta.
    Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) jako administrator, wyświetli się komunikat z prośbą o podanie nazwy administratora i hasła.
  3. Kliknij pozycję Opcje logowania w lewym dolnym rogu.
  4. Wybierz konto z menu Automatyczne logowanie, a następnie wprowadź hasło dla tego konta.

Od teraz podczas uruchomienia komputera Mac nastąpi automatyczne logowanie na to konto. Logowanie ręczne może nadal być wymagane po wylogowaniu, przełączeniu się z powrotem z innego konta użytkownika czy zablokowaniu ekranu.

Jeśli opcja automatycznego logowania nie jest dostępna

Jeśli wymagane jest logowanie ręczne, menu Automatyczne logowanie będzie wyszarzone i nie wyświetli nazwy konta. Na przykład:

  • Przy włączonej opcji FileVault ręczne logowanie wymagane jest dla wszystkich kont. Możesz wyłączyć opcję FileVault.
  • Jeśli konto korzysta z hasła iCloud do logowania, wymagane jest logowanie ręczne. Może się również wyświetlić komunikat o następującej treści: „Użytkownik z zaszyfrowanym folderem głównym nie może się logować automatycznie”. Jeśli zmieniasz hasło do konta, nie musisz wybierać hasła iCloud.


Logowanie po uśpieniu komputera lub włączeniu wygaszacza ekranu

Po wybudzeniu komputera Mac lub wyłączeniu wygaszacza ekranu nadal konieczne może być wpisanie hasła. To ustawienie można zmienić:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Ochrona i prywatność.
  2. W panelu Ogólne odznacz opcję wymagania hasła po uśpieniu lub włączeniu wygaszacza ekranu. Możesz też zostawić zaznaczenie tej opcji i z menu podręcznego wybrać przedział czasu:
Data publikacji: