Automatyczne logowanie na konto użytkownika Maca

Gdy dla konta użytkownika macOS włączono automatyczne logowanie, Mac podczas uruchamiania automatycznie zaloguje się na to konto.

Wybór konta, na które ma być wykonywane automatyczne logowanie

Wykonaj odpowiednie kroki stosownie do używanej wersji systemu macOS. Niezależnie od tego, czy jest wykonywane automatyczne logowanie na konto, po wylogowaniu się, po przełączeniu z powrotem z innego konta użytkownika lub zablokowaniu ekranu może być konieczne samodzielne zalogowanie się.

macOS Ventura lub nowszy

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe.
 2. Kliknij na pasku bocznym polecenie Użytkownicy i grupy.
 3. W menu Automatycznie loguj się jako wybierz odpowiednie konto. Czy jest wyszarzone?
 4. Wprowadź hasło do konta.

Wcześniejsze wersje systemu macOS

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i grupy.
 2. Kliknij ikonę kłódki  , a następnie wprowadź hasło do konta.
 3. Kliknij pozycję Opcje logowania w lewym dolnym rogu.
 4. W menu Automatyczne logowanie wybierz odpowiednie konto. Czy jest wyszarzone?
 5. Wprowadź hasło do konta.

 


Ustawienie jest wyszarzone lub niedostępne

Jeśli ustawienie automatycznego logowania jest wyszarzone lub nie pokazuje nazwy konta, wymagane jest ręczne zalogowanie. Na przykład ręczne logowanie jest wymagane w następujących okolicznościach:

 • Funkcja FileVault jest włączona. 
 • Mac jest nadzorowany przez Twoją organizację z użyciem profilu, który uniemożliwia automatyczne logowanie.
 • Konto zostało skonfigurowane do używania do logowania hasła iCloud. W takim przypadku może się również wyświetlić komunikat o następującej treści: „Użytkownik z zaszyfrowanym folderem domowym nie może logować się automatycznie”. Dowiedz się, jak zmienić hasło logowania.


Logowanie po uśpieniu komputera lub włączeniu wygaszacza ekranu

Po wybudzeniu Maca lub wyłączeniu wygaszacza ekranu nadal konieczne może być wpisanie hasła. Możesz zmienić to zachowanie za pomocą opcji wygaszacza ekranu o nazwie Wymagaj hasła, która jest dostępna w ustawieniach Ekran blokady (macOS Ventura lub nowszy) lub preferencjach Ochrona i prywatność (wcześniejsze wersje systemu macOS).

Data publikacji: