Konfigurowanie automatycznego logowania na komputerze Mac w momencie uruchomienia

Jeśli włączysz automatyczne logowanie dla konta użytkownika systemu macOS, komputer Mac będzie automatycznie logować się na to konto podczas uruchomienia.

Wybierz konto do automatycznego logowania

  1. Z menu Apple () wybierz opcję Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i Grupy.
  2. Kliknij kłódkę  , a następnie wprowadź hasło do konta.
    Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) jako administrator, wyświetli się komunikat z prośbą o podanie nazwy administratora i hasła.
  3. Kliknij pozycję Opcje logowania.
  4. Wybierz konto z menu wyskakującego „Automatyczne logowanie”, a następnie wprowadź hasło dla tego konta.

Od teraz podczas uruchomienia komputera Mac nastąpi automatyczne logowanie na to konto. Logowanie ręczne może nadal być wymagane po wylogowaniu, przełączeniu się z powrotem z innego konta użytkownika czy zablokowaniu ekranu.

Jeśli opcja automatycznego logowania nie jest dostępna dla konta

Jeśli wymagane jest logowanie ręczne, menu „Automatyczne logowanie” będzie wyszarzone i nie wyświetli nazwy konta. Na przykład:

  • Przy włączonej opcji FileVault ręczne logowanie wymagane jest dla wszystkich kont. Możesz wyłączyć opcję FileVault.
  • Jeśli konto korzysta z hasła iCloud do logowania, wymagane jest logowanie ręczne. Może się również wyświetlić komunikat o następującej treści: „Użytkownik z zaszyfrowanym katalogiem głównym nie może się logować automatycznie”. Jeśli zmieniasz hasło do konta, nie musisz wybierać hasła iCloud.
Data publikacji: