Korzystanie z aparatów słuchowych Made for iPhone

Aparaty słuchowe Made for iPhone łączą się z telefonami iPhone, iPadami lub iPodami touch, aby możliwe było strumieniowanie dźwięku, odbieranie połączeń telefonicznych czy dostosowywanie ustawień.

Aby móc korzystać z aparatów słuchowych Made for iPhone, potrzebujesz jednego z poniższych urządzeń:

Łączenie w parę i nawiązywanie połączenia

Po połączeniu w parę aparatu słuchowego Made for iPhone z urządzeniem firmy Apple dźwięk z urządzenia jest odtwarzany wprost przez ten aparat. Po wyłączeniu aparatu trzeba będzie od nowa nawiązać połączenie z urządzeniem firmy Apple.

Aby połączyć aparat słuchowy w parę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Wybierz kolejno opcje Ustawienia i Bluetooth.
 2. Otwórz komorę baterii w aparacie słuchowym.
 3. Na urządzeniu firmy Apple wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Słyszenie, a następnie wybierz opcję Aparaty słuchowe.
 4. Zamknij komorę baterii w aparacie słuchowym. Urządzenie firmy Apple rozpocznie wyszukiwanie aparatów słuchowych.
 5. Na ekranie Aparaty słuchowe MFi stuknij nazwę swojego aparatu słuchowego.
 6. Gdy na ekranie pojawi się komunikat dotyczący łączenia w parę, kliknij przycisk Połącz w parę. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, zobaczysz dwa takie komunikaty. Proces łączenia w parę może potrwać około minuty.

Gdy obok nazwy aparatu słuchowego w sekcji Aparaty słuchowe MFi jest wyświetlany znacznik wyboru, oznacza to, że można zacząć korzystać z aparatu słuchowego. Opcja Sterowanie przy blokadzie będzie włączona. Zostaw tę opcję włączoną, aby móc sterować aparatem słuchowym z poziomu ekranu blokady (przy użyciu skrótu funkcji dostępności) i z poziomu centrum sterowania.

     

Łączenie w parę z więcej niż jednym urządzeniem

Gdy aparat słuchowy jest połączony w parę z więcej niż jednym urządzeniem firmy Apple, połączenie jest przełączane między tymi urządzeniami podczas korzystania z dźwięku. Połączenie jest też przełączane w przypadku odebrania połączenia na telefonie iPhone. Kiedy zmieniasz ustawienia aparatu słuchowego na jednym urządzeniu, są one wysyłane do pozostałych urządzeń z systemem iOS. 

Aby połączyć w parę z nowym telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia z systemem są połączone z tą samą siecią Wi-Fi i zalogowano się na nich do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 2. Wykonaj procedurę łączenia aparatu słuchowego w parę.

Nawiązywanie połączenia przy włączaniu aparatu słuchowego

Wyłączenie aparatu słuchowego powoduje odłączenie go od urządzenia. Aby ponownie nawiązać połączenie, włącz aparat, a następnie otwórz i zamknij pokrywę jego komory baterii.


Sterowanie aparatem słuchowym MFi

Przy użyciu urządzenia firmy Apple możesz między innymi wybrać wstępne ustawienia środowiska, dostosować głośność czy włączyć funkcję Live Listen. Dostęp do tych opcji sterowania można uzyskać z poziomu Ustawień lub skrótu funkcji dostępności.

Preferencje funkcji, którymi sterujesz przy użyciu urządzenia firmy Apple, możesz ustawić, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe. Następnie stuknij opcję Aparaty słuchowe.

Odtwarzanie dzwonków
Możesz odtwarzać dzwonki za pośrednictwem podłączonych aparatów słuchowych.

Przekierowywanie sygnału audio
Wybierz domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku.

Sterowanie pobliskimi urządzeniami
Korzystając z urządzenia firmy Apple, możesz dostosować ustawienia aparatów słuchowych w tej samej sieci Wi-Fi, które są też połączone z Twoim kontem iCloud.

Handoff audio
Po przełączeniu się między urządzeniami firmy Apple możesz nadal słuchać materiałów przy użyciu aparatu słuchowego. Jeśli na przykład aparat słuchowy jest połączony z telefonem iPhone, ale zaczniesz oglądać film na iPadzie, aparat słuchowy automatycznie przełączy się na iPada.

Sterowanie przy blokadzie
Szybko dostosuj wstępne ustawienia i głośność aparatu słuchowego bezpośrednio na ekranie blokady, korzystając ze skrótu funkcji dostępności lub przycisku aparatu słuchowego centrum sterowania.

Możesz także stuknąć nazwę aparatu słuchowego na ekranie Ustawienia, aby wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlić stan połączenia
 • Ustawić głośność w prawym lub lewym aparacie albo w obu naraz
 • Wybrać gotowy zestaw ustawień
 • Włączyć funkcję Live Listen
 • Rozłączyć parę aparatu z urządzeniem

Dowiedz się, jak sterować aparatami słuchowymi przy życiu skrótu funkcji dostępności.


Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: