Korzystanie z aparatów słuchowych Made for iPhone

Aparaty słuchowe Made for iPhone zapewniają wyraźny odbiór dźwięku z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Dowiedz się, jak połączyć w parę aparat słuchowy Made for iPhone z urządzeniem z systemem iOS, sterować takim aparatem i wykonywać inne czynności.

Aby korzystać z aparatów słuchowych Made for iPhone, należy dysponować jednym z poniższych urządzeń z systemem iOS 7 lub nowszym:

Dowiedz się, które aparaty słuchowe są zgodne z używanym urządzeniem z systemem iOS.

Łączenie w parę i nawiązywanie połączenia

Po połączeniu w parę aparatu słuchowego Made for iPhone z urządzeniem z systemem iOS dźwięk z urządzenia jest odtwarzany wprost przez ten aparat. Po wyłączeniu aparatu należy ponownie nawiązać połączenie, aby móc ponownie użyć go z urządzeniem z systemem iOS.

Aby połączyć aparat słuchowy w parę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz komorę baterii w aparacie słuchowym.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Słyszenie > Aparaty słuchowe MFi.
 3. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, włącz ją w sekcji Urządzenia.
 4. Zamknij komorę baterii w aparacie słuchowym. Urządzenie z systemem iOS rozpocznie wyszukiwanie aparatów słuchowych.
  Ekran Aparaty słuchowe MFi na telefonie iPhone
 5. W sekcji Urządzenia stuknij nazwę swojego aparatu słuchowego.
 6. Gdy na ekranie pojawi się komunikat dotyczący łączenia w parę, kliknij przycisk Połącz w parę. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, zobaczysz dwa takie komunikaty. Proces łączenia w parę może potrwać około minuty.
  Żądanie zestawienia w parę urządzenia Bluetooth

Gdy obok nazwy aparatu słuchowego w sekcji Urządzenia jest wyświetlany znacznik wyboru, oznacza to, że można zacząć korzystać z aparatu słuchowego. Opcja Sterowanie przy blokadzie będzie włączona. Zostaw tę opcję włączoną, aby móc sterować aparatem słuchowym z poziomu ekranu blokady (przy użyciu skrótu funkcji dostępności) i z poziomu centrum sterowania.

     Ekran Aparaty słuchowe MFi na telefonie iPhone

Łączenie w parę z więcej niż jednym urządzeniem

Gdy aparat słuchowy jest połączony w parę z więcej niż jednym urządzeniem z systemem iOS, połączenie jest przełączane między tymi urządzeniami podczas korzystania z dźwięku. Połączenie jest też przełączane w przypadku odebrania połączenia na telefonie iPhone. Kiedy zmieniasz ustawienia aparatu słuchowego na jednym urządzeniu, są one wysyłane do pozostałych urządzeń z systemem iOS. 

Aby połączyć w parę z kolejnym urządzeniem z systemem iOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia z systemem iOS są połączone z tą samą siecią Wi-Fi i zalogowano się na nich do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 2. Wykonaj procedurę łączenia aparatu słuchowego w parę.

Nawiązywanie połączenia przy włączaniu aparatu słuchowego

Wyłączenie aparatu słuchowego powoduje odłączenie go od urządzenia z systemem iOS. Aby ponownie nawiązać połączenie, włącz aparat, a następnie otwórz i zamknij pokrywę jego komory baterii.

Sterowanie aparatem słuchowym MFi

Przy użyciu urządzenia z systemem iOS można między innymi sprawdzać stan baterii aparatu słuchowego, zmieniać głośność w aparacie i włączać funkcję Live Listen. Dostęp do tych opcji sterowania można uzyskać z poziomu ustawień lub skrótu funkcji dostępności.

Preferencje funkcji, którymi sterujesz z urządzenia z systemem iOS, możesz ustawić, przechodząc na ekran Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Słyszenie. Następnie stuknij opcję Aparaty słuchowe MFi.

Odtwarzanie dzwonków
Możesz odtwarzać dzwonki za pośrednictwem podłączonych aparatów słuchowych.

Przekierowywanie sygnału audio
Wybierz domyślne urządzenie do odtwarzania dźwięku.

Sterowanie pobliskimi urządzeniami
Korzystając z urządzenia z systemem iOS, możesz dostosować ustawienia aparatów słuchowych w tej samej sieci Wi-Fi, które są też połączone z Twoim kontem iCloud.

Handoff audio
Po przełączeniu się między urządzeniami z systemem iOS możesz nadal słuchać materiałów przy użyciu aparatu słuchowego. Jeśli na przykład aparat słuchowy jest połączony z telefonem iPhone, ale zaczniesz oglądać film na iPadzie, aparat słuchowy automatycznie przełączy się na iPada.

Sterowanie przy blokadzie
Wstępnie zdefiniowane ustawienia i głośność aparatu słuchowego możesz szybko zmodyfikować z poziomu ekranu blokady urządzenia z systemem iOS. Wystarczy trzykrotnie kliknąć przycisk Początek.

     Ekran sterowania aparatem słuchowym MFi na telefonie iPhone

Możesz także stuknąć nazwę aparatu słuchowego na ekranie Ustawienia, aby wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić poziom naładowania baterii
 • Ustawić głośność w prawym lub lewym aparacie albo w obu naraz
 • Wybrać gotowy zestaw ustawień
 • Włączyć funkcję Live Listen
 • Rozłączyć parę aparatu z urządzeniem

Dowiedz się, jak sterować aparatami słuchowymi przy życiu skrótu funkcji dostępności.

Więcej informacji

Zgodne aparaty słuchowe

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: