Jak używać Monitora aktywności na komputerze Mac

Monitor aktywności pokazuje procesy, które są aktualnie uruchomione na komputerze Mac. Dzięki temu można nimi zarządzać oraz monitorować ich wpływ na aktywność i wydajność komputera.

Ten artykuł przedstawia najczęściej używane funkcje Monitora aktywności — menedżera zadań, który pozwala monitorować wpływ aplikacji i innych procesów na wykorzystanie procesora, pamięci, energii, dysku i sieci.

Otwórz Monitor aktywności z folderu Narzędzia, który znajduje się w folderze Programy. Możesz też użyć funkcji Spotlight, aby go znaleźć.

Omówienie

Procesy wyświetlane w Monitorze aktywności mogą być procesami aplikacji uruchomionych przez użytkownika, procesami aplikacji systemowych używanych przez system macOS lub niewidocznymi procesami działającymi w tle. U góry okna Monitora aktywności znajduje się 5 kart kategorii, na których możesz sprawdzić wpływ procesów na różne aspekty działania komputera Mac.

Wybierz kolejno opcje Widok > Kolumny na pasku menu, aby dodać lub usunąć kolumny w okienkach kart. W menu Widok możesz także określić, jakie procesy mają być widoczne w każdym okienku:

 • Wszystkie procesy
 • Wszystkie procesy, hierarchicznie: procesy, które należą do innych procesów. Ten sposób wyświetlania pozwala prześledzić zależności między procesami podrzędnymi a nadrzędnymi.
 • Moje procesy: procesy należące do Twojego konta użytkownika systemu macOS.
 • Procesy systemowe: procesy należące do systemu macOS.
 • Procesy innego użytkownika: procesy nienależące ani do użytkownika root, ani do bieżącego użytkownika.
 • Aktywne procesy: uruchomione procesy, które nie są uśpione.
 • Nieaktywne procesy: uruchomione procesy, które są uśpione.
 • Procesy w oknach: procesy, które mogą utworzyć okno. Zwykle są to aplikacje.
 • Zaznaczone procesy: procesy zaznaczone w oknie Monitora aktywności.
 • Programy w ciągu ostatnich 8 godzin: aplikacje, które uruchamiały procesy w ciągu ostatnich 8 godzin.

CPU

Okienko CPU pokazuje, w jaki sposób procesy wpływają na aktywność procesora:

Okienko CPU

Kliknij nagłówek kolumny „% CPU”, aby posortować jej zawartość według procentowego wykorzystania zasobów procesora przez każdy z procesów. Te informacje oraz informacje w okienku Energia mogą pomóc w zidentyfikowaniu procesów wpływających na wydajność, czas pracy baterii, temperaturę i działanie wentylatorów komputera Mac.

U dołu okienka CPU dostępne są również następujące informacje:

 • System: procentowe wykorzystanie zasobów procesora przez procesy systemowe, tj. procesy należące do systemu macOS.
 • Użytkownik: procentowe wykorzystanie zasobów procesora przez aplikacje, które zostały przez Ciebie otwarte, lub przez procesy uruchomione przez te aplikacje.
 • Nieaktywny: procent niewykorzystywanych zasobów procesora.
 • Obciążenie CPU: bieżące procentowe wykorzystanie zasobów procesora przez wszystkie procesy systemowe i procesy użytkownika. Wykres przesuwa się od prawej do lewej i uaktualnia się zgodnie z interwałem ustawionym w menu Widok > Częstotliwość uaktualniania. Niebieska część wykresu przedstawia wykorzystanie zasobów procesora przez procesy użytkownika, a czerwona — przez procesy systemowe.
 • Wątki: łączna liczba wątków wykorzystywanych przez wszystkie procesy razem.
 • Procesy: łączna liczba procesów uruchomionych w danej chwili.

Informacje o wykorzystaniu procesora możesz także wyświetlić w osobnym oknie lub w Docku:

 • Aby otworzyć okno z danymi na temat bieżącej aktywności procesora, wybierz kolejno opcje Okno > Wykorzystanie CPU. Aby wyświetlić wykres z tymi danymi w Docku, wybierz kolejno opcje Widok > Ikona w Docku > Wykorzystanie CPU.
 • Aby otworzyć okno z danymi dotyczącymi ostatniej aktywności procesora, wybierz kolejno opcje Okno > Historia CPU. Aby wyświetlić wykres z tymi danymi w Docku, wybierz kolejno opcje Widok > Ikona w Docku > Historia CPU.
 • Aby otworzyć okno z danymi dotyczącymi ostatniej aktywności procesora graficznego (GPU), wybierz kolejno opcje Okno > Historia GPU. Zużycie energii podczas tej aktywności jest zawarte w pomiarach obciążenia elektrycznego na karcie Energia w Monitorze aktywności.

Pamięć

Okienko Pamięć przedstawia informacje na temat sposobu wykorzystania pamięci:

Okienko Pamięć

U dołu okienka dostępne są oprócz tego następujące informacje:

 • Wykorzystanie pamięci: dostępność zasobów pamięci zilustrowana na wykresie. Wykres przesuwa się od prawej do lewej i uaktualnia się zgodnie z interwałem ustawionym w menu Widok > Częstotliwość uaktualniania. O bieżącym stanie wykorzystania zasobów pamięci informuje kolor po prawej stronie wykresu: 
  • Zielony: zasoby pamięci są dostępne. 
  • Żółty: zasoby pamięci są nadal dostępne, ale obciążają je procesy zarządzania pamięcią, takie jak kompresja.
  • Czerwony: zasoby pamięci się wyczerpały; system macOS używa w zamian zasobów dysku startowego. Możesz spróbować zwolnić pamięć RAM, zamykając aplikacje. Możesz też zainstalować więcej pamięci RAM. To najważniejsza oznaka tego, że Twój Mac potrzebuje więcej pamięci RAM.
 • Pamięć fizyczna: ilość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze Mac. 
 • Pamięć użyta: całkowita ilość pamięci wykorzystywanej obecnie przez wszystkie procesy systemu macOS i aplikacje.
  • Pamięć programu: całkowita ilość pamięci wykorzystywanej obecnie przez aplikacje i ich procesy.
  • Pamięć układowa: pamięć, której nie można przenieść na dysk startowy w ramach stronicowania ani skompresować. Musi ona pozostać w pamięci RAM. Inne procesy nie mogą pożyczać takiej pamięci, gdy jest w użyciu. Ilość pamięci układowej wykorzystywanej przez aplikację jest określana przez dewelopera aplikacji. 
  • Skompresowana: ilość pamięci RAM, która została skompresowana, aby udostępnić więcej pamięci RAM innym procesom. Ilość takiej pamięci dla każdego procesu jest wyświetlana w kolumnie Skompresowana.
 • Pamięć wymiany: ilość miejsca na dysku startowym, jaką wykorzystuje funkcja zarządzania pamięcią w systemie macOS. Aktywność w tej kategorii jest normalnym zjawiskiem. Dopóki wykorzystanie pamięci nie jest sygnalizowane na czerwono, system macOS ma do dyspozycji wystarczające zasoby pamięci.
 • Pliki w pamięci podręcznej: pamięć ostatnio używana przez aplikacje, która aktualnie jest dostępna dla innych aplikacji. Jeśli na przykład zamkniesz używaną wcześniej aplikację Mail, pamięć RAM, z której ta aplikacja korzystała, zostanie dołączona do plików w pamięci podręcznej i udostępniona dla innych aplikacji. Jeśli otworzysz aplikację Mail zanim inna aplikacja nadpisze pliki w pamięci podręcznej, aplikacja Mail otworzy się szybciej, ponieważ odpowiednia pamięć zostanie szybko przekształcona z powrotem na pamięć aplikacji bez konieczności wczytywania danych z dysku startowego.

Więcej informacji na temat zarządzania pamięcią w systemie znajdziesz w witrynie Apple Developer.

Energia

Okienko Energia przedstawia całkowite zużycie energii oraz zużycie energii przez poszczególne aplikacje:

 • Obciążenie energetyczne: względny pomiar bieżącego zużycia energii przez daną aplikację. Im mniejsza wartość, tym lepiej. Trójkącik wyświetlany na lewo od nazwy aplikacji oznacza, że aplikacja zawiera wiele procesów. Możesz go kliknąć, aby zobaczyć szczegółowe dane dotyczące każdego procesu.
 • Średnie obciąż. energ.: średnie obciążenie energetyczne z ostatnich 8 godzin lub od ostatniego uruchomienia komputera Mac (w zależności od tego, który okres jest krótszy). Wartość ta jest wyświetlana także dla aplikacji, które były uruchomione w tym czasie, ale potem zostały zamknięte. Nazwy takich aplikacji są wyszarzone.
 • App Nap: aplikacje obsługujące funkcję App Nap (drzemka) zużywają bardzo mało energii, gdy są otwarte, ale nieużywane. Mogą one przechodzić w drzemkę na przykład wtedy, gdy są ukryte za innymi oknami lub otwarte w miejscu, które nie jest aktualnie wyświetlane.
 • Zapobieganie uśpieniu: informuje o tym, czy aplikacja uniemożliwia komputerowi Mac przechodzenie w tryb uśpienia.

Okienko Energia

U dołu okienka dostępne są oprócz tego następujące informacje:

 • Obciążenie energetyczne: względny pomiar całkowitego zużycia energii przez wszystkie aplikacje. Wykres przesuwa się od prawej do lewej i uaktualnia się zgodnie z interwałem ustawionym w menu Widok > Częstotliwość uaktualniania.
 • Karta graficzna: typ używanej karty graficznej. Karty o wyższej wydajności zużywają więcej energii. Komputery Mac obsługujące automatyczne przełączanie grafiki oszczędzają energię, korzystając ze zintegrowanej karty graficznej. Przełączają się na wydajniejszy układ graficzny tylko wtedy, gdy wymaga tego aplikacja. „Zintegrowana” oznacza, że Mac korzysta w danej chwili ze zintegrowanej karty graficznej. „Wysoka wyd.” oznacza, że Mac korzysta obecnie z karty graficznej o wysokiej wydajności. Aplikacje wykorzystujące kartę o wysokiej wydajności mają atrybut „Tak” w kolumnie Wymaga GPU o wysokiej wydajności.
 • Pozostała energia: procentowy poziom naładowania baterii w przenośnym komputerze Mac.
 • Czas do naładowania: czas, przez jaki przenośny komputer Mac musi być podłączony do prądu, aby się w pełni naładować.
 • Czas na zasilaniu z sieci: czas, od jakiego przenośny komputer Mac jest podłączony do prądu.
 • Pozostały czas: szacowany czas pracy na baterii dla przenośnego komputera Mac.
 • Czas na baterii: czas, który upłynął od momentu, gdy przenośny komputer Mac został odłączony od zasilania.
 • Bateria (ostatnie 12 godzin): poziom naładowania baterii przenośnego komputera Mac w ciągu ostatnich 12 godzin. Zielony kolor oznacza czas, w którym Mac był zasilany z gniazdka elektrycznego.

Wraz ze wzrostem zużycia energii skraca się czas pracy komputera Mac na baterii. Jeśli bateria Twojego komputera wyczerpuje się szybciej niż zwykle, skorzystaj z informacji podanych w kolumnie „Średnie obciąż. energ.” i odszukaj aplikacje, które pobierały ostatnio najwięcej energii. Następnie pozamykaj te aplikacje, jeśli ich nie potrzebujesz, lub skontaktuj się z ich deweloperem, jeśli zauważysz, że zużywają duże ilości energii nawet wtedy, gdy teoretycznie nic nie robią.

Dysk

Okienko Dysk zawiera informacje na temat ilości danych, które każdy z procesów odczytał z dysku oraz zapisał na dysku. Wyświetlana jest tu także liczba odczytów i zapisów (We/wy) informująca o tym, ile razy Mac uzyskiwał dostęp do dysku w celu odczytania lub zapisania danych.

Okienko Dysk

U dołu okienka wyświetlane jest podsumowanie aktywności dysku dla wszystkich procesów. Wykres przesuwa się od prawej do lewej i uaktualnia się zgodnie z interwałem ustawionym w menu Widok > Częstotliwość uaktualniania. Tuż nad wykresem znajduje się menu podręczne, przy użyciu którego można przełączać jednostki miary między opcją „We/wy” a opcją „dane”. Niebieska część wykresu przedstawia liczbę odczytów na sekundę lub ilość danych odczytanych w ciągu sekundy. Czerwona część wykresu przedstawia liczbę zapisów na sekundę lub ilość danych zapisanych w ciągu sekundy.

Aby wyświetlić wykres z aktywnością dysku w Docku, wybierz kolejno opcje Widok > Ikona w Docku > Aktywność dysku.

Sieć

Okienko Sieć zawiera informacje o ilości danych wysyłanych i odbieranych przez komputer Mac w sieci. Na podstawie tych informacji możesz zidentyfikować procesy, które wysyłają lub odbierają najwięcej danych.

Karta Sieć

U dołu okienka wyświetlane jest podsumowanie aktywności sieciowej dla wszystkich aplikacji. Wykres przesuwa się od prawej do lewej i uaktualnia się zgodnie z interwałem ustawionym w menu Widok > Częstotliwość uaktualniania. Tuż nad wykresem znajduje się menu podręczne, przy użyciu którego można przełączać jednostki miary między opcją „pakiety” a opcją „dane”. Niebieska część wykresu przedstawia liczbę pakietów lub ilość danych odebranych w ciągu sekundy. Czerwona część wykresu przedstawia liczbę pakietów lub ilość danych wysłanych w ciągu sekundy. 

Aby wyświetlić wykres wykorzystania sieci w Docku, wybierz kolejno opcje Widok > Ikona w Docku > Wykorzystanie sieci.

Pamięć podręczna

W systemie macOS High Sierra 10.13.4 lub nowszym Monitor aktywności wyświetla panel Pamięć podręczna, gdy w panelu Udostępnianie w preferencjach systemowych włączony jest magazyn zawartości. Panel Pamięć podręczna pokazuje, ile zawartości z pamięci podręcznej lokalne urządzenia sieciowe wysłały, pobrały oraz porzuciły z upływem czasu.

Sekcja Maks. wykorzystanie pamięci podręcznej zawiera informacje, czy należy dostosować ustawienia magazynu zawartości, aby udostępnić pamięci podręcznej więcej miejsca na dysku. Zalecane jest niskie wykorzystanie pamięci podręcznej. Dowiedz się więcej o aktywności pamięci podręcznej.

Wykres na dole przedstawia łączną aktywność pamięci podręcznej z upływem czasu. Z menu podręcznego znajdującego się nad wykresem możesz zmienić ustawiony interwał na: ostatnia godzina, 24 godziny, 7 dni albo 30 dni. 

Więcej informacji

 • Dowiedz się, co to jest proces kernel_task i dlaczego Monitor aktywności może pokazywać, że proces ten wykorzystuje dużą część zasobów procesora.
 • Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Monitor aktywności i wybierz kolejno opcje Pomoc > Monitor aktywności. Możesz też wyświetlić krótki opis wielu elementów okna Monitora aktywności, zatrzymując nad nimi wskaźnik myszy.
Data publikacji: