OS X Mavericks: aplikacja Apple Remote Desktop 3 przestaje reagować

Dowiedz się, co zrobić, jeśli aplikacja Apple Remote Desktop 3 przestaje reagować.

Aplikacja Apple Remote Desktop w wersji 3.3 lub starszej może przestać reagować w trakcie konfiguracji lub po zakończeniu konfiguracji w systemie OS X Mavericks, jeśli została zainstalowana z płyty.  Należy wtedy wykonać następujące czynności:

  1. Jeśli aplikacja Apple Remote Desktop 3 jest uruchomiona, zamknij ją lub wymuś zamknięcie.
  2. Uaktualnij aplikację Apple Remote Desktop za pośrednictwem karty Updates (Uaktualnienia) w sklepie Mac App Store.
  3. Po uaktualnieniu otwórz aplikację Apple Remote Desktop.
  4. Gdy na ekranie pojawi się monit o podanie numeru seryjnego, wprowadź numer otrzymany wraz z płytą.
Data publikacji: