Rozwiązywanie problemów z funkcjami AirPlay i Klonowanie AirPlay na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Czynności z tego artykułu należy wykonać w następujących przypadkach:

 • Ikona funkcji AirPlay nie jest wyświetlana na ekranie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.
 • Występują problemy z wydajnością podczas korzystania z funkcji AirPlay lub Klonowanie AirPlay.

Pierwsze czynności

 • Upewnij się, że oprogramowanie na urządzeniu z systemem iOS jest aktualne.
 • Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia Apple TV jest aktualne.
 • Upewnij się, że na urządzeniu z systemem iOS jest włączona funkcja Wi-Fi. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS, a następnie włącz funkcję Wi-Fi.
 • Podłącz wszystkie urządzenia obsługujące funkcję AirPlay do tej samej sieci.
  Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Sieć na urządzeniu Apple TV, aby zobaczyć, do jakiej sieci jest podłączone urządzenie. Na urządzeniu z systemem iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i potwierdź, że znajduje się ono w tej samej sieci co urządzenie Apple TV.
 • Dzięki funkcji równorzędnej łączności AirPlay urządzenie z systemem iOS może wykonywać transmisję strumieniową do urządzenia Apple TV bez uprzedniego dołączania do tej samej sieci Wi-Fi. Dowiedz się, czy urządzenie z systemem iOS może używać funkcji równorzędnej łączności AirPlay.

Nie widać ikony AirPlay

Wykonaj czynności opisane w artykule dotyczącym korzystania z funkcji AirPlay i Klonowanie AirPlay.

Jeśli nadal nie widzisz ikony AirPlay , spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

 • Jeśli próbujesz użyć funkcji AirPlay lub Klonowanie AirPlay na urządzeniu Apple TV, upewnij się, że ta funkcja jest włączona na tym urządzeniu. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć na urządzeniu Apple TV w menu AirPlay po wybraniu kolejno opcji Ustawienia > AirPlay.
 • Sprawdź połączenie internetowe lub sieciowe na wszystkich urządzeniach, których dotyczy problem.
  • Do autoryzacji odtwarzania niektórych typów zawartości wymagane jest dostępne połączenie internetowe. Działanie funkcji AirPlay może być ograniczone w przypadku braku łączności z Internetem.
 • W przypadku próby użycia funkcji AirPlay z poziomu aplikacji lub witryny innej firmy w przeglądarce Safari na urządzeniu z systemem iOS sprawdź zgodność tej aplikacji lub witryny z funkcją AirPlay (aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z twórcami aplikacji lub witryny).

Rozwiązywanie problemów z wydajnością podczas używania funkcji AirPlay i Klonowanie AirPlay

Problemy z funkcją AirPlay lub Klonowanie AirPlay objawiające się przerywanym wyświetlaniem obrazu lub znacznymi opóźnieniami w sieci mogą być spowodowane słabym sygnałem Wi-Fi, zakłóceniami lub zbyt dużą odległością między routerem Wi-Fi a urządzeniem z systemem iOS, urządzeniem Apple TV lub stacją bazową AirPort Express.

Wypróbuj następujące wskazówki:

 • Upewnij się, że inne urządzenia nie próbują w tym samym czasie strumieniowo przesyłać zawartości do tego samego urządzenia Apple TV.
 • Upewnij się, że router Wi-Fi jest skonfigurowany zgodnie z zalecanymi ustawieniami zapewniającymi jego optymalne działanie.
 • Niektóre urządzenia zewnętrzne, takie jak kuchenki mikrofalowe i nianie elektroniczne, mogą zakłócać działanie sieci Wi-Fi. Spróbuj przenieść urządzenia tego typu w inne miejsce lub je wyłącz.
 • Jeśli to możliwe, umieść router Wi-Fi w tym samym pomieszczeniu co urządzenie Apple TV i urządzenie z systemem iOS.
 • Jeśli używane sieci bezprzewodowe i przewodowe są takie same, spróbuj podłączyć urządzenie Apple TV do routera za pośrednictwem sieci Ethernet zamiast Wi-Fi.
 • Jeśli router Wi-Fi ma antenę zewnętrzną, sprawdź, czy została ona prawidłowo podłączona i jest w dobrym stanie.
 • Skorzystaj z przewodnika rozwiązywania problemów z sieciami Wi-Fi, aby usunąć zakłócenia i inne problemy.

 

Jeśli korzystasz z programu iTunes, wypróbuj te wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów.

Data publikacji: